Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bodahl Regnskap AS
Juridisk navn:  Bodahl Regnskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32875780
Hagatjernveien 8C Hagatjernveien 8C Fax: 85026260
3050 Mjøndalen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 957805876
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/28/1989
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.11%
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 40.000 37.000 50.000 43.000 60.000
Resultat: 18.000 15.000 10.000 8.000 -2.000
Egenkapital: -102.000 -120.000 -135.000 -145.000 -150.000
Regnskap for  Bodahl Regnskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 40.000 37.000 50.000 43.000 60.000
Driftskostnader -23.000 -21.000 -40.000 -35.000 -61.000
Driftsresultat 18.000 15.000 10.000 8.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 18.000 15.000 10.000 8.000 -2.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 15.000 10.000 8.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -202.000 -220.000 -235.000 -245.000 -250.000
Sum egenkapital -102.000 -120.000 -135.000 -145.000 -150.000
Sum langsiktig gjeld 102.000 120.000 135.000 142.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.000 37.000 50.000 43.000 60.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 40.000 37.000 50.000 43.000 60.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -7.000 -7.000 -18.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -21.000 -33.000 -28.000 -43.000
Driftskostnader -23.000 -21.000 -40.000 -35.000 -61.000
Driftsresultat 18.000 15.000 10.000 8.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 15.000 10.000 8.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -202.000 -220.000 -235.000 -245.000 -250.000
Sum egenkapital -102.000 -120.000 -135.000 -145.000 -150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 102.000 120.000 135.000 142.000 150.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 -3.000 0
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet
Resultatgrad 4 40.5 2 18.6 -3.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0
Total kapitalrentabilitet
Signatur
23.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex