Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Blue Point AS
Juridisk navn:  Blue Point AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63879363
Husebyveien 6 Husebyveien 6 Fax: 96291773
2020 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 940016061
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/18/1986
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.91%
Resultat  
  
216%
Egenkapital  
  
25.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.847.000 1.984.000 2.351.000 2.411.000 2.823.000
Resultat: 58.000 -50.000 137.000 10.000 -18.000
Egenkapital: -166.000 -224.000 -174.000 -311.000 -321.000
Regnskap for  Blue Point AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.847.000 1.984.000 2.351.000 2.411.000 2.823.000
Driftskostnader -1.776.000 -2.020.000 -2.207.000 -2.390.000 -2.833.000
Driftsresultat 72.000 -36.000 145.000 21.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -15.000 -8.000 -11.000 -9.000
Finans -14.000 -15.000 -8.000 -11.000 -9.000
Resultat før skatt 58.000 -50.000 137.000 10.000 -18.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 -50.000 137.000 10.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 155.000 149.000 182.000 185.000 179.000
Sum eiendeler 155.000 149.000 182.000 185.000 179.000
Sum opptjent egenkapital -266.000 -324.000 -274.000 -411.000 -421.000
Sum egenkapital -166.000 -224.000 -174.000 -311.000 -321.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 321.000 373.000 355.000 496.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 155.000 149.000 181.000 185.000 179.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.847.000 1.984.000 2.351.000 2.411.000 2.823.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.847.000 1.984.000 2.351.000 2.411.000 2.823.000
Varekostnad -87.000 -149.000 -157.000 -167.000 -215.000
Lønninger -1.363.000 -1.437.000 -1.615.000 -1.731.000 -2.111.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -326.000 -434.000 -435.000 -492.000 -507.000
Driftskostnader -1.776.000 -2.020.000 -2.207.000 -2.390.000 -2.833.000
Driftsresultat 72.000 -36.000 145.000 21.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -15.000 -8.000 -11.000 -9.000
Finans -14.000 -15.000 -8.000 -11.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 -50.000 137.000 10.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 98.000 79.000 93.000 95.000 89.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 21.000 28.000 20.000 15.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 41.000 68.000 75.000 76.000
Sum omløpsmidler 155.000 149.000 182.000 185.000 179.000
Sum eiendeler 155.000 149.000 182.000 185.000 179.000
Sum opptjent egenkapital -266.000 -324.000 -274.000 -411.000 -421.000
Sum egenkapital -166.000 -224.000 -174.000 -311.000 -321.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 24.000 81.000 0 89.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 9.000 8.000 22.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 168.000 147.000 197.000 178.000 230.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 129.000 134.000 150.000 207.000 247.000
Sum kortsiktig gjeld 321.000 373.000 355.000 496.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 155.000 149.000 181.000 185.000 179.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -166.000 -224.000 -173.000 -311.000 -321.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2
Soliditet -107.1 -150.3 -96.1 -168.1 -179.3
Resultatgrad 3.9 -1.8 6.2 0.9 -0.4
Rentedekningsgrad 5.1 -2.4 18.1 1.9 -1.1
Gjeldsgrad -1.9 -1.7 -1.6 -1.6
Total kapitalrentabilitet 46.5 -24.2 80.1 11.4 -5.6
Signatur
28.11.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex