Bilverkstedet AS
Juridisk navn:  Bilverkstedet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64963090
Postboks 410 Industriveien 3A Fax: 64963091
1401 Ski 1424 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 987047062
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/1/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.63%
Resultat  
  
63.99%
Egenkapital  
  
55.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.059.000 10.123.000 10.409.000 9.666.000 9.282.000
Resultat: 1.753.000 1.069.000 1.003.000 938.000 792.000
Egenkapital: 921.000 593.000 566.000 579.000 589.000
Regnskap for  Bilverkstedet AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.059.000 10.123.000 10.409.000 9.666.000 9.282.000
Driftskostnader -8.278.000 -9.031.000 -9.377.000 -8.683.000 -8.460.000
Driftsresultat 1.780.000 1.092.000 1.032.000 982.000 823.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 3.000 3.000
Finanskostnader -30.000 -27.000 -34.000 -48.000 -33.000
Finans -27.000 -23.000 -30.000 -45.000 -30.000
Resultat før skatt 1.753.000 1.069.000 1.003.000 938.000 792.000
Skattekostnad -379.000 -242.000 -226.000 -228.000 -192.000
Årsresultat 1.374.000 827.000 777.000 710.000 601.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.482.000 1.530.000 1.585.000 1.564.000 1.626.000
Sum omløpsmidler 2.232.000 1.558.000 1.620.000 1.866.000 1.343.000
Sum eiendeler 3.714.000 3.088.000 3.205.000 3.430.000 2.969.000
Sum opptjent egenkapital 821.000 493.000 466.000 479.000 489.000
Sum egenkapital 921.000 593.000 566.000 579.000 589.000
Sum langsiktig gjeld 488.000 524.000 597.000 777.000 652.000
Sum kortsiktig gjeld 2.306.000 1.971.000 2.043.000 2.074.000 1.727.000
Sum gjeld og egenkapital 3.715.000 3.088.000 3.206.000 3.430.000 2.968.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.041.000 10.114.000 10.323.000 9.589.000 9.174.000
Andre inntekter 18.000 9.000 86.000 77.000 108.000
Driftsinntekter 10.059.000 10.123.000 10.409.000 9.666.000 9.282.000
Varekostnad -3.738.000 -3.781.000 -3.950.000 -3.721.000 -3.874.000
Lønninger -3.346.000 -3.939.000 -4.062.000 -3.691.000 -3.266.000
Avskrivning -47.000 -55.000 -71.000 -64.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.147.000 -1.256.000 -1.294.000 -1.207.000 -1.239.000
Driftskostnader -8.278.000 -9.031.000 -9.377.000 -8.683.000 -8.460.000
Driftsresultat 1.780.000 1.092.000 1.032.000 982.000 823.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 3.000 3.000
Finanskostnader -30.000 -27.000 -34.000 -48.000 -33.000
Finans -27.000 -23.000 -30.000 -45.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.046.000 -800.000 -790.000 -720.000 -669.000
Årsresultat 1.374.000 827.000 777.000 710.000 601.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.316.000 1.316.000 1.316.000 1.316.000 1.316.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 167.000 214.000 269.000 248.000 313.000
Sum varige driftsmidler 1.482.000 1.530.000 1.585.000 1.564.000 1.629.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 -3.000
Sum anleggsmidler 1.482.000 1.530.000 1.585.000 1.564.000 1.626.000
Varebeholdning 150.000 142.000 142.000 106.000 102.000
Kundefordringer 97.000 117.000 176.000 210.000 135.000
Andre fordringer 4.000 0 16.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.985.000 1.295.000 1.302.000 1.534.000 1.099.000
Sum omløpsmidler 2.232.000 1.558.000 1.620.000 1.866.000 1.343.000
Sum eiendeler 3.714.000 3.088.000 3.205.000 3.430.000 2.969.000
Sum opptjent egenkapital 821.000 493.000 466.000 479.000 489.000
Sum egenkapital 921.000 593.000 566.000 579.000 589.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 488.000 524.000 597.000 777.000 652.000
Leverandørgjeld 313.000 293.000 308.000 347.000 269.000
Betalbar skatt 378.000 242.000 226.000 228.000 192.000
Skyldig offentlige avgifter 361.000 409.000 496.000 489.000 415.000
Utbytte -1.046.000 -800.000 -790.000 -720.000 -669.000
Annen kortsiktig gjeld 314.000 308.000 293.000 290.000 252.000
Sum kortsiktig gjeld 2.306.000 1.971.000 2.043.000 2.074.000 1.727.000
Sum gjeld og egenkapital 3.715.000 3.088.000 3.206.000 3.430.000 2.968.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -74.000 -413.000 -423.000 -208.000 -384.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.7 0.8 0.7
Soliditet 24.8 19.2 17.7 16.9 19.8
Resultatgrad 17.7 10.8 9.9 10.2 8.9
Rentedekningsgrad 59.3 40.4 30.4 20.5 24.9
Gjeldsgrad 3.0 4.2 4.7 4.9 4
Total kapitalrentabilitet 48.0 35.5 32.3 28.7 27.8
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex