Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilservice Gruppen As
Juridisk navn:  Bilservice Gruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63866767
Rødskrubbveien 8 Rødskrubbveien 8 Fax:
2016 Frogner 2016 Frogner
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 997677056
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/17/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.82%
Resultat  
  
30.3%
Egenkapital  
  
14.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.045.000 1.989.000 2.116.000 1.931.000 648.000
Resultat: 1.604.000 1.231.000 155.000 483.000 235.000
Egenkapital: 3.166.000 2.762.000 1.557.000 1.388.000 924.000
Regnskap for  Bilservice Gruppen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.045.000 1.989.000 2.116.000 1.931.000 648.000
Driftskostnader -1.835.000 -1.897.000 -2.387.000 -1.868.000 -530.000
Driftsresultat 210.000 91.000 -271.000 63.000 118.000
Finansinntekter 1.399.000 1.209.000 434.000 422.000 119.000
Finanskostnader -6.000 -69.000 -7.000 -2.000 -3.000
Finans 1.393.000 1.140.000 427.000 420.000 116.000
Resultat før skatt 1.604.000 1.231.000 155.000 483.000 235.000
Skattekostnad -26.000 14.000 -19.000 -30.000
Årsresultat 1.604.000 1.205.000 169.000 464.000 205.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.287.000 2.317.000 2.457.000 2.119.000 1.665.000
Sum omløpsmidler 2.499.000 2.182.000 928.000 1.408.000 609.000
Sum eiendeler 4.786.000 4.499.000 3.385.000 3.527.000 2.274.000
Sum opptjent egenkapital 3.066.000 2.662.000 1.457.000 1.288.000 824.000
Sum egenkapital 3.166.000 2.762.000 1.557.000 1.388.000 924.000
Sum langsiktig gjeld 80.000 119.000 154.000 1.335.000 1.150.000
Sum kortsiktig gjeld 1.540.000 1.618.000 1.674.000 805.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 4.786.000 4.499.000 3.385.000 3.528.000 2.274.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.045.000 1.989.000 2.116.000 1.931.000 648.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.045.000 1.989.000 2.116.000 1.931.000 648.000
Varekostnad 0 -21.000 -294.000 -134.000
Lønninger -1.047.000 -1.234.000 -1.310.000 -1.066.000 -88.000
Avskrivning -36.000 -36.000 -33.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -752.000 -627.000 -1.023.000 -508.000 -308.000
Driftskostnader -1.835.000 -1.897.000 -2.387.000 -1.868.000 -530.000
Driftsresultat 210.000 91.000 -271.000 63.000 118.000
Finansinntekter 1.399.000 1.209.000 434.000 422.000 119.000
Finanskostnader -6.000 -69.000 -7.000 -2.000 -3.000
Finans 1.393.000 1.140.000 427.000 420.000 116.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.604.000 1.205.000 169.000 464.000 205.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 4.000 12.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 75.000 111.000 147.000 0 0
Sum varige driftsmidler 75.000 111.000 147.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.202.000 2.202.000 2.299.000 2.119.000 1.665.000
Sum anleggsmidler 2.287.000 2.317.000 2.457.000 2.119.000 1.665.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 122.000 363.000 178.000 56.000 2.000
Andre fordringer 215.000 126.000 42.000 441.000 129.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.031.000 393.000 275.000 911.000 477.000
Sum omløpsmidler 2.499.000 2.182.000 928.000 1.408.000 609.000
Sum eiendeler 4.786.000 4.499.000 3.385.000 3.527.000 2.274.000
Sum opptjent egenkapital 3.066.000 2.662.000 1.457.000 1.288.000 824.000
Sum egenkapital 3.166.000 2.762.000 1.557.000 1.388.000 924.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.302.000 1.385.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 80.000 119.000 154.000 1.335.000 1.150.000
Leverandørgjeld 91.000 57.000 40.000 17.000 13.000
Betalbar skatt 5.000 19.000 0 16.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 139.000 135.000 142.000 503.000 133.000
Utbytte -1.200.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105.000 105.000 108.000 269.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 1.540.000 1.618.000 1.674.000 805.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 4.786.000 4.499.000 3.385.000 3.528.000 2.274.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 959.000 564.000 -746.000 603.000 409.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 0.6 1.7 3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 0.6 1.7 3
Soliditet 66.2 61.4 4 39.3 40.6
Resultatgrad 10.3 4.6 -12.8 3.3 18.2
Rentedekningsgrad 35.0 1.3 -38.7 31.5 39.3
Gjeldsgrad 0.5 0.6 1.2 1.5 1.5
Total kapitalrentabilitet 33.6 28.9 4.8 13.7 10.4
Signatur
04.12.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex