Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bo-Bit AS
Juridisk navn:  Bo-Bit AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37158385
Gjerstadveien 201 Gjerstadveien 201 Fax:
4993 Sundebru 4993 Sundebru
Fylke: Kommune:
Agder Gjerstad
Org.nr: 947277987
Aksjekapital: 240.500 NOK
Etableringsdato: 4/12/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vormvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.38%
Resultat  
  
51.34%
Egenkapital  
  
0.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 516.000 504.000 396.000 483.000 539.000
Resultat: 283.000 187.000 112.000 190.000 213.000
Egenkapital: 3.597.000 3.576.000 3.430.000 3.340.000 3.190.000
Regnskap for  Bo-Bit AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 516.000 504.000 396.000 483.000 539.000
Driftskostnader -221.000 -296.000 -261.000 -258.000 -266.000
Driftsresultat 295.000 208.000 135.000 225.000 274.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -21.000 -24.000 -35.000 -61.000
Finans -12.000 -21.000 -24.000 -35.000 -61.000
Resultat før skatt 283.000 187.000 112.000 190.000 213.000
Skattekostnad -62.000 -41.000 -22.000 -41.000 -48.000
Årsresultat 221.000 146.000 90.000 149.000 166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.986.000 4.057.000 4.134.000 4.217.000 4.308.000
Sum omløpsmidler 129.000 76.000 107.000 215.000 160.000
Sum eiendeler 4.115.000 4.133.000 4.241.000 4.432.000 4.468.000
Sum opptjent egenkapital 3.356.000 3.335.000 3.189.000 3.099.000 2.950.000
Sum egenkapital 3.597.000 3.576.000 3.430.000 3.340.000 3.190.000
Sum langsiktig gjeld 219.000 448.000 672.000 902.000 1.030.000
Sum kortsiktig gjeld 300.000 110.000 139.000 190.000 248.000
Sum gjeld og egenkapital 4.116.000 4.134.000 4.241.000 4.432.000 4.469.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 516.000 504.000 0 0 0
Andre inntekter 0 396.000 483.000 539.000
Driftsinntekter 516.000 504.000 396.000 483.000 539.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -71.000 -77.000 -84.000 -91.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -150.000 -219.000 -177.000 -167.000 -166.000
Driftskostnader -221.000 -296.000 -261.000 -258.000 -266.000
Driftsresultat 295.000 208.000 135.000 225.000 274.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -21.000 -24.000 -35.000 -61.000
Finans -12.000 -21.000 -24.000 -35.000 -61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Årsresultat 221.000 146.000 90.000 149.000 166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.952.000 2.018.000 2.088.000 2.164.000 2.246.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 24.000 30.000 38.000 47.000
Sum varige driftsmidler 1.971.000 2.042.000 2.119.000 2.202.000 2.293.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.015.000 2.015.000 2.015.000 2.015.000 2.015.000
Sum anleggsmidler 3.986.000 4.057.000 4.134.000 4.217.000 4.308.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 8.000
Andre fordringer 16.000 22.000 21.000 34.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 113.000 54.000 85.000 181.000 128.000
Sum omløpsmidler 129.000 76.000 107.000 215.000 160.000
Sum eiendeler 4.115.000 4.133.000 4.241.000 4.432.000 4.468.000
Sum opptjent egenkapital 3.356.000 3.335.000 3.189.000 3.099.000 2.950.000
Sum egenkapital 3.597.000 3.576.000 3.430.000 3.340.000 3.190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 54.000 67.000 84.000 109.000 143.000
Gjeld til kredittinstitutt 50.000 50.000 50.000 0
Sum langsiktig gjeld 219.000 448.000 672.000 902.000 1.030.000
Leverandørgjeld 0 35.000 58.000 19.000
Betalbar skatt 76.000 58.000 48.000 74.000 91.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 116.000
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 2.000 7.000 7.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 300.000 110.000 139.000 190.000 248.000
Sum gjeld og egenkapital 4.116.000 4.134.000 4.241.000 4.432.000 4.469.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -171.000 -34.000 -32.000 25.000 -88.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.7 0.8 1.1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 0.8 1.1 0.6
Soliditet 87.4 86.5 80.9 75.4 71.4
Resultatgrad 57.2 41.3 34.1 46.6 50.8
Rentedekningsgrad 24.6 9.9 5.6 6.4 4.5
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 7.2 5 3.2 5.1 6.1
Signatur
05.03.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex