Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilservice Lyngdal As
Juridisk navn:  Bilservice Lyngdal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48304580
Stamsøyveien 20 Stamsøyveien 20 Fax:
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 920035957
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/9/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-47.39%
Resultat  
  
-233.04%
Egenkapital  
  
-30.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 20.839.000 39.612.000 22.242.000 0
Resultat: -1.502.000 -451.000 -1.868.000 -92.000
Egenkapital: -3.029.000 -2.326.000 -1.875.000 -7.000
Regnskap for  Bilservice Lyngdal As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 20.839.000 39.612.000 22.242.000 0
Driftskostnader -22.092.000 -39.681.000 -23.936.000 -92.000
Driftsresultat -1.252.000 -69.000 -1.694.000 -92.000
Finansinntekter 5.000 3.000 3.000 0
Finanskostnader -255.000 -385.000 -177.000 0
Finans -250.000 -382.000 -174.000 0
Resultat før skatt -1.502.000 -451.000 -1.868.000 -92.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -1.502.000 -451.000 -1.868.000 -92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 799.000 2.224.000 2.376.000 0
Sum omløpsmidler 3.706.000 5.368.000 6.943.000 100.000
Sum eiendeler 4.505.000 7.592.000 9.319.000 100.000
Sum opptjent egenkapital -3.214.000 -2.411.000 -1.960.000 -92.000
Sum egenkapital -3.029.000 -2.326.000 -1.875.000 -7.000
Sum langsiktig gjeld 1.993.000 2.187.000 6.567.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.541.000 7.731.000 4.627.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 4.505.000 7.592.000 9.319.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.707.000 39.306.000 22.148.000 0
Andre inntekter 132.000 306.000 94.000 0
Driftsinntekter 20.839.000 39.612.000 22.242.000 0
Varekostnad -16.039.000 -32.017.000 -18.348.000 0
Lønninger -2.996.000 -3.198.000 -2.641.000 0
Avskrivning -290.000 -555.000 -235.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.767.000 -3.911.000 -2.712.000 -92.000
Driftskostnader -22.092.000 -39.681.000 -23.936.000 -92.000
Driftsresultat -1.252.000 -69.000 -1.694.000 -92.000
Finansinntekter 5.000 3.000 3.000 0
Finanskostnader -255.000 -385.000 -177.000 0
Finans -250.000 -382.000 -174.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.502.000 -451.000 -1.868.000 -92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 388.000 464.000 488.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 410.000 1.759.000 1.888.000 0
Sum varige driftsmidler 799.000 2.224.000 2.376.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 799.000 2.224.000 2.376.000 0
Varebeholdning 2.637.000 3.597.000 4.885.000 0
Kundefordringer 523.000 992.000 774.000 0
Andre fordringer 403.000 672.000 440.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 144.000 106.000 108.000 100.000
Sum omløpsmidler 3.706.000 5.368.000 6.943.000 100.000
Sum eiendeler 4.505.000 7.592.000 9.319.000 100.000
Sum opptjent egenkapital -3.214.000 -2.411.000 -1.960.000 -92.000
Sum egenkapital -3.029.000 -2.326.000 -1.875.000 -7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.842.000 4.858.000 1.573.000 92.000
Sum langsiktig gjeld 1.993.000 2.187.000 6.567.000 0
Leverandørgjeld 1.063.000 2.081.000 2.520.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 422.000 231.000 172.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 214.000 561.000 362.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 5.541.000 7.731.000 4.627.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 4.505.000 7.592.000 9.319.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.835.000 -2.363.000 2.316.000 -7.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 1.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.4 0.9
Soliditet -67.2 -30.6 -20.1
Resultatgrad -6.0 -0.2 -7.6
Rentedekningsgrad -4.9 -0.2 -9.6
Gjeldsgrad -2.5 -4.3 -15.3
Total kapitalrentabilitet -27.7 -0.9 -18.1
Signatur
19.10.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex