Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilpaviljongen AS
Juridisk navn:  Bilpaviljongen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51648300
Postboks 192 Vingveien 2 Fax: 51648311
4097 Sola 4050 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 934419928
Aksjekapital: 5.150.000 NOK
Antall ansatte: 46
Etableringsdato: 10/5/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
52.26%
Resultat  
  
59.02%
Egenkapital  
  
58.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 829.980.000 545.105.000 460.584.000 489.415.000 500.428.000
Resultat: 25.441.000 15.999.000 14.276.000 13.839.000 18.476.000
Egenkapital: 21.454.000 13.497.000 14.490.000 15.679.000 16.178.000
Regnskap for  Bilpaviljongen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 829.980.000 545.105.000 460.584.000 489.415.000 500.428.000
Driftskostnader -802.904.000 -528.775.000 -445.457.000 -475.498.000 -480.054.000
Driftsresultat 27.077.000 16.330.000 15.127.000 13.916.000 20.373.000
Finansinntekter 356.000 1.135.000 402.000 1.436.000 469.000
Finanskostnader -1.991.000 -1.466.000 -1.253.000 -1.513.000 -2.366.000
Finans -1.635.000 -331.000 -851.000 -77.000 -1.897.000
Resultat før skatt 25.441.000 15.999.000 14.276.000 13.839.000 18.476.000
Skattekostnad -5.784.000 -3.902.000 -3.684.000 -3.632.000 -5.185.000
Årsresultat 19.657.000 12.097.000 10.592.000 10.207.000 13.291.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.981.000 1.963.000 1.798.000 1.671.000 1.969.000
Sum omløpsmidler 113.585.000 53.276.000 80.909.000 74.832.000 105.434.000
Sum eiendeler 117.566.000 55.239.000 82.707.000 76.503.000 107.403.000
Sum opptjent egenkapital 16.304.000 8.347.000 9.340.000 10.529.000 11.028.000
Sum egenkapital 21.454.000 13.497.000 14.490.000 15.679.000 16.178.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 21.024.000
Sum kortsiktig gjeld 96.112.000 41.741.000 68.216.000 60.824.000 70.201.000
Sum gjeld og egenkapital 117.566.000 55.238.000 82.706.000 76.503.000 107.403.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 827.036.000 543.292.000 459.259.000 487.810.000 498.860.000
Andre inntekter 2.944.000 1.813.000 1.325.000 1.605.000 1.568.000
Driftsinntekter 829.980.000 545.105.000 460.584.000 489.415.000 500.428.000
Varekostnad -758.185.000 -490.969.000 -410.640.000 -437.477.000 -443.845.000
Lønninger -25.672.000 -22.612.000 -21.637.000 -25.861.000 -23.516.000
Avskrivning -486.000 -473.000 -483.000 -405.000 -409.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.337.000 -14.721.000 -12.697.000 -11.755.000 -12.284.000
Driftskostnader -802.904.000 -528.775.000 -445.457.000 -475.498.000 -480.054.000
Driftsresultat 27.077.000 16.330.000 15.127.000 13.916.000 20.373.000
Finansinntekter 356.000 1.135.000 402.000 1.436.000 469.000
Finanskostnader -1.991.000 -1.466.000 -1.253.000 -1.513.000 -2.366.000
Finans -1.635.000 -331.000 -851.000 -77.000 -1.897.000
Konsernbidrag -11.700.000 -13.090.000 -11.780.000 -10.706.000 -13.140.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 19.657.000 12.097.000 10.592.000 10.207.000 13.291.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 448.000 529.000 497.000 434.000 495.000
Fast eiendom 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.978.000 879.000 766.000 702.000 940.000
Sum varige driftsmidler 3.512.000 1.413.000 1.301.000 1.236.000 1.474.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 21.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.981.000 1.963.000 1.798.000 1.671.000 1.969.000
Varebeholdning 48.419.000 38.515.000 26.019.000 26.039.000 24.295.000
Kundefordringer 5.195.000 7.055.000 23.405.000 9.077.000 13.430.000
Andre fordringer 4.600.000 2.196.000 1.674.000 2.429.000 2.829.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 55.370.000 5.509.000 29.810.000 35.703.000 62.315.000
Sum omløpsmidler 113.585.000 53.276.000 80.909.000 74.832.000 105.434.000
Sum eiendeler 117.566.000 55.239.000 82.707.000 76.503.000 107.403.000
Sum opptjent egenkapital 16.304.000 8.347.000 9.340.000 10.529.000 11.028.000
Sum egenkapital 21.454.000 13.497.000 14.490.000 15.679.000 16.178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 66.715.000 16.880.000 38.198.000 36.406.000 35.633.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 21.024.000
Leverandørgjeld 22.268.000 18.620.000 14.502.000 11.639.000 18.396.000
Betalbar skatt 2.403.000 23.000 27.000 3.000 289.000
Skyldig offentlige avgifter 2.380.000 4.139.000 13.472.000 10.521.000 13.693.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.345.000 2.078.000 2.016.000 2.256.000 2.191.000
Sum kortsiktig gjeld 96.112.000 41.741.000 68.216.000 60.824.000 70.201.000
Sum gjeld og egenkapital 117.566.000 55.238.000 82.706.000 76.503.000 107.403.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.473.000 11.535.000 12.693.000 14.008.000 35.233.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.2 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 0.8 0.8 1.2
Soliditet 18.2 24.4 17.5 20.5 15.1
Resultatgrad 3.3 3 3.3 2.8 4.1
Rentedekningsgrad 13.6 11.1 12.1 9.2 8.8
Gjeldsgrad 4.5 3.1 4.7 3.9 5.6
Total kapitalrentabilitet 23.3 31.6 18.8 20.1 19.4
Signatur
27.06.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
27.06.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex