Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bo-sam Konsulenttjenester As
Juridisk navn:  Bo-sam Konsulenttjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sagmyra 2 Seksjon 9, 3 etg. Sagmyra 2 Seksjon 9, 3 etg. Fax:
4624 Kristiansand S 4624 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 912103072
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 6/14/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Multi Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
214.29%
Resultat  
  
54.05%
Egenkapital  
  
-1.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 66.000 21.000 76.000 22.000 60.000
Resultat: -17.000 -37.000 -52.000 -102.000 -99.000
Egenkapital: -1.215.000 -1.198.000 -1.161.000 -1.109.000 -1.008.000
Regnskap for  Bo-sam Konsulenttjenester As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 66.000 21.000 76.000 22.000 60.000
Driftskostnader -82.000 -59.000 -128.000 -123.000 -159.000
Driftsresultat -16.000 -37.000 -52.000 -101.000 -99.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -17.000 -37.000 -52.000 -102.000 -99.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -17.000 -37.000 -52.000 -102.000 -99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 38.000
Sum omløpsmidler 98.000 112.000 72.000 83.000 93.000
Sum eiendeler 98.000 112.000 72.000 83.000 131.000
Sum opptjent egenkapital -1.265.000 -1.248.000 -1.211.000 -1.159.000 -1.058.000
Sum egenkapital -1.215.000 -1.198.000 -1.161.000 -1.109.000 -1.008.000
Sum langsiktig gjeld 1.302.000 1.302.000 1.212.000 1.187.000 1.127.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 8.000 21.000 5.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 98.000 112.000 72.000 83.000 131.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.000 21.000 76.000 22.000 57.000
Andre inntekter 30.000 0 0 0 3.000
Driftsinntekter 66.000 21.000 76.000 22.000 60.000
Varekostnad -10.000 0 -37.000 -10.000 -49.000
Lønninger 0 0 0 7.000
Avskrivning 0 0 -38.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -72.000 -59.000 -91.000 -75.000 -79.000
Driftskostnader -82.000 -59.000 -128.000 -123.000 -159.000
Driftsresultat -16.000 -37.000 -52.000 -101.000 -99.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -17.000 -37.000 -52.000 -102.000 -99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 38.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 38.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 38.000
Varebeholdning 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Kundefordringer 1.000 8.000 0 3.000 13.000
Andre fordringer 29.000 21.000 0 21.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 41.000 55.000 45.000 38.000 17.000
Sum omløpsmidler 98.000 112.000 72.000 83.000 93.000
Sum eiendeler 98.000 112.000 72.000 83.000 131.000
Sum opptjent egenkapital -1.265.000 -1.248.000 -1.211.000 -1.159.000 -1.058.000
Sum egenkapital -1.215.000 -1.198.000 -1.161.000 -1.109.000 -1.008.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.302.000 1.302.000 1.212.000 1.187.000 1.127.000
Leverandørgjeld 8.000 8.000 4.000 5.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 0 17.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 8.000 21.000 5.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 98.000 112.000 72.000 83.000 131.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 87.000 104.000 51.000 78.000 81.000
Likviditetsgrad 1 8.9 14 3.4 16.6 7
Likviditetsgrad 2 7.0 11.4 2.4 12.4 6
Soliditet -1.239.8 -1069.6 -1612.5 -1336.1 -769.5
Resultatgrad -24.2 -176.2 -68.4 -459.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet -16.3 -72.2 -121.7 -75.6
Signatur
21.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex