Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Billettservice AS
Juridisk navn:  Billettservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22828100
Postboks 645 Sentrum Torggata 5 Fax: 22828120
0106 Oslo 181 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 924348526
Aksjekapital: 1.552.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 8/19/1977
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
72.96%
Resultat  
  
100.8%
Egenkapital  
  
0.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 100.485.000 58.097.000 164.459.000 169.534.000 177.476.000
Resultat: 289.000 -36.328.000 -1.991.000 17.482.000 25.197.000
Egenkapital: -16.450.000 -16.593.000 11.755.000 13.405.000 19.047.000
Regnskap for  Billettservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 100.485.000 58.097.000 164.459.000 169.534.000 177.476.000
Driftskostnader -100.242.000 -94.558.000 -167.543.000 -152.560.000 -152.464.000
Driftsresultat 243.000 -36.461.000 -3.084.000 16.974.000 25.012.000
Finansinntekter 501.000 603.000 1.432.000 1.055.000 591.000
Finanskostnader -455.000 -470.000 -339.000 -547.000 -405.000
Finans 46.000 133.000 1.093.000 508.000 186.000
Resultat før skatt 289.000 -36.328.000 -1.991.000 17.482.000 25.197.000
Skattekostnad -147.000 7.980.000 342.000 -4.125.000 -6.154.000
Årsresultat 143.000 -28.348.000 -1.649.000 13.358.000 19.043.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.470.000 13.955.000 7.371.000 10.126.000 10.414.000
Sum omløpsmidler 149.749.000 112.599.000 329.654.000 223.033.000 128.633.000
Sum eiendeler 158.219.000 126.554.000 337.025.000 233.159.000 139.047.000
Sum opptjent egenkapital -18.002.000 -18.145.000 10.203.000 11.853.000 17.495.000
Sum egenkapital -16.450.000 -16.593.000 11.755.000 13.405.000 19.047.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 174.669.000 143.147.000 325.270.000 219.754.000 120.000.000
Sum gjeld og egenkapital 158.219.000 126.554.000 337.025.000 233.159.000 139.047.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 94.032.000 47.861.000 164.459.000 169.534.000 177.476.000
Andre inntekter 6.453.000 10.236.000 0 0 0
Driftsinntekter 100.485.000 58.097.000 164.459.000 169.534.000 177.476.000
Varekostnad -38.857.000 -19.794.000 -69.467.000 -68.045.000 -70.010.000
Lønninger -19.327.000 -24.170.000 -33.108.000 -31.860.000 -30.840.000
Avskrivning -4.784.000 -6.175.000 -14.374.000 -12.609.000 -7.617.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -37.274.000 -44.419.000 -50.594.000 -40.046.000 -43.997.000
Driftskostnader -100.242.000 -94.558.000 -167.543.000 -152.560.000 -152.464.000
Driftsresultat 243.000 -36.461.000 -3.084.000 16.974.000 25.012.000
Finansinntekter 501.000 603.000 1.432.000 1.055.000 591.000
Finanskostnader -455.000 -470.000 -339.000 -547.000 -405.000
Finans 46.000 133.000 1.093.000 508.000 186.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 143.000 -28.348.000 -1.649.000 13.358.000 19.043.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.998.000 12.672.000 4.842.000 6.930.000 7.228.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 337.000 1.017.000 2.131.000 2.665.000 2.522.000
Driftsløsøre 134.000 266.000 399.000 531.000 664.000
Sum varige driftsmidler 472.000 1.283.000 2.530.000 3.196.000 3.186.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.470.000 13.955.000 7.371.000 10.126.000 10.414.000
Varebeholdning 211.000 343.000 519.000 416.000 283.000
Kundefordringer 27.993.000 28.412.000 30.547.000 26.245.000 19.507.000
Andre fordringer 3.679.000 8.483.000 4.182.000 1.937.000 2.328.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 104.662.000 71.208.000 282.833.000 191.654.000 89.374.000
Sum omløpsmidler 149.749.000 112.599.000 329.654.000 223.033.000 128.633.000
Sum eiendeler 158.219.000 126.554.000 337.025.000 233.159.000 139.047.000
Sum opptjent egenkapital -18.002.000 -18.145.000 10.203.000 11.853.000 17.495.000
Sum egenkapital -16.450.000 -16.593.000 11.755.000 13.405.000 19.047.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 56.931.000 51.919.000 50.170.000 36.240.000 23.927.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 87.311.000 63.597.000 243.122.000 153.704.000 68.280.000
Betalbar skatt 0 4.051.000 6.177.000
Skyldig offentlige avgifter 3.788.000 5.116.000 4.109.000 3.517.000 4.444.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.639.000 22.515.000 27.869.000 22.242.000 17.172.000
Sum kortsiktig gjeld 174.669.000 143.147.000 325.270.000 219.754.000 120.000.000
Sum gjeld og egenkapital 158.219.000 126.554.000 337.025.000 233.159.000 139.047.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.920.000 -30.548.000 4.384.000 3.279.000 8.633.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1 1 1.1
Soliditet -10.4 -13.1 3.5 5.7 13.7
Resultatgrad 0.2 -62.8 -1.9 1 14.1
Rentedekningsgrad 0.5 -77.6 -9.1 3 61.8
Gjeldsgrad -10.6 -8.6 27.7 16.4 6.3
Total kapitalrentabilitet 0.5 -28.3 -0.5 7.7 18.4
Signatur
17.06.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex