Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilservice Lillestrøm As
Juridisk navn:  Bilservice Lillestrøm As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63811369
Storgata 57 Storgata 57 Fax:
2003 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 916881436
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/24/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.19%
Resultat  
  
-90.4%
Egenkapital  
  
0.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 14.037.000 15.986.000 15.109.000 13.463.000 9.134.000
Resultat: 184.000 1.916.000 1.039.000 415.000 322.000
Egenkapital: 1.712.000 1.704.000 1.130.000 319.000 319.000
Regnskap for  Bilservice Lillestrøm As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.037.000 15.986.000 15.109.000 13.463.000 9.134.000
Driftskostnader -13.266.000 -14.071.000 -14.077.000 -13.054.000 -8.817.000
Driftsresultat 771.000 1.915.000 1.032.000 408.000 317.000
Finansinntekter 30.000 2.000 7.000 8.000 5.000
Finanskostnader -618.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans -588.000 1.000 7.000 7.000 5.000
Resultat før skatt 184.000 1.916.000 1.039.000 415.000 322.000
Skattekostnad -176.000 -422.000 -229.000 -96.000 -78.000
Årsresultat 7.000 1.494.000 811.000 319.000 244.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 867.000 759.000 678.000 127.000 70.000
Sum omløpsmidler 2.924.000 3.734.000 2.401.000 2.154.000 1.705.000
Sum eiendeler 3.791.000 4.493.000 3.079.000 2.281.000 1.775.000
Sum opptjent egenkapital 1.621.000 1.613.000 1.039.000 228.000 228.000
Sum egenkapital 1.712.000 1.704.000 1.130.000 319.000 319.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.079.000 2.789.000 1.949.000 1.962.000 1.456.000
Sum gjeld og egenkapital 3.791.000 4.493.000 3.079.000 2.281.000 1.775.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.036.000 15.958.000 15.108.000 13.463.000 9.134.000
Andre inntekter 1.000 29.000 1.000 0 0
Driftsinntekter 14.037.000 15.986.000 15.109.000 13.463.000 9.134.000
Varekostnad -4.560.000 -4.991.000 -4.789.000 -4.245.000 -2.861.000
Lønninger -5.267.000 -5.534.000 -6.339.000 -5.761.000 -3.470.000
Avskrivning -46.000 -41.000 -50.000 -43.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.393.000 -3.505.000 -2.899.000 -3.005.000 -2.459.000
Driftskostnader -13.266.000 -14.071.000 -14.077.000 -13.054.000 -8.817.000
Driftsresultat 771.000 1.915.000 1.032.000 408.000 317.000
Finansinntekter 30.000 2.000 7.000 8.000 5.000
Finanskostnader -618.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans -588.000 1.000 7.000 7.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -920.000 0 -319.000 -240.000
Årsresultat 7.000 1.494.000 811.000 319.000 244.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 9.000 12.000 11.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 130.000 149.000 66.000 116.000 61.000
Sum varige driftsmidler 130.000 149.000 66.000 116.000 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 730.000 600.000 600.000 0 0
Sum anleggsmidler 867.000 759.000 678.000 127.000 70.000
Varebeholdning 391.000 366.000 351.000 269.000 224.000
Kundefordringer 469.000 408.000 555.000 287.000 379.000
Andre fordringer 611.000 248.000 164.000 122.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.453.000 2.712.000 1.332.000 1.476.000 1.066.000
Sum omløpsmidler 2.924.000 3.734.000 2.401.000 2.154.000 1.705.000
Sum eiendeler 3.791.000 4.493.000 3.079.000 2.281.000 1.775.000
Sum opptjent egenkapital 1.621.000 1.613.000 1.039.000 228.000 228.000
Sum egenkapital 1.712.000 1.704.000 1.130.000 319.000 319.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 792.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 338.000 558.000 412.000 356.000 325.000
Betalbar skatt 419.000 229.000 98.000 80.000
Skyldig offentlige avgifter 481.000 637.000 664.000 573.000 413.000
Utbytte -920.000 0 -319.000 -240.000
Annen kortsiktig gjeld 468.000 574.000 643.000 616.000 637.000
Sum kortsiktig gjeld 2.079.000 2.789.000 1.949.000 1.962.000 1.456.000
Sum gjeld og egenkapital 3.791.000 4.493.000 3.079.000 2.281.000 1.775.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 845.000 945.000 452.000 192.000 249.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.2 1 1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.1 1 1
Soliditet 45.2 37.9 36.7 1 1
Resultatgrad 5.5 12.0 6.8 3 3.5
Rentedekningsgrad 1.2 1.915.0 4
Gjeldsgrad 1.2 1.6 1.7 6.2 4.6
Total kapitalrentabilitet 21.1 42.7 33.7 18.2 18.1
Signatur
04.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.12.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex