Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørn Sortland As
Juridisk navn:  Bjørn Sortland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95809898
Gyseterlien 24 Gyseterlien 24 Fax:
5174 Mathopen 5174 Mathopen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990022577
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/13/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sysco Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.74%
Resultat  
  
39.91%
Egenkapital  
  
17.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 829.000 961.000 832.000 678.000 663.000
Resultat: 638.000 456.000 325.000 161.000 177.000
Egenkapital: 3.349.000 2.852.000 2.489.000 2.239.000 2.117.000
Regnskap for  Bjørn Sortland As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 829.000 961.000 832.000 678.000 663.000
Driftskostnader -186.000 -517.000 -497.000 -513.000 -485.000
Driftsresultat 643.000 444.000 334.000 165.000 178.000
Finansinntekter 18.000 47.000 17.000 14.000 18.000
Finanskostnader -22.000 -35.000 -27.000 -17.000 -19.000
Finans -4.000 12.000 -10.000 -3.000 -1.000
Resultat før skatt 638.000 456.000 325.000 161.000 177.000
Skattekostnad -140.000 -94.000 -75.000 -39.000 -44.000
Årsresultat 498.000 363.000 250.000 123.000 133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000
Sum omløpsmidler 3.681.000 3.105.000 2.699.000 2.109.000 1.629.000
Sum eiendeler 4.929.000 4.353.000 3.947.000 3.357.000 2.877.000
Sum opptjent egenkapital 3.243.000 2.746.000 2.383.000 2.133.000 2.011.000
Sum egenkapital 3.349.000 2.852.000 2.489.000 2.239.000 2.117.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.579.000 1.501.000 1.458.000 1.118.000 761.000
Sum gjeld og egenkapital 4.928.000 4.353.000 3.947.000 3.357.000 2.878.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 663.000
Andre inntekter 829.000 961.000 832.000 678.000 0
Driftsinntekter 829.000 961.000 832.000 678.000 663.000
Varekostnad -5.000 0 0 0 0
Lønninger -353.000 -347.000 -358.000 -323.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -164.000 -150.000 -155.000 -162.000
Driftskostnader -186.000 -517.000 -497.000 -513.000 -485.000
Driftsresultat 643.000 444.000 334.000 165.000 178.000
Finansinntekter 18.000 47.000 17.000 14.000 18.000
Finanskostnader -22.000 -35.000 -27.000 -17.000 -19.000
Finans -4.000 12.000 -10.000 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 498.000 363.000 250.000 123.000 133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000
Sum varige driftsmidler 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000
Sum anleggsmidler 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 142.000 87.000 131.000 204.000 0
Andre fordringer 0 41.000 43.000 0
Sum investeringer 1.033.000 0 0 0
Kasse, bank 3.539.000 1.984.000 2.527.000 1.862.000 1.460.000
Sum omløpsmidler 3.681.000 3.105.000 2.699.000 2.109.000 1.629.000
Sum eiendeler 4.929.000 4.353.000 3.947.000 3.357.000 2.877.000
Sum opptjent egenkapital 3.243.000 2.746.000 2.383.000 2.133.000 2.011.000
Sum egenkapital 3.349.000 2.852.000 2.489.000 2.239.000 2.117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.335.000 1.321.000 1.295.000 970.000 669.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0 -1.000 0
Betalbar skatt 140.000 94.000 75.000 39.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 19.000 24.000 21.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 101.000 69.000 65.000 89.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 1.579.000 1.501.000 1.458.000 1.118.000 761.000
Sum gjeld og egenkapital 4.928.000 4.353.000 3.947.000 3.357.000 2.878.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.102.000 1.604.000 1.241.000 991.000 868.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.1 1.9 1.9 2.1
Likviditetsgrad 2 2.3 2.1 1.9 1.9 2.1
Soliditet 68.0 65.5 63.1 66.7 73.6
Resultatgrad 77.6 46.2 40.1 24.3 26.8
Rentedekningsgrad 29.2 12.7 12.4 9.7 9.4
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 13.4 11.3 8.9 5.3 6.8
Signatur
12.07.2006
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex