Bit For Bit Huset AS
Juridisk navn:  Bit For Bit Huset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32807600
Peder Buchs Gate 3B Peder Buchs Gate 3B Fax: 32807601
3015 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 976206274
Aksjekapital: 519.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/10/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
49.41%
Resultat  
  
9722.5%
Egenkapital  
  
20.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 880.000 589.000 888.000 680.000 200.000
Resultat: 3.929.000 40.000 2.976.000 2.072.000 1.593.000
Egenkapital: 10.483.000 8.721.000 9.217.000 8.293.000 6.337.000
Regnskap for  Bit For Bit Huset AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 880.000 589.000 888.000 680.000 200.000
Driftskostnader -512.000 -537.000 -523.000 -338.000 -223.000
Driftsresultat 368.000 51.000 364.000 342.000 -24.000
Finansinntekter 3.561.000 -11.000 2.621.000 1.762.000 1.685.000
Finanskostnader 0 -8.000 -32.000 -69.000
Finans 3.561.000 -11.000 2.613.000 1.730.000 1.616.000
Resultat før skatt 3.929.000 40.000 2.976.000 2.072.000 1.593.000
Skattekostnad -111.000 -28.000 -96.000 -88.000 -8.000
Årsresultat 3.818.000 12.000 2.881.000 1.984.000 1.585.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.665.000 5.043.000 6.095.000 6.836.000 7.166.000
Sum omløpsmidler 8.128.000 4.447.000 4.917.000 4.590.000 3.338.000
Sum eiendeler 11.793.000 9.490.000 11.012.000 11.426.000 10.504.000
Sum opptjent egenkapital 9.964.000 8.202.000 8.698.000 7.774.000 5.818.000
Sum egenkapital 10.483.000 8.721.000 9.217.000 8.293.000 6.337.000
Sum langsiktig gjeld 0 259.000 251.000 741.000
Sum kortsiktig gjeld 1.311.000 769.000 1.536.000 2.883.000 3.427.000
Sum gjeld og egenkapital 11.794.000 9.490.000 11.012.000 11.427.000 10.505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 880.000 589.000 888.000 680.000 200.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 880.000 589.000 888.000 680.000 200.000
Varekostnad 0 0 0 -33.000
Lønninger -412.000 -415.000 -415.000 -235.000 0
Avskrivning -1.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -99.000 -116.000 -102.000 -97.000 -184.000
Driftskostnader -512.000 -537.000 -523.000 -338.000 -223.000
Driftsresultat 368.000 51.000 364.000 342.000 -24.000
Finansinntekter 3.561.000 -11.000 2.621.000 1.762.000 1.685.000
Finanskostnader 0 -8.000 -32.000 -69.000
Finans 3.561.000 -11.000 2.613.000 1.730.000 1.616.000
Konsernbidrag -6.000 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -500.000 -1.000.000 0 0
Årsresultat 3.818.000 12.000 2.881.000 1.984.000 1.585.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 21.000 1.000 3.000 26.000
Fast eiendom 1.000 8.000 14.000 20.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.000 8.000 14.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.657.000 5.021.000 6.086.000 6.819.000 7.119.000
Sum anleggsmidler 3.665.000 5.043.000 6.095.000 6.836.000 7.166.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 456.000 501.000 922.000 245.000 233.000
Andre fordringer 1.877.000 1.000 2.401.000 750.000 0
Sum investeringer 585.000 677.000 658.000 658.000 790.000
Kasse, bank 5.210.000 3.267.000 936.000 1.887.000 531.000
Sum omløpsmidler 8.128.000 4.447.000 4.917.000 4.590.000 3.338.000
Sum eiendeler 11.793.000 9.490.000 11.012.000 11.426.000 10.504.000
Sum opptjent egenkapital 9.964.000 8.202.000 8.698.000 7.774.000 5.818.000
Sum egenkapital 10.483.000 8.721.000 9.217.000 8.293.000 6.337.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 73.000 83.000 222.000 37.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 259.000 251.000 741.000
Leverandørgjeld 2.000 9.000 2.000 6.000 0
Betalbar skatt 96.000 45.000 91.000 56.000 0
Skyldig offentlige avgifter 107.000 99.000 189.000 272.000 16.000
Utbytte -1.000.000 -500.000 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 33.000 33.000 2.511.000 3.410.000
Sum kortsiktig gjeld 1.311.000 769.000 1.536.000 2.883.000 3.427.000
Sum gjeld og egenkapital 11.794.000 9.490.000 11.012.000 11.427.000 10.505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.817.000 3.678.000 3.381.000 1.707.000 -89.000
Likviditetsgrad 1 6.2 5.8 3.2 1.6 1
Likviditetsgrad 2 6.2 5.8 3.2 1.6 1
Soliditet 88.9 91.9 83.7 72.6 60.3
Resultatgrad 41.8 8.7 4 50.3
Rentedekningsgrad 45.5 10.7 -0.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 33.3 0.4 27.1 18.4 15.8
Signatur
23.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.09.2011
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex