Bondeheimen As
Juridisk navn:  Bondeheimen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47290442
Kirkegaten 3 Kirkegaten 3 Fax:
4550 Farsund 4550 Farsund
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 988723568
Aksjekapital: 101.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 10/1/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.36%
Resultat  
  
-80.46%
Egenkapital  
  
1.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.990.000 2.038.000 2.027.000 2.130.000 2.298.000
Resultat: 17.000 87.000 17.000 18.000 -32.000
Egenkapital: 1.046.000 1.033.000 965.000 948.000 930.000
Regnskap for  Bondeheimen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.990.000 2.038.000 2.027.000 2.130.000 2.298.000
Driftskostnader -1.951.000 -1.930.000 -1.987.000 -2.089.000 -2.309.000
Driftsresultat 39.000 107.000 40.000 40.000 -11.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -23.000 -20.000 -23.000 -22.000 -21.000
Finans -22.000 -20.000 -23.000 -22.000 -21.000
Resultat før skatt 17.000 87.000 17.000 18.000 -32.000
Skattekostnad -4.000 -19.000 0 0 -27.000
Årsresultat 12.000 68.000 17.000 18.000 -59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.076.000 1.177.000 1.272.000 1.217.000 1.214.000
Sum omløpsmidler 406.000 425.000 287.000 298.000 433.000
Sum eiendeler 1.482.000 1.602.000 1.559.000 1.515.000 1.647.000
Sum opptjent egenkapital -351.000 -364.000 -432.000 -449.000 -467.000
Sum egenkapital 1.046.000 1.033.000 965.000 948.000 930.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 436.000 568.000 594.000 567.000 717.000
Sum gjeld og egenkapital 1.482.000 1.601.000 1.559.000 1.515.000 1.647.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.876.000 2.038.000 2.027.000 2.111.000 2.298.000
Andre inntekter 114.000 0 0 19.000 0
Driftsinntekter 1.990.000 2.038.000 2.027.000 2.130.000 2.298.000
Varekostnad -552.000 -740.000 -690.000 -848.000 -750.000
Lønninger -798.000 -437.000 -599.000 -533.000 -764.000
Avskrivning -101.000 -112.000 -106.000 -92.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -500.000 -641.000 -592.000 -616.000 -768.000
Driftskostnader -1.951.000 -1.930.000 -1.987.000 -2.089.000 -2.309.000
Driftsresultat 39.000 107.000 40.000 40.000 -11.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -23.000 -20.000 -23.000 -22.000 -21.000
Finans -22.000 -20.000 -23.000 -22.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 68.000 17.000 18.000 -59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.076.000 1.177.000 1.272.000 1.217.000 71.000
Sum varige driftsmidler 1.076.000 1.177.000 1.272.000 1.217.000 71.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.143.000
Sum anleggsmidler 1.076.000 1.177.000 1.272.000 1.217.000 1.214.000
Varebeholdning 252.000 242.000 187.000 180.000 251.000
Kundefordringer 50.000 91.000 4.000 27.000 30.000
Andre fordringer 62.000 77.000 76.000 69.000 75.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 16.000 20.000 22.000 77.000
Sum omløpsmidler 406.000 425.000 287.000 298.000 433.000
Sum eiendeler 1.482.000 1.602.000 1.559.000 1.515.000 1.647.000
Sum opptjent egenkapital -351.000 -364.000 -432.000 -449.000 -467.000
Sum egenkapital 1.046.000 1.033.000 965.000 948.000 930.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 254.000 186.000 208.000 210.000 262.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 210.000 97.000 68.000 110.000
Betalbar skatt 4.000 19.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 80.000 54.000 78.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105.000 73.000 236.000 211.000 322.000
Sum kortsiktig gjeld 436.000 568.000 594.000 567.000 717.000
Sum gjeld og egenkapital 1.482.000 1.601.000 1.559.000 1.515.000 1.647.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -30.000 -143.000 -307.000 -269.000 -284.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 0.5 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3
Soliditet 70.6 64.5 61.9 62.6 56.5
Resultatgrad 2.0 5.3 2 1.9 -0.5
Rentedekningsgrad 1.7 5.3 1.7 1.8 -0.5
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.6 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 2.7 6.7 2.6 2.6 -0.7
Signatur
26.01.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.01.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex