Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bolstad Entreprenør As
Juridisk navn:  Bolstad Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Amesto AccountHouse Drammen AS Sankt Halvards gate 2B Lersbrygga 5 Fax:
3015 Drammen 3077 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 993322598
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/10/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
109.37%
Resultat  
  
10.48%
Egenkapital  
  
22.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.620.000 1.729.000 2.018.000 2.030.000 1.987.000
Resultat: 369.000 334.000 320.000 46.000 64.000
Egenkapital: 292.000 238.000 239.000 245.000 239.000
Regnskap for  Bolstad Entreprenør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.620.000 1.729.000 2.018.000 2.030.000 1.987.000
Driftskostnader -3.188.000 -1.412.000 -1.699.000 -2.093.000 -1.898.000
Driftsresultat 433.000 316.000 319.000 -62.000 89.000
Finansinntekter 1.000 18.000 1.000 109.000 5.000
Finanskostnader -66.000 0 0 -1.000 -30.000
Finans -65.000 18.000 1.000 108.000 -25.000
Resultat før skatt 369.000 334.000 320.000 46.000 64.000
Skattekostnad -81.000 -73.000 -74.000 -11.000 -16.000
Årsresultat 288.000 260.000 247.000 35.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 27.000 10.000 18.000 27.000
Sum omløpsmidler 3.481.000 1.014.000 1.056.000 877.000 2.204.000
Sum eiendeler 3.500.000 1.041.000 1.066.000 895.000 2.231.000
Sum opptjent egenkapital 190.000 136.000 137.000 143.000 137.000
Sum egenkapital 292.000 238.000 239.000 245.000 239.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.194.000 803.000 827.000 649.000 1.992.000
Sum gjeld og egenkapital 3.501.000 1.041.000 1.066.000 895.000 2.231.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.620.000 1.729.000 2.018.000 2.030.000 1.987.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.620.000 1.729.000 2.018.000 2.030.000 1.987.000
Varekostnad -2.200.000 -675.000 -1.342.000 -1.696.000 -1.784.000
Lønninger -547.000 -400.000 -292.000 -89.000 0
Avskrivning -8.000 -7.000 -9.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -433.000 -330.000 -56.000 -299.000 -105.000
Driftskostnader -3.188.000 -1.412.000 -1.699.000 -2.093.000 -1.898.000
Driftsresultat 433.000 316.000 319.000 -62.000 89.000
Finansinntekter 1.000 18.000 1.000 109.000 5.000
Finanskostnader -66.000 0 0 -1.000 -30.000
Finans -65.000 18.000 1.000 108.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 288.000 260.000 247.000 35.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0
Fast eiendom 3.000 6.000 8.000 11.000
Maskiner anlegg 0 4.000 9.000 15.000
Driftsløsøre 18.000 23.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.000 26.000 9.000 18.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 27.000 10.000 18.000 27.000
Varebeholdning 373.000 315.000 315.000 315.000 315.000
Kundefordringer 3.021.000 285.000 47.000 0 0
Andre fordringer 43.000 22.000 17.000 14.000 1.409.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 44.000 20.000 30.000 90.000 34.000
Sum omløpsmidler 3.481.000 1.014.000 1.056.000 877.000 2.204.000
Sum eiendeler 3.500.000 1.041.000 1.066.000 895.000 2.231.000
Sum opptjent egenkapital 190.000 136.000 137.000 143.000 137.000
Sum egenkapital 292.000 238.000 239.000 245.000 239.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 0 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.972.000 335.000 328.000 38.000 68.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 0 0 1.000 0
Leverandørgjeld 100.000 57.000 64.000 523.000 131.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 378.000 411.000 79.000 399.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 32.000 24.000 8.000 1.394.000
Sum kortsiktig gjeld 3.194.000 803.000 827.000 649.000 1.992.000
Sum gjeld og egenkapital 3.501.000 1.041.000 1.066.000 895.000 2.231.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 287.000 211.000 229.000 228.000 212.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.3 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9
Soliditet 8.3 22.9 22.4 27.4 10.7
Resultatgrad 12.0 18.3 15.8 -3.1 4.5
Rentedekningsgrad 6.6 3
Gjeldsgrad 11.0 3.4 3.5 2.7 8.3
Total kapitalrentabilitet 12.4 32.1 3 5.3 4.2
Signatur
19.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex