Bjørlia Veterinær- Og Avlsstasjon As
Juridisk navn:  Bjørlia Veterinær- Og Avlsstasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74322600
Bjørlivegen 107 Bjørlivegen 107 Fax: 74322600
7877 Høylandet 7877 Høylandet
Fylke: Kommune:
Trøndelag Høylandet
Org.nr: 986962603
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/2/2004 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Brattberg Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.39%
Resultat  
  
-534.74%
Egenkapital  
  
-7.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.259.000 3.720.000 4.890.000 4.353.000 4.361.000
Resultat: -413.000 95.000 706.000 813.000 1.322.000
Egenkapital: 3.977.000 4.307.000 4.233.000 3.697.000 3.089.000
Regnskap for  Bjørlia Veterinær- Og Avlsstasjon As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.259.000 3.720.000 4.890.000 4.353.000 4.361.000
Driftskostnader -3.669.000 -3.615.000 -4.176.000 -3.530.000 -3.025.000
Driftsresultat -410.000 105.000 713.000 823.000 1.336.000
Finansinntekter 3.000 4.000 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -6.000 -14.000 -9.000 -12.000 -16.000
Finans -3.000 -10.000 -6.000 -11.000 -15.000
Resultat før skatt -413.000 95.000 706.000 813.000 1.322.000
Skattekostnad 91.000 -21.000 -171.000 -205.000 -340.000
Årsresultat -322.000 74.000 536.000 608.000 982.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 902.000 1.083.000 1.256.000 831.000 939.000
Sum omløpsmidler 3.502.000 4.091.000 4.543.000 4.190.000 3.782.000
Sum eiendeler 4.404.000 5.174.000 5.799.000 5.021.000 4.721.000
Sum opptjent egenkapital 3.877.000 4.207.000 4.133.000 3.597.000 2.989.000
Sum egenkapital 3.977.000 4.307.000 4.233.000 3.697.000 3.089.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 427.000 867.000 1.566.000 1.324.000 1.632.000
Sum gjeld og egenkapital 4.404.000 5.174.000 5.799.000 5.021.000 4.721.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.259.000 3.645.000 4.890.000 4.353.000 4.361.000
Andre inntekter 75.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.259.000 3.720.000 4.890.000 4.353.000 4.361.000
Varekostnad -917.000 -736.000 -1.010.000 -766.000 -694.000
Lønninger -1.489.000 -1.531.000 -1.759.000 -1.307.000 -953.000
Avskrivning -162.000 -164.000 -112.000 -186.000 -191.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.185.000 -1.112.000 -1.276.000 -1.325.000 -1.227.000
Driftskostnader -3.669.000 -3.615.000 -4.176.000 -3.530.000 -3.025.000
Driftsresultat -410.000 105.000 713.000 823.000 1.336.000
Finansinntekter 3.000 4.000 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -6.000 -14.000 -9.000 -12.000 -16.000
Finans -3.000 -10.000 -6.000 -11.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -322.000 74.000 536.000 608.000 982.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 159.000 158.000 178.000 222.000 228.000
Fast eiendom 289.000 311.000 333.000 355.000 377.000
Maskiner anlegg 0 0 0 28.000
Driftsløsøre 414.000 554.000 664.000 154.000 290.000
Sum varige driftsmidler 703.000 865.000 997.000 509.000 695.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 60.000 80.000 100.000 17.000
Sum anleggsmidler 902.000 1.083.000 1.256.000 831.000 939.000
Varebeholdning 266.000 182.000 254.000 273.000 219.000
Kundefordringer 1.110.000 2.714.000 1.888.000 2.862.000 2.743.000
Andre fordringer 418.000 200.000 256.000 186.000 194.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.708.000 995.000 2.145.000 870.000 626.000
Sum omløpsmidler 3.502.000 4.091.000 4.543.000 4.190.000 3.782.000
Sum eiendeler 4.404.000 5.174.000 5.799.000 5.021.000 4.721.000
Sum opptjent egenkapital 3.877.000 4.207.000 4.133.000 3.597.000 2.989.000
Sum egenkapital 3.977.000 4.307.000 4.233.000 3.697.000 3.089.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 78.000 96.000 894.000 317.000 322.000
Betalbar skatt 0 127.000 199.000 320.000
Skyldig offentlige avgifter 132.000 379.000 80.000 388.000 431.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 218.000 391.000 466.000 420.000 560.000
Sum kortsiktig gjeld 427.000 867.000 1.566.000 1.324.000 1.632.000
Sum gjeld og egenkapital 4.404.000 5.174.000 5.799.000 5.021.000 4.721.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.075.000 3.224.000 2.977.000 2.866.000 2.150.000
Likviditetsgrad 1 8.2 4.7 2.9 3 2.3
Likviditetsgrad 2 7.6 4.5 2.7 3 2.2
Soliditet 90.3 83.2 7 73.6 65.4
Resultatgrad -12.6 2.8 14.6 18.9 30.6
Rentedekningsgrad -68.3 7.5 79.2 68.6 83.5
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet -9.2 2.1 12.3 16.4 28.3
Signatur
14.05.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
14.05.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex