Blom Fiskeoppdrett AS
Juridisk navn:  Blom Fiskeoppdrett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56385060
Ulvøyvegen 130 Ulvøyvegen 130 Fax: 56385070
5337 Rong 5337 Rong
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 840215512
Aksjekapital: 1.626.650 NOK
Antall ansatte: 71
Etableringsdato: 4/10/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
35.73%
Resultat  
  
-1444.91%
Egenkapital  
  
-28.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 440.935.000 324.851.000 473.601.000 447.444.000 283.146.000
Resultat: -95.179.000 7.077.000 87.330.000 79.891.000 950.000
Egenkapital: 181.233.000 252.672.000 245.103.000 226.426.000 135.967.000
Regnskap for  Blom Fiskeoppdrett AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 440.935.000 324.851.000 473.601.000 447.444.000 283.146.000
Driftskostnader -535.895.000 -316.229.000 -379.753.000 -358.856.000 -282.631.000
Driftsresultat -94.961.000 8.622.000 93.848.000 88.588.000 515.000
Finansinntekter 13.453.000 7.953.000 229.000 115.000 11.558.000
Finanskostnader -13.670.000 -9.498.000 -6.748.000 -8.812.000 -11.123.000
Finans -217.000 -1.545.000 -6.519.000 -8.697.000 435.000
Resultat før skatt -95.179.000 7.077.000 87.330.000 79.891.000 950.000
Skattekostnad 23.739.000 492.000 -18.653.000 -17.970.000 3.994.000
Årsresultat -71.440.000 7.569.000 68.677.000 61.921.000 4.944.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 392.216.000 390.667.000 356.496.000 302.631.000 262.558.000
Sum omløpsmidler 331.486.000 309.959.000 261.277.000 219.673.000 272.516.000
Sum eiendeler 723.702.000 700.626.000 617.773.000 522.304.000 535.074.000
Sum opptjent egenkapital 21.175.000 92.615.000 85.046.000 66.369.000 54.448.000
Sum egenkapital 181.233.000 252.672.000 245.103.000 226.426.000 135.967.000
Sum langsiktig gjeld 282.143.000 232.019.000 213.031.000 202.250.000 198.270.000
Sum kortsiktig gjeld 260.326.000 215.934.000 159.639.000 93.628.000 200.836.000
Sum gjeld og egenkapital 723.701.000 700.625.000 617.773.000 522.304.000 535.073.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 368.165.000 321.070.000 470.297.000 442.646.000 280.819.000
Andre inntekter 72.770.000 3.781.000 3.304.000 4.798.000 2.327.000
Driftsinntekter 440.935.000 324.851.000 473.601.000 447.444.000 283.146.000
Varekostnad -446.177.000 -286.643.000 -312.305.000 -242.741.000 -232.347.000
Lønninger -44.330.000 -39.287.000 -36.591.000 -33.168.000 -25.948.000
Avskrivning -38.279.000 -36.412.000 -33.179.000 -26.641.000 -21.854.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.947.000 -40.862.000 -40.169.000 -39.796.000 -37.655.000
Driftskostnader -535.895.000 -316.229.000 -379.753.000 -358.856.000 -282.631.000
Driftsresultat -94.961.000 8.622.000 93.848.000 88.588.000 515.000
Finansinntekter 13.453.000 7.953.000 229.000 115.000 11.558.000
Finanskostnader -13.670.000 -9.498.000 -6.748.000 -8.812.000 -11.123.000
Finans -217.000 -1.545.000 -6.519.000 -8.697.000 435.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -50.000.000 -50.000.000 -5.696.000
Årsresultat -71.440.000 7.569.000 68.677.000 61.921.000 4.944.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 92.940.000 92.940.000 92.940.000 92.870.000 92.870.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 123.045.000 128.532.000 112.901.000 93.383.000 59.477.000
Driftsløsøre 53.071.000 51.808.000 64.527.000 65.640.000 62.339.000
Sum varige driftsmidler 176.116.000 180.341.000 177.427.000 159.023.000 121.816.000
Sum finansielle anleggsmidler 123.160.000 117.386.000 86.129.000 50.738.000 47.872.000
Sum anleggsmidler 392.216.000 390.667.000 356.496.000 302.631.000 262.558.000
Varebeholdning 276.564.000 209.812.000 231.484.000 201.277.000 245.661.000
Kundefordringer 22.122.000 81.422.000 17.326.000 9.915.000 4.708.000
Andre fordringer 30.824.000 16.818.000 10.331.000 7.088.000 20.852.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.976.000 1.908.000 2.135.000 1.393.000 1.295.000
Sum omløpsmidler 331.486.000 309.959.000 261.277.000 219.673.000 272.516.000
Sum eiendeler 723.702.000 700.626.000 617.773.000 522.304.000 535.074.000
Sum opptjent egenkapital 21.175.000 92.615.000 85.046.000 66.369.000 54.448.000
Sum egenkapital 181.233.000 252.672.000 245.103.000 226.426.000 135.967.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.050.000 47.789.000 55.590.000 47.724.000 29.754.000
Gjeld til kredittinstitutt 166.946.000 126.391.000 65.426.000 46.851.000 125.217.000
Sum langsiktig gjeld 282.143.000 232.019.000 213.031.000 202.250.000 198.270.000
Leverandørgjeld 84.175.000 66.544.000 71.189.000 38.613.000 66.390.000
Betalbar skatt 0 7.309.000 10.786.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.379.000 8.855.000 6.728.000 2.417.000 2.172.000
Utbytte 0 0 -50.000.000 -50.000.000 -5.696.000
Annen kortsiktig gjeld 5.825.000 6.836.000 5.510.000 5.748.000 7.056.000
Sum kortsiktig gjeld 260.326.000 215.934.000 159.639.000 93.628.000 200.836.000
Sum gjeld og egenkapital 723.701.000 700.625.000 617.773.000 522.304.000 535.073.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.160.000 94.025.000 101.638.000 126.045.000 71.680.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.6 2.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2
Soliditet 2 36.1 39.7 43.4 25.4
Resultatgrad -21.5 2.7 19.8 19.8 0.2
Rentedekningsgrad -6.9 0.9 13.9 10.1 1.1
Gjeldsgrad 3 1.8 1.5 1.3 2.9
Total kapitalrentabilitet -11.3 2.4 15.2 1 2.3
Signatur
27.08.2021
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
15.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex