Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Boden Behandling As
Juridisk navn:  Boden Behandling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41586391
Vensåsen 23 Vensåsen 23 Fax:
1592 Våler I Østfold 1592 Våler I Østfold
Fylke: Kommune:
Viken Våler (Viken)
Org.nr: 912086194
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/12/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Total Revisjon Da
Utvikling:
Omsetning  
  
21.64%
Resultat  
  
190.91%
Egenkapital  
  
73.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 163.000 134.000 97.000 118.000 74.000
Resultat: 30.000 -33.000 -12.000 17.000 -8.000
Egenkapital: -11.000 -42.000 -8.000 4.000 -13.000
Regnskap for  Boden Behandling As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 163.000 134.000 97.000 118.000 74.000
Driftskostnader -132.000 -167.000 -109.000 -100.000 -82.000
Driftsresultat 30.000 -32.000 -12.000 17.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 0 -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 30.000 -33.000 -12.000 17.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 -33.000 -12.000 17.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 44.000 21.000 36.000 26.000 28.000
Sum eiendeler 44.000 21.000 36.000 26.000 28.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 -72.000 -38.000 -26.000 -43.000
Sum egenkapital -11.000 -42.000 -8.000 4.000 -13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 55.000 62.000 44.000 22.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 44.000 20.000 36.000 26.000 28.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 163.000 134.000 97.000 118.000 74.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 163.000 134.000 97.000 118.000 74.000
Varekostnad -19.000 0 0 0 -2.000
Lønninger -1.000 0 0 -2.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -112.000 -167.000 -109.000 -98.000 -80.000
Driftskostnader -132.000 -167.000 -109.000 -100.000 -82.000
Driftsresultat 30.000 -32.000 -12.000 17.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 0 -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 -33.000 -12.000 17.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 17.000 1.000 1.000 11.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 5.000 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 4.000 36.000 25.000 17.000
Sum omløpsmidler 44.000 21.000 36.000 26.000 28.000
Sum eiendeler 44.000 21.000 36.000 26.000 28.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 -72.000 -38.000 -26.000 -43.000
Sum egenkapital -11.000 -42.000 -8.000 4.000 -13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 62.000 44.000 22.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 62.000 44.000 22.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 44.000 20.000 36.000 26.000 28.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.000 -41.000 -8.000 4.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.3 0.8 1.2 0.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.3 0.8 1.2 0.7
Soliditet - -22.2 15.4 -46.4
Resultatgrad 18.4 -23.9 -12.4 14.4 -10.8
Rentedekningsgrad -
Gjeldsgrad -1.5 -5.5 5.5 -3.2
Total kapitalrentabilitet 68.2 - -33.3 65.4 -28.6
Signatur
10.11.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex