Bonden Grønthandel AS
Juridisk navn:  Bonden Grønthandel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33770480
Lærumveien 47 Foss Fax: 33776984
3074 Sande I Vestfold 3070 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 975877698
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 9/18/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon Drammen AS
Regnskapsfører: Økonomitorget Sande As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.02%
Resultat  
  
278.75%
Egenkapital  
  
39.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 30.043.000 32.662.000 30.445.000 27.729.000 22.992.000
Resultat: 1.026.000 -574.000 1.014.000 1.215.000 1.667.000
Egenkapital: 3.061.000 2.188.000 3.453.000 3.339.000 3.435.000
Regnskap for  Bonden Grønthandel AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 30.043.000 32.662.000 30.445.000 27.729.000 22.992.000
Driftskostnader -29.045.000 -33.255.000 -29.446.000 -26.543.000 -21.346.000
Driftsresultat 998.000 -593.000 999.000 1.187.000 1.646.000
Finansinntekter 61.000 47.000 25.000 32.000 37.000
Finanskostnader -33.000 -28.000 -11.000 -4.000 -17.000
Finans 28.000 19.000 14.000 28.000 20.000
Resultat før skatt 1.026.000 -574.000 1.014.000 1.215.000 1.667.000
Skattekostnad -153.000 0 -300.000 -311.000 -440.000
Årsresultat 872.000 -574.000 714.000 904.000 1.227.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 960.000 1.311.000 1.640.000 1.632.000 1.742.000
Sum omløpsmidler 4.392.000 4.493.000 5.344.000 4.126.000 4.506.000
Sum eiendeler 5.352.000 5.804.000 6.984.000 5.758.000 6.248.000
Sum opptjent egenkapital 2.981.000 2.108.000 3.353.000 3.239.000 3.335.000
Sum egenkapital 3.061.000 2.188.000 3.453.000 3.339.000 3.435.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.291.000 3.615.000 3.531.000 2.418.000 2.813.000
Sum gjeld og egenkapital 5.352.000 5.803.000 6.984.000 5.757.000 6.248.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.042.000 32.654.000 30.308.000 27.641.000 22.992.000
Andre inntekter 1.000 8.000 137.000 88.000 0
Driftsinntekter 30.043.000 32.662.000 30.445.000 27.729.000 22.992.000
Varekostnad -17.191.000 -20.253.000 -18.063.000 -16.769.000 -13.029.000
Lønninger -6.745.000 -6.702.000 -5.987.000 -5.052.000 -4.286.000
Avskrivning -467.000 -490.000 -525.000 -442.000 -419.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.642.000 -5.810.000 -4.871.000 -4.280.000 -3.612.000
Driftskostnader -29.045.000 -33.255.000 -29.446.000 -26.543.000 -21.346.000
Driftsresultat 998.000 -593.000 999.000 1.187.000 1.646.000
Finansinntekter 61.000 47.000 25.000 32.000 37.000
Finanskostnader -33.000 -28.000 -11.000 -4.000 -17.000
Finans 28.000 19.000 14.000 28.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -600.000 0 -900.000
Årsresultat 872.000 -574.000 714.000 904.000 1.227.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 24.000 86.000 148.000 210.000 272.000
Maskiner anlegg 936.000 1.224.000 1.492.000 1.421.000 1.469.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 960.000 1.311.000 1.640.000 1.632.000 1.742.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 960.000 1.311.000 1.640.000 1.632.000 1.742.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.066.000 2.535.000 3.184.000 2.669.000 2.157.000
Andre fordringer 192.000 224.000 209.000 199.000 263.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.134.000 1.734.000 1.950.000 1.258.000 2.086.000
Sum omløpsmidler 4.392.000 4.493.000 5.344.000 4.126.000 4.506.000
Sum eiendeler 5.352.000 5.804.000 6.984.000 5.758.000 6.248.000
Sum opptjent egenkapital 2.981.000 2.108.000 3.353.000 3.239.000 3.335.000
Sum egenkapital 3.061.000 2.188.000 3.453.000 3.339.000 3.435.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.344.000 1.603.000 1.848.000 1.517.000 911.000
Betalbar skatt 153.000 0 300.000 311.000 440.000
Skyldig offentlige avgifter 432.000 469.000 480.000 310.000 348.000
Utbytte 0 0 -600.000 0 -900.000
Annen kortsiktig gjeld 362.000 1.544.000 303.000 280.000 214.000
Sum kortsiktig gjeld 2.291.000 3.615.000 3.531.000 2.418.000 2.813.000
Sum gjeld og egenkapital 5.352.000 5.803.000 6.984.000 5.757.000 6.248.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.101.000 878.000 1.813.000 1.708.000 1.693.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.2 1.5 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1.9 1.2 1.5 1.7 1.7
Soliditet 57.2 37.7 49.4 5 55.0
Resultatgrad 3.3 -1.8 3.3 4.3 7.2
Rentedekningsgrad 30.2 -21.2 90.8 296.8 99.0
Gjeldsgrad 0.7 1.7 1 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 19.8 -9.4 14.7 21.2 26.9
Signatur
27.11.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex