Bilverkstedet Kristiansand AS
Juridisk navn:  Bilverkstedet Kristiansand AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38093150
Barstølveien 13 Barstølveien 13 Fax: 38098090
4636 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 980177246
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/1/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Institutt For Bedriftssikring AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.42%
Resultat  
  
-84.62%
Egenkapital  
  
0.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.897.000 2.766.000 2.674.000 2.561.000 2.441.000
Resultat: 12.000 78.000 -7.000 449.000 446.000
Egenkapital: 1.359.000 1.350.000 1.292.000 1.314.000 973.000
Regnskap for  Bilverkstedet Kristiansand AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.897.000 2.766.000 2.674.000 2.561.000 2.441.000
Driftskostnader -1.889.000 -2.691.000 -2.684.000 -2.113.000 -1.997.000
Driftsresultat 9.000 74.000 -10.000 448.000 445.000
Finansinntekter 3.000 4.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 3.000 4.000 3.000 2.000 1.000
Resultat før skatt 12.000 78.000 -7.000 449.000 446.000
Skattekostnad -3.000 -20.000 -15.000 -108.000 -72.000
Årsresultat 9.000 58.000 -22.000 341.000 374.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 322.000 392.000 406.000 319.000 290.000
Sum omløpsmidler 1.268.000 1.272.000 1.231.000 1.507.000 1.127.000
Sum eiendeler 1.590.000 1.664.000 1.637.000 1.826.000 1.417.000
Sum opptjent egenkapital 1.259.000 1.250.000 1.192.000 1.214.000 873.000
Sum egenkapital 1.359.000 1.350.000 1.292.000 1.314.000 973.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 232.000 314.000 345.000 512.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 1.591.000 1.664.000 1.637.000 1.826.000 1.417.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.850.000 2.757.000 2.630.000 2.524.000 2.441.000
Andre inntekter 46.000 9.000 44.000 37.000 0
Driftsinntekter 1.897.000 2.766.000 2.674.000 2.561.000 2.441.000
Varekostnad -518.000 -899.000 -1.042.000 -891.000 -804.000
Lønninger -721.000 -1.167.000 -1.018.000 -665.000 -720.000
Avskrivning -72.000 -71.000 -43.000 -27.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -578.000 -554.000 -581.000 -530.000 -469.000
Driftskostnader -1.889.000 -2.691.000 -2.684.000 -2.113.000 -1.997.000
Driftsresultat 9.000 74.000 -10.000 448.000 445.000
Finansinntekter 3.000 4.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 3.000 4.000 3.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 58.000 -22.000 341.000 374.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 2.000 0 5.000 10.000
Fast eiendom 31.000 33.000 34.000 35.000 36.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 287.000 358.000 372.000 279.000 244.000
Sum varige driftsmidler 318.000 390.000 406.000 314.000 280.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 322.000 392.000 406.000 319.000 290.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 99.000 108.000 176.000 156.000 98.000
Andre fordringer 24.000 16.000 15.000 7.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.144.000 1.149.000 1.040.000 1.345.000 978.000
Sum omløpsmidler 1.268.000 1.272.000 1.231.000 1.507.000 1.127.000
Sum eiendeler 1.590.000 1.664.000 1.637.000 1.826.000 1.417.000
Sum opptjent egenkapital 1.259.000 1.250.000 1.192.000 1.214.000 873.000
Sum egenkapital 1.359.000 1.350.000 1.292.000 1.314.000 973.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 46.000 56.000 112.000 73.000 214.000
Betalbar skatt 5.000 22.000 10.000 103.000 82.000
Skyldig offentlige avgifter 82.000 109.000 81.000 147.000 46.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 128.000 142.000 189.000 102.000
Sum kortsiktig gjeld 232.000 314.000 345.000 512.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 1.591.000 1.664.000 1.637.000 1.826.000 1.417.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.036.000 958.000 886.000 995.000 683.000
Likviditetsgrad 1 5.5 4.1 3.6 2.9 2.5
Likviditetsgrad 2 5.5 4.1 3.6 2.9 2.5
Soliditet 85.4 81.1 78.9 7 68.7
Resultatgrad 0.5 2.7 -0.4 17.5 18.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 0.8 4.7 -0.4 24.6 31.5
Signatur
12.06.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex