Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilservice Steinberg As
Juridisk navn:  Bilservice Steinberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97710433
Kilenveien 1 Kilenveien 1 Fax:
3053 Steinberg 3053 Steinberg
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 987325852
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/15/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thor Egil Stølen As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.15%
Resultat  
  
274.29%
Egenkapital  
  
182.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.330.000 3.292.000 3.081.000 2.874.000 2.562.000
Resultat: 183.000 -105.000 -25.000 15.000 -241.000
Egenkapital: 64.000 -78.000 4.000 26.000 16.000
Regnskap for  Bilservice Steinberg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.330.000 3.292.000 3.081.000 2.874.000 2.562.000
Driftskostnader -3.147.000 -3.396.000 -3.105.000 -2.858.000 -2.803.000
Driftsresultat 183.000 -104.000 -23.000 16.000 -241.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 183.000 -105.000 -25.000 15.000 -241.000
Skattekostnad -40.000 23.000 3.000 -6.000 57.000
Årsresultat 143.000 -82.000 -22.000 9.000 -183.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.000 111.000 119.000 153.000 224.000
Sum omløpsmidler 344.000 264.000 245.000 248.000 195.000
Sum eiendeler 398.000 375.000 364.000 401.000 419.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 -128.000 -46.000 -24.000 -34.000
Sum egenkapital 64.000 -78.000 4.000 26.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 334.000 454.000 360.000 375.000 402.000
Sum gjeld og egenkapital 398.000 376.000 364.000 401.000 418.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.181.000 3.181.000 2.976.000 2.759.000 2.471.000
Andre inntekter 149.000 111.000 106.000 115.000 92.000
Driftsinntekter 3.330.000 3.292.000 3.081.000 2.874.000 2.562.000
Varekostnad -1.006.000 -1.126.000 -1.130.000 -944.000 -999.000
Lønninger -1.408.000 -1.474.000 -1.096.000 -1.162.000 -947.000
Avskrivning -7.000 -21.000 -65.000 -65.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -726.000 -775.000 -814.000 -687.000 -792.000
Driftskostnader -3.147.000 -3.396.000 -3.105.000 -2.858.000 -2.803.000
Driftsresultat 183.000 -104.000 -23.000 16.000 -241.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 143.000 -82.000 -22.000 9.000 -183.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 46.000 87.000 64.000 61.000 67.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 28.000 92.000 157.000
Sum varige driftsmidler 7.000 28.000 92.000 157.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 18.000 28.000 0 0
Sum anleggsmidler 54.000 111.000 119.000 153.000 224.000
Varebeholdning 69.000 48.000 48.000 28.000 47.000
Kundefordringer 0 0 -8.000 -8.000
Andre fordringer 33.000 61.000 80.000 1.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 241.000 156.000 117.000 227.000 111.000
Sum omløpsmidler 344.000 264.000 245.000 248.000 195.000
Sum eiendeler 398.000 375.000 364.000 401.000 419.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 -128.000 -46.000 -24.000 -34.000
Sum egenkapital 64.000 -78.000 4.000 26.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 37.000 25.000 50.000 31.000 43.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 119.000 160.000 80.000 123.000 74.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 178.000 269.000 229.000 221.000 285.000
Sum kortsiktig gjeld 334.000 454.000 360.000 375.000 402.000
Sum gjeld og egenkapital 398.000 376.000 364.000 401.000 418.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.000 -190.000 -115.000 -127.000 -207.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.6 0.7 0.7 0.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 0.5 0.6 0.4
Soliditet 16.1 -20.7 1.1 6.5 3.8
Resultatgrad 5.5 -3.2 -0.7 0.6 -9.4
Rentedekningsgrad 183.0 - 1
Gjeldsgrad 5.2 -5.8 9 14.4 25.1
Total kapitalrentabilitet 46.0 -27.7 -6.3 4 -57.4
Signatur
01.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex