Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilservice Egersund AS
Juridisk navn:  Bilservice Egersund AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48008000
Høljebakkane 1A Høljebakkane 1A Fax: 51490600
4373 Egersund 4373 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 993732877
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 2/5/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
34.52%
Resultat  
  
156.58%
Egenkapital  
  
44.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 167.443.000 124.479.000 112.558.000 97.206.000 104.046.000
Resultat: 7.351.000 2.865.000 1.541.000 -3.211.000 -463.000
Egenkapital: 8.742.000 6.062.000 3.475.000 1.934.000 4.681.000
Regnskap for  Bilservice Egersund AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 167.443.000 124.479.000 112.558.000 97.206.000 104.046.000
Driftskostnader -159.141.000 -121.614.000 -110.790.000 -99.065.000 -103.827.000
Driftsresultat 8.302.000 2.866.000 1.769.000 -1.859.000 219.000
Finansinntekter 169.000 1.053.000 1.241.000 142.000 173.000
Finanskostnader -1.120.000 -1.054.000 -1.468.000 -1.494.000 -855.000
Finans -951.000 -1.000 -227.000 -1.352.000 -682.000
Resultat før skatt 7.351.000 2.865.000 1.541.000 -3.211.000 -463.000
Skattekostnad -1.671.000 -278.000 0 465.000 81.000
Årsresultat 5.680.000 2.586.000 1.541.000 -2.747.000 -382.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.835.000 10.870.000 10.814.000 13.011.000 12.565.000
Sum omløpsmidler 43.842.000 37.290.000 41.065.000 40.913.000 34.261.000
Sum eiendeler 54.677.000 48.160.000 51.879.000 53.924.000 46.826.000
Sum opptjent egenkapital 8.340.000 5.660.000 3.074.000 1.533.000 4.279.000
Sum egenkapital 8.742.000 6.062.000 3.475.000 1.934.000 4.681.000
Sum langsiktig gjeld 9.293.000 11.831.000 6.785.000 16.680.000 11.278.000
Sum kortsiktig gjeld 36.642.000 30.267.000 41.619.000 35.310.000 30.868.000
Sum gjeld og egenkapital 54.676.000 48.159.000 51.879.000 53.924.000 46.826.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 166.452.000 122.168.000 110.810.000 94.619.000 103.380.000
Andre inntekter 992.000 2.312.000 1.748.000 2.587.000 666.000
Driftsinntekter 167.443.000 124.479.000 112.558.000 97.206.000 104.046.000
Varekostnad -135.895.000 -102.266.000 -90.781.000 -76.966.000 -82.486.000
Lønninger -13.646.000 -10.146.000 -10.108.000 -10.678.000 -10.698.000
Avskrivning -1.427.000 -1.257.000 -2.048.000 -2.526.000 -2.127.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.173.000 -7.945.000 -7.853.000 -8.895.000 -8.516.000
Driftskostnader -159.141.000 -121.614.000 -110.790.000 -99.065.000 -103.827.000
Driftsresultat 8.302.000 2.866.000 1.769.000 -1.859.000 219.000
Finansinntekter 169.000 1.053.000 1.241.000 142.000 173.000
Finanskostnader -1.120.000 -1.054.000 -1.468.000 -1.494.000 -855.000
Finans -951.000 -1.000 -227.000 -1.352.000 -682.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 0 0
Årsresultat 5.680.000 2.586.000 1.541.000 -2.747.000 -382.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 239.000 322.000 405.000 488.000 528.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 6.157.000 5.887.000 5.598.000 7.712.000 7.386.000
Sum varige driftsmidler 6.396.000 6.209.000 6.003.000 8.200.000 7.914.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.439.000 4.661.000 4.811.000 4.811.000 4.651.000
Sum anleggsmidler 10.835.000 10.870.000 10.814.000 13.011.000 12.565.000
Varebeholdning 18.842.000 19.038.000 22.061.000 24.583.000 19.380.000
Kundefordringer 12.924.000 9.388.000 13.771.000 11.906.000 9.689.000
Andre fordringer 5.201.000 4.802.000 3.837.000 3.536.000 4.191.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 448.000 454.000 311.000 406.000 364.000
Sum omløpsmidler 43.842.000 37.290.000 41.065.000 40.913.000 34.261.000
Sum eiendeler 54.677.000 48.160.000 51.879.000 53.924.000 46.826.000
Sum opptjent egenkapital 8.340.000 5.660.000 3.074.000 1.533.000 4.279.000
Sum egenkapital 8.742.000 6.062.000 3.475.000 1.934.000 4.681.000
Sum avsetninger til forpliktelser 379.000 278.000 0 0 465.000
Gjeld til kredittinstitutt 11.338.000 7.787.000 15.492.000 8.123.000 6.199.000
Sum langsiktig gjeld 9.293.000 11.831.000 6.785.000 16.680.000 11.278.000
Leverandørgjeld 12.549.000 14.832.000 16.999.000 20.170.000 14.709.000
Betalbar skatt 1.570.000 0 0 194.000
Skyldig offentlige avgifter 5.096.000 6.367.000 6.358.000 3.691.000 7.360.000
Utbytte -3.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.090.000 1.280.000 2.771.000 2.578.000 2.117.000
Sum kortsiktig gjeld 36.642.000 30.267.000 41.619.000 35.310.000 30.868.000
Sum gjeld og egenkapital 54.676.000 48.159.000 51.879.000 53.924.000 46.826.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.200.000 7.023.000 -554.000 5.603.000 3.393.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5
Soliditet 16.0 12.6 6.7 3.6 1
Resultatgrad 5.0 2.3 1.6 -1.9 0.2
Rentedekningsgrad 7.4 2.7 1.2 -1.2 0.3
Gjeldsgrad 5.3 6.9 13.9 26.9 9
Total kapitalrentabilitet 15.5 8.1 5.8 -3.2 0.8
Signatur
03.04.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex