Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilservice Gruppen As
Juridisk navn:  Bilservice Gruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63866767
Rødskrubbveien 8 Rødskrubbveien 8 Fax:
2016 Frogner 2016 Frogner
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 997677056
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/17/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
55.4%
Resultat  
  
-86.16%
Egenkapital  
  
-13.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.178.000 2.045.000 1.989.000 2.116.000 1.931.000
Resultat: 222.000 1.604.000 1.231.000 155.000 483.000
Egenkapital: 2.739.000 3.166.000 2.762.000 1.557.000 1.388.000
Regnskap for  Bilservice Gruppen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.178.000 2.045.000 1.989.000 2.116.000 1.931.000
Driftskostnader -2.952.000 -1.835.000 -1.897.000 -2.387.000 -1.868.000
Driftsresultat 226.000 210.000 91.000 -271.000 63.000
Finansinntekter 1.399.000 1.209.000 434.000 422.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -69.000 -7.000 -2.000
Finans -4.000 1.393.000 1.140.000 427.000 420.000
Resultat før skatt 222.000 1.604.000 1.231.000 155.000 483.000
Skattekostnad -49.000 -26.000 14.000 -19.000
Årsresultat 173.000 1.604.000 1.205.000 169.000 464.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.294.000 2.287.000 2.317.000 2.457.000 2.119.000
Sum omløpsmidler 1.707.000 2.499.000 2.182.000 928.000 1.408.000
Sum eiendeler 4.001.000 4.786.000 4.499.000 3.385.000 3.527.000
Sum opptjent egenkapital 2.639.000 3.066.000 2.662.000 1.457.000 1.288.000
Sum egenkapital 2.739.000 3.166.000 2.762.000 1.557.000 1.388.000
Sum langsiktig gjeld 41.000 80.000 119.000 154.000 1.335.000
Sum kortsiktig gjeld 1.221.000 1.540.000 1.618.000 1.674.000 805.000
Sum gjeld og egenkapital 4.001.000 4.786.000 4.499.000 3.385.000 3.528.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.178.000 2.045.000 1.989.000 2.116.000 1.931.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.178.000 2.045.000 1.989.000 2.116.000 1.931.000
Varekostnad 0 -21.000 -294.000
Lønninger -1.984.000 -1.047.000 -1.234.000 -1.310.000 -1.066.000
Avskrivning -37.000 -36.000 -36.000 -33.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -931.000 -752.000 -627.000 -1.023.000 -508.000
Driftskostnader -2.952.000 -1.835.000 -1.897.000 -2.387.000 -1.868.000
Driftsresultat 226.000 210.000 91.000 -271.000 63.000
Finansinntekter 1.399.000 1.209.000 434.000 422.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -69.000 -7.000 -2.000
Finans -4.000 1.393.000 1.140.000 427.000 420.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -600.000 -1.200.000 0 0 0
Årsresultat 173.000 1.604.000 1.205.000 169.000 464.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 10.000 4.000 12.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 74.000 75.000 111.000 147.000 0
Sum varige driftsmidler 74.000 75.000 111.000 147.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.202.000 2.202.000 2.202.000 2.299.000 2.119.000
Sum anleggsmidler 2.294.000 2.287.000 2.317.000 2.457.000 2.119.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 467.000 122.000 363.000 178.000 56.000
Andre fordringer 145.000 215.000 126.000 42.000 441.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 946.000 1.031.000 393.000 275.000 911.000
Sum omløpsmidler 1.707.000 2.499.000 2.182.000 928.000 1.408.000
Sum eiendeler 4.001.000 4.786.000 4.499.000 3.385.000 3.527.000
Sum opptjent egenkapital 2.639.000 3.066.000 2.662.000 1.457.000 1.288.000
Sum egenkapital 2.739.000 3.166.000 2.762.000 1.557.000 1.388.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.302.000 1.385.000 0
Sum langsiktig gjeld 41.000 80.000 119.000 154.000 1.335.000
Leverandørgjeld 95.000 91.000 57.000 40.000 17.000
Betalbar skatt 56.000 5.000 19.000 0 16.000
Skyldig offentlige avgifter 279.000 139.000 135.000 142.000 503.000
Utbytte -600.000 -1.200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 790.000 105.000 105.000 108.000 269.000
Sum kortsiktig gjeld 1.221.000 1.540.000 1.618.000 1.674.000 805.000
Sum gjeld og egenkapital 4.001.000 4.786.000 4.499.000 3.385.000 3.528.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 486.000 959.000 564.000 -746.000 603.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.3 0.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1.3 0.6 1.7
Soliditet 68.5 66.2 61.4 4 39.3
Resultatgrad 7.1 10.3 4.6 -12.8 3.3
Rentedekningsgrad 56.5 35.0 1.3 -38.7 31.5
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 1.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 5.6 33.6 28.9 4.8 13.7
Signatur
04.12.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex