Bondegarden Borettslag
Juridisk navn:  Bondegarden Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22983800
c/o Boligbyggelaget Usbl Kirkegata 45 c/o Boligbyggelaget Usbl Kirkegata 45 Fax: 61263109
2609 Lillehammer 2609 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 998623863
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/25/2012
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Usbl
Utvikling:
Omsetning  
  
5.24%
Resultat  
  
13.06%
Egenkapital  
  
37.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 844.000 802.000 749.000 523.000 513.000
Resultat: 303.000 268.000 264.000 25.000 18.000
Egenkapital: 1.113.000 810.000 542.000 278.000 252.000
Regnskap for  Bondegarden Borettslag
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 844.000 802.000 749.000 523.000 513.000
Driftskostnader -357.000 -322.000 -300.000 -284.000 -285.000
Driftsresultat 486.000 479.000 449.000 238.000 228.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 2.000 3.000
Finanskostnader -185.000 -214.000 -187.000 -215.000 -213.000
Finans -184.000 -211.000 -184.000 -213.000 -210.000
Resultat før skatt 303.000 268.000 264.000 25.000 18.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 303.000 268.000 264.000 25.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.730.000 19.730.000 19.730.000 19.730.000 19.730.000
Sum omløpsmidler 291.000 272.000 325.000 306.000 262.000
Sum eiendeler 20.021.000 20.002.000 20.055.000 20.036.000 19.992.000
Sum opptjent egenkapital 1.113.000 810.000 542.000 278.000 252.000
Sum egenkapital 1.113.000 810.000 542.000 278.000 252.000
Sum langsiktig gjeld 18.841.000 19.161.000 19.468.000 19.730.000 19.730.000
Sum kortsiktig gjeld 68.000 31.000 45.000 29.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 20.062.000 20.042.000 20.095.000 20.077.000 20.032.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 844.000 802.000 749.000 523.000 513.000
Driftsinntekter 844.000 802.000 749.000 523.000 513.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -13.000 -13.000 -13.000 -12.000 -12.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -344.000 -309.000 -287.000 -272.000 -273.000
Driftskostnader -357.000 -322.000 -300.000 -284.000 -285.000
Driftsresultat 486.000 479.000 449.000 238.000 228.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 2.000 3.000
Finanskostnader -185.000 -214.000 -187.000 -215.000 -213.000
Finans -184.000 -211.000 -184.000 -213.000 -210.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 303.000 268.000 264.000 25.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 19.730.000 19.730.000 19.730.000 19.730.000 19.730.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.730.000 19.730.000 19.730.000 19.730.000 19.730.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.730.000 19.730.000 19.730.000 19.730.000 19.730.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 76.000 40.000 40.000 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 216.000 232.000 285.000 306.000 257.000
Sum omløpsmidler 291.000 272.000 325.000 306.000 262.000
Sum eiendeler 20.021.000 20.002.000 20.055.000 20.036.000 19.992.000
Sum opptjent egenkapital 1.113.000 810.000 542.000 278.000 252.000
Sum egenkapital 1.113.000 810.000 542.000 278.000 252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.841.000 19.161.000 19.468.000 19.730.000 19.730.000
Leverandørgjeld 67.000 29.000 29.000 28.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 16.000 1.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 68.000 31.000 45.000 29.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 20.062.000 20.042.000 20.095.000 20.077.000 20.032.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 223.000 241.000 280.000 277.000 252.000
Likviditetsgrad 1 4.3 8.8 7.2 10.6 26.2
Likviditetsgrad 2 4.3 8.8 7.2 10.6 26.2
Soliditet 5.6 4 2.7 1.4 1.3
Resultatgrad 57.6 59.7 59.9 45.5 44.4
Rentedekningsgrad 2.6 2.2 2.4 1.1 1.1
Gjeldsgrad 17.0 23.7 3 71.1 78.3
Total kapitalrentabilitet 2.4 2.4 2.3 1.2 1.2
Signatur
11.05.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex