Blindheimsvegen 1 As
Juridisk navn:  Blindheimsvegen 1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55180191
Blindheimsvegen 1 Blindheimsvegen 1 Fax:
5131 Nyborg 5131 Nyborg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918352252
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/4/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Søreide Revisjon As
Regnskapsfører: A. Tellefsen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.77%
Resultat  
  
7.89%
Egenkapital  
  
5.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.363.000 1.301.000 1.267.000 1.079.000 1.135.000
Resultat: 643.000 596.000 576.000 468.000 497.000
Egenkapital: 4.560.000 4.309.000 4.194.000 4.094.000 3.932.000
Regnskap for  Blindheimsvegen 1 As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.363.000 1.301.000 1.267.000 1.079.000 1.135.000
Driftskostnader -588.000 -557.000 -535.000 -465.000 -484.000
Driftsresultat 774.000 744.000 731.000 614.000 651.000
Finansinntekter 8.000 8.000 5.000 5.000 6.000
Finanskostnader -139.000 -157.000 -160.000 -151.000 -161.000
Finans -131.000 -149.000 -155.000 -146.000 -155.000
Resultat før skatt 643.000 596.000 576.000 468.000 497.000
Skattekostnad -142.000 -131.000 -127.000 -106.000 -117.000
Årsresultat 502.000 465.000 450.000 362.000 381.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.666.000 6.921.000 7.019.000 6.835.000 7.082.000
Sum omløpsmidler 964.000 837.000 874.000 1.079.000 954.000
Sum eiendeler 7.630.000 7.758.000 7.893.000 7.914.000 8.036.000
Sum opptjent egenkapital 4.197.000 3.946.000 3.831.000 3.731.000 3.569.000
Sum egenkapital 4.560.000 4.309.000 4.194.000 4.094.000 3.932.000
Sum langsiktig gjeld 2.628.000 2.910.000 3.190.000 3.475.000 3.753.000
Sum kortsiktig gjeld 441.000 539.000 509.000 345.000 351.000
Sum gjeld og egenkapital 7.629.000 7.758.000 7.893.000 7.914.000 8.036.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.341.000 1.279.000 1.245.000 1.059.000 1.120.000
Andre inntekter 21.000 22.000 21.000 20.000 15.000
Driftsinntekter 1.363.000 1.301.000 1.267.000 1.079.000 1.135.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -326.000 -288.000 -276.000 -248.000 -248.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -262.000 -269.000 -259.000 -217.000 -236.000
Driftskostnader -588.000 -557.000 -535.000 -465.000 -484.000
Driftsresultat 774.000 744.000 731.000 614.000 651.000
Finansinntekter 8.000 8.000 5.000 5.000 6.000
Finanskostnader -139.000 -157.000 -160.000 -151.000 -161.000
Finans -131.000 -149.000 -155.000 -146.000 -155.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -250.000 -350.000 -350.000 -200.000 -200.000
Årsresultat 502.000 465.000 450.000 362.000 381.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 44.000 10.000 0 0 0
Fast eiendom 6.621.000 6.867.000 7.019.000 6.835.000 7.082.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.621.000 6.911.000 7.019.000 6.835.000 7.082.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.666.000 6.921.000 7.019.000 6.835.000 7.082.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 27.000 28.000 27.000 25.000 41.000
Andre fordringer 18.000 47.000 17.000 16.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 919.000 763.000 831.000 1.038.000 898.000
Sum omløpsmidler 964.000 837.000 874.000 1.079.000 954.000
Sum eiendeler 7.630.000 7.758.000 7.893.000 7.914.000 8.036.000
Sum opptjent egenkapital 4.197.000 3.946.000 3.831.000 3.731.000 3.569.000
Sum egenkapital 4.560.000 4.309.000 4.194.000 4.094.000 3.932.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 39.000 63.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.628.000 2.910.000 3.190.000 3.475.000 3.753.000
Leverandørgjeld 2.000 34.000 1.000 0 9.000
Betalbar skatt 176.000 155.000 152.000 130.000 142.000
Skyldig offentlige avgifter 13.000 7.000 14.000 1.000
Utbytte -250.000 -350.000 -350.000 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 441.000 539.000 509.000 345.000 351.000
Sum gjeld og egenkapital 7.629.000 7.758.000 7.893.000 7.914.000 8.036.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 523.000 298.000 365.000 734.000 603.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.6 1.7 3.1 2.7
Likviditetsgrad 2 2.2 1.6 1.7 3.1 2.7
Soliditet 59.8 55.5 53.1 51.7 48.9
Resultatgrad 56.8 57.2 57.7 56.9 57.4
Rentedekningsgrad 5.6 4.7 4.6 4.1 4
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.9 0.9 1
Total kapitalrentabilitet 10.3 9.7 9.3 7.8 8.2
Signatur
04.03.2021
STYRET TEGNER SELSKAPETS SIGNATUR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex