Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bo-Design As
Juridisk navn:  Bo-Design As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Lene Fjeldvær Amalienborgvegen 13 c/o Lene Fjeldvær Amalienborgvegen 13 Fax:
7055 Ranheim 7055 Ranheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 817225772
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/6/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomipartner Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.88%
Resultat  
  
108.99%
Egenkapital  
  
68.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.553.000 1.453.000 1.163.000 0 0
Resultat: 395.000 189.000 672.000 178.000 299.000
Egenkapital: 836.000 496.000 666.000 252.000 63.000
Regnskap for  Bo-Design As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.553.000 1.453.000 1.163.000 0 0
Driftskostnader -1.250.000 -1.703.000 -797.000 -57.000 -27.000
Driftsresultat 304.000 -250.000 366.000 -57.000 -27.000
Finansinntekter 107.000 456.000 313.000 235.000 326.000
Finanskostnader -16.000 -17.000 -7.000 0 0
Finans 91.000 439.000 306.000 235.000 326.000
Resultat før skatt 395.000 189.000 672.000 178.000 299.000
Skattekostnad -54.000 0 -78.000 11.000 4.000
Årsresultat 341.000 190.000 594.000 189.000 303.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 431.000 425.000 350.000 174.000 37.000
Sum omløpsmidler 894.000 564.000 849.000 79.000 329.000
Sum eiendeler 1.325.000 989.000 1.199.000 253.000 366.000
Sum opptjent egenkapital 774.000 433.000 603.000 189.000 0
Sum egenkapital 836.000 496.000 666.000 252.000 63.000
Sum langsiktig gjeld 382.000 305.000 177.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 107.000 188.000 357.000 0 303.000
Sum gjeld og egenkapital 1.326.000 989.000 1.200.000 252.000 366.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.553.000 1.453.000 1.163.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.553.000 1.453.000 1.163.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -173.000 -656.000 0 0 0
Avskrivning -275.000 -187.000 -97.000 -7.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -802.000 -860.000 -700.000 -50.000 -27.000
Driftskostnader -1.250.000 -1.703.000 -797.000 -57.000 -27.000
Driftsresultat 304.000 -250.000 366.000 -57.000 -27.000
Finansinntekter 107.000 456.000 313.000 235.000 326.000
Finanskostnader -16.000 -17.000 -7.000 0 0
Finans 91.000 439.000 306.000 235.000 326.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -360.000 -180.000 0 -303.000
Årsresultat 341.000 190.000 594.000 189.000 303.000
Balanse detaljer          
Goodwill 95.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 95.000 0 0 36.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 303.000 392.000 318.000 105.000 0
Sum varige driftsmidler 303.000 392.000 318.000 105.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
Sum anleggsmidler 431.000 425.000 350.000 174.000 37.000
Varebeholdning 380.000 0 0 0 0
Kundefordringer 80.000 48.000 171.000 0 0
Andre fordringer 37.000 0 314.000 41.000 305.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 397.000 516.000 365.000 38.000 24.000
Sum omløpsmidler 894.000 564.000 849.000 79.000 329.000
Sum eiendeler 1.325.000 989.000 1.199.000 253.000 366.000
Sum opptjent egenkapital 774.000 433.000 603.000 189.000 0
Sum egenkapital 836.000 496.000 666.000 252.000 63.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 382.000 305.000 177.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 54.000 0 62.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 125.000 18.000 0 0
Utbytte -360.000 -180.000 0 -303.000
Annen kortsiktig gjeld 43.000 64.000 97.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 107.000 188.000 357.000 0 303.000
Sum gjeld og egenkapital 1.326.000 989.000 1.200.000 252.000 366.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 787.000 376.000 492.000 79.000 26.000
Likviditetsgrad 1 8.4 3 2.4 1.1
Likviditetsgrad 2 4.8 3 2.4 0 1.1
Soliditet 63.1 50.2 55.5 1 17.2
Resultatgrad 19.6 -17.2 31.5
Rentedekningsgrad 19.0 -14.7 52.3
Gjeldsgrad 0.6 1 0.8 0 4.8
Total kapitalrentabilitet 31.0 20.8 56.6 70.6 81.7
Signatur
11.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex