Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Black Box Teater AS
Juridisk navn:  Black Box Teater AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23407770
Marstrandgata 8 Marstrandgata 8 Fax: 22014021
0566 Oslo 566 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 937851960
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 10/30/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.02%
Resultat  
  
231.91%
Egenkapital  
  
100.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 21.672.000 21.037.000 21.242.000 21.484.000 15.023.000
Resultat: 1.248.000 376.000 -94.000 164.000 -131.000
Egenkapital: 2.494.000 1.246.000 870.000 965.000 801.000
Regnskap for  Black Box Teater AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 21.672.000 21.037.000 21.242.000 21.484.000 15.023.000
Driftskostnader -20.420.000 -20.664.000 -21.321.000 -21.305.000 -15.153.000
Driftsresultat 1.253.000 374.000 -79.000 179.000 -131.000
Finansinntekter 5.000 29.000 13.000 7.000 12.000
Finanskostnader -9.000 -28.000 -29.000 -22.000 -13.000
Finans -4.000 1.000 -16.000 -15.000 -1.000
Resultat før skatt 1.248.000 376.000 -94.000 164.000 -131.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.248.000 376.000 -94.000 164.000 -131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 853.000 743.000 151.000 211.000 112.000
Sum omløpsmidler 6.021.000 4.165.000 2.986.000 3.121.000 2.593.000
Sum eiendeler 6.874.000 4.908.000 3.137.000 3.332.000 2.705.000
Sum opptjent egenkapital 2.394.000 1.146.000 770.000 865.000 701.000
Sum egenkapital 2.494.000 1.246.000 870.000 965.000 801.000
Sum langsiktig gjeld 67.000 67.000 67.000 67.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.313.000 3.594.000 2.200.000 2.301.000 1.904.000
Sum gjeld og egenkapital 6.874.000 4.907.000 3.137.000 3.333.000 2.705.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 233.000 228.000 420.000 423.000 383.000
Andre inntekter 21.439.000 20.809.000 20.823.000 21.062.000 14.641.000
Driftsinntekter 21.672.000 21.037.000 21.242.000 21.484.000 15.023.000
Varekostnad -215.000 -199.000 -313.000 -264.000 -306.000
Lønninger -9.124.000 -8.581.000 -8.260.000 -6.474.000 -5.135.000
Avskrivning -405.000 -125.000 -60.000 -21.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.676.000 -11.759.000 -12.688.000 -14.544.000 -9.721.000
Driftskostnader -20.420.000 -20.664.000 -21.321.000 -21.305.000 -15.153.000
Driftsresultat 1.253.000 374.000 -79.000 179.000 -131.000
Finansinntekter 5.000 29.000 13.000 7.000 12.000
Finanskostnader -9.000 -28.000 -29.000 -22.000 -13.000
Finans -4.000 1.000 -16.000 -15.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.248.000 376.000 -94.000 164.000 -131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 96.000 166.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 756.000 576.000 103.000 164.000 4.000
Sum varige driftsmidler 756.000 576.000 103.000 164.000 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 48.000 48.000 108.000
Sum anleggsmidler 853.000 743.000 151.000 211.000 112.000
Varebeholdning 52.000 59.000 45.000 25.000 27.000
Kundefordringer 130.000 904.000 772.000
Andre fordringer 186.000 161.000 290.000 191.000 212.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.783.000 3.944.000 2.523.000 2.002.000 1.581.000
Sum omløpsmidler 6.021.000 4.165.000 2.986.000 3.121.000 2.593.000
Sum eiendeler 6.874.000 4.908.000 3.137.000 3.332.000 2.705.000
Sum opptjent egenkapital 2.394.000 1.146.000 770.000 865.000 701.000
Sum egenkapital 2.494.000 1.246.000 870.000 965.000 801.000
Sum avsetninger til forpliktelser 67.000 67.000 67.000 67.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 67.000 67.000 67.000 67.000 0
Leverandørgjeld 156.000 834.000 529.000 421.000 211.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 628.000 518.000 466.000 385.000 444.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.529.000 2.243.000 1.205.000 1.495.000 1.249.000
Sum kortsiktig gjeld 4.313.000 3.594.000 2.200.000 2.301.000 1.904.000
Sum gjeld og egenkapital 6.874.000 4.907.000 3.137.000 3.333.000 2.705.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.708.000 571.000 786.000 820.000 689.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 1.3 1.3 1.3
Soliditet 36.3 25.4 27.7 2 29.6
Resultatgrad 5.8 1.8 -0.4 0.8 -0.9
Rentedekningsgrad 139.2 13.4 -2.7 8.1 -10.1
Gjeldsgrad 1.8 2.9 2.6 2.5 2.4
Total kapitalrentabilitet 18.3 8.2 -2.1 5.6 -4.4
Signatur
14.09.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
01.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex