Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilservice Frosta As
Juridisk navn:  Bilservice Frosta As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74808700
Mebygda Mebygda Fax:
7633 Frosta 7633 Frosta
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frosta
Org.nr: 913433548
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 3/12/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.2%
Resultat  
  
214.12%
Egenkapital  
  
197.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.100.000 10.151.000 9.547.000 8.769.000 8.379.000
Resultat: 556.000 177.000 -312.000 165.000 197.000
Egenkapital: 731.000 246.000 69.000 381.000 216.000
Regnskap for  Bilservice Frosta As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.100.000 10.151.000 9.547.000 8.769.000 8.379.000
Driftskostnader -11.489.000 -9.884.000 -9.771.000 -8.540.000 -8.099.000
Driftsresultat 612.000 266.000 -224.000 230.000 280.000
Finansinntekter 34.000 13.000 22.000 11.000 6.000
Finanskostnader -89.000 -102.000 -110.000 -76.000 -88.000
Finans -55.000 -89.000 -88.000 -65.000 -82.000
Resultat før skatt 556.000 177.000 -312.000 165.000 197.000
Skattekostnad -72.000 0 0 0 0
Årsresultat 484.000 177.000 -312.000 165.000 197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 143.000 115.000 106.000 163.000 183.000
Sum omløpsmidler 3.396.000 3.235.000 2.745.000 2.685.000 1.725.000
Sum eiendeler 3.539.000 3.350.000 2.851.000 2.848.000 1.908.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 -154.000 -331.000 -19.000 -184.000
Sum egenkapital 731.000 246.000 69.000 381.000 216.000
Sum langsiktig gjeld 845.000 909.000 990.000 489.000 555.000
Sum kortsiktig gjeld 1.964.000 2.195.000 1.791.000 1.978.000 1.137.000
Sum gjeld og egenkapital 3.540.000 3.350.000 2.850.000 2.848.000 1.908.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.082.000 10.151.000 9.547.000 8.769.000 8.379.000
Andre inntekter 19.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.100.000 10.151.000 9.547.000 8.769.000 8.379.000
Varekostnad -5.674.000 -4.464.000 -4.611.000 -4.116.000 -3.793.000
Lønninger -3.604.000 -3.179.000 -3.051.000 -2.696.000 -2.489.000
Avskrivning -36.000 -49.000 -95.000 -82.000 -85.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.175.000 -2.192.000 -2.014.000 -1.772.000 -1.732.000
Driftskostnader -11.489.000 -9.884.000 -9.771.000 -8.540.000 -8.099.000
Driftsresultat 612.000 266.000 -224.000 230.000 280.000
Finansinntekter 34.000 13.000 22.000 11.000 6.000
Finanskostnader -89.000 -102.000 -110.000 -76.000 -88.000
Finans -55.000 -89.000 -88.000 -65.000 -82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 484.000 177.000 -312.000 165.000 197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 5.000 11.000 17.000 0
Driftsløsøre 80.000 110.000 94.000 146.000 183.000
Sum varige driftsmidler 80.000 115.000 106.000 163.000 183.000
Sum finansielle anleggsmidler 64.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 143.000 115.000 106.000 163.000 183.000
Varebeholdning 1.914.000 2.162.000 1.905.000 1.965.000 1.183.000
Kundefordringer 1.063.000 785.000 615.000 460.000 382.000
Andre fordringer 245.000 98.000 106.000 100.000 82.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 174.000 189.000 119.000 160.000 78.000
Sum omløpsmidler 3.396.000 3.235.000 2.745.000 2.685.000 1.725.000
Sum eiendeler 3.539.000 3.350.000 2.851.000 2.848.000 1.908.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 -154.000 -331.000 -19.000 -184.000
Sum egenkapital 731.000 246.000 69.000 381.000 216.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 30.000 68.000 350.000 230.000
Sum langsiktig gjeld 845.000 909.000 990.000 489.000 555.000
Leverandørgjeld 510.000 967.000 804.000 1.059.000 342.000
Betalbar skatt 72.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 477.000 326.000 336.000 243.000 224.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 905.000 872.000 583.000 326.000 340.000
Sum kortsiktig gjeld 1.964.000 2.195.000 1.791.000 1.978.000 1.137.000
Sum gjeld og egenkapital 3.540.000 3.350.000 2.850.000 2.848.000 1.908.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.432.000 1.040.000 954.000 707.000 588.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.5 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 0.5 0.4 0.5
Soliditet 20.6 7.3 2.4 13.4 11.3
Resultatgrad 5.1 2.6 -2.3 2.6 3.3
Rentedekningsgrad 6.9 2.6 3 3.2
Gjeldsgrad 3.8 12.6 40.3 6.5 7.8
Total kapitalrentabilitet 18.2 8.3 -7.1 8.5 1
Signatur
02.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex