Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilservice Lillestrøm As
Juridisk navn:  Bilservice Lillestrøm As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63811369
Storgata 57 Storgata 57 Fax:
2003 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 916881436
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/24/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.8%
Resultat  
  
84.41%
Egenkapital  
  
50.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.986.000 15.109.000 13.463.000 9.134.000 5.557.000
Resultat: 1.916.000 1.039.000 415.000 322.000 299.000
Egenkapital: 1.704.000 1.130.000 319.000 319.000 315.000
Regnskap for  Bilservice Lillestrøm As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.986.000 15.109.000 13.463.000 9.134.000 5.557.000
Driftskostnader -14.071.000 -14.077.000 -13.054.000 -8.817.000 -5.259.000
Driftsresultat 1.915.000 1.032.000 408.000 317.000 299.000
Finansinntekter 2.000 7.000 8.000 5.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 1.000 7.000 7.000 5.000 1.000
Resultat før skatt 1.916.000 1.039.000 415.000 322.000 299.000
Skattekostnad -422.000 -229.000 -96.000 -78.000 -75.000
Årsresultat 1.494.000 811.000 319.000 244.000 224.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 759.000 678.000 127.000 70.000 31.000
Sum omløpsmidler 3.734.000 2.401.000 2.154.000 1.705.000 1.103.000
Sum eiendeler 4.493.000 3.079.000 2.281.000 1.775.000 1.134.000
Sum opptjent egenkapital 1.613.000 1.039.000 228.000 228.000 224.000
Sum egenkapital 1.704.000 1.130.000 319.000 319.000 315.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.789.000 1.949.000 1.962.000 1.456.000 819.000
Sum gjeld og egenkapital 4.493.000 3.079.000 2.281.000 1.775.000 1.134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.958.000 15.108.000 13.463.000 9.134.000 5.557.000
Andre inntekter 29.000 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 15.986.000 15.109.000 13.463.000 9.134.000 5.557.000
Varekostnad -4.991.000 -4.789.000 -4.245.000 -2.861.000 -1.773.000
Lønninger -5.534.000 -6.339.000 -5.761.000 -3.470.000 -2.207.000
Avskrivning -41.000 -50.000 -43.000 -27.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.505.000 -2.899.000 -3.005.000 -2.459.000 -1.277.000
Driftskostnader -14.071.000 -14.077.000 -13.054.000 -8.817.000 -5.259.000
Driftsresultat 1.915.000 1.032.000 408.000 317.000 299.000
Finansinntekter 2.000 7.000 8.000 5.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 1.000 7.000 7.000 5.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -920.000 0 -319.000 -240.000 0
Årsresultat 1.494.000 811.000 319.000 244.000 224.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 12.000 11.000 9.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 149.000 66.000 116.000 61.000 24.000
Sum varige driftsmidler 149.000 66.000 116.000 61.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 600.000 600.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 759.000 678.000 127.000 70.000 31.000
Varebeholdning 366.000 351.000 269.000 224.000 122.000
Kundefordringer 408.000 555.000 287.000 379.000 181.000
Andre fordringer 248.000 164.000 122.000 35.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.712.000 1.332.000 1.476.000 1.066.000 747.000
Sum omløpsmidler 3.734.000 2.401.000 2.154.000 1.705.000 1.103.000
Sum eiendeler 4.493.000 3.079.000 2.281.000 1.775.000 1.134.000
Sum opptjent egenkapital 1.613.000 1.039.000 228.000 228.000 224.000
Sum egenkapital 1.704.000 1.130.000 319.000 319.000 315.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 558.000 412.000 356.000 325.000 184.000
Betalbar skatt 419.000 229.000 98.000 80.000 82.000
Skyldig offentlige avgifter 637.000 664.000 573.000 413.000 328.000
Utbytte -920.000 0 -319.000 -240.000 0
Annen kortsiktig gjeld 574.000 643.000 616.000 637.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 2.789.000 1.949.000 1.962.000 1.456.000 819.000
Sum gjeld og egenkapital 4.493.000 3.079.000 2.281.000 1.775.000 1.134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 945.000 452.000 192.000 249.000 284.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1 1 1.2
Soliditet 37.9 36.7 1 1 27.8
Resultatgrad 12.0 6.8 3 3.5 5.4
Rentedekningsgrad 1.915.0 4
Gjeldsgrad 1.6 1.7 6.2 4.6 2.6
Total kapitalrentabilitet 42.7 33.7 18.2 18.1 26.5
Signatur
04.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.12.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex