Biler As
Juridisk navn:  Biler As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93232482
Kokstaddalen 47 Kokstaddalen 47 Fax:
5257 Kokstad 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 998548721
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/31/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Areto Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
34.4%
Resultat  
  
224.4%
Egenkapital  
  
1491.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 22.443.000 16.699.000 17.240.000 22.325.000 20.185.000
Resultat: 1.210.000 373.000 -861.000 914.000 -262.000
Egenkapital: 1.114.000 70.000 -303.000 559.000 -261.000
Regnskap for  Biler As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 22.443.000 16.699.000 17.240.000 22.325.000 20.185.000
Driftskostnader -21.221.000 -16.294.000 -18.081.000 -21.406.000 -20.424.000
Driftsresultat 1.222.000 405.000 -842.000 919.000 -239.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -32.000 -20.000 -5.000 -23.000
Finans -11.000 -31.000 -20.000 -5.000 -23.000
Resultat før skatt 1.210.000 373.000 -861.000 914.000 -262.000
Skattekostnad -166.000 0 -94.000 0
Årsresultat 1.044.000 373.000 -861.000 820.000 -262.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 24.000 46.000
Sum omløpsmidler 2.253.000 1.049.000 781.000 1.461.000 558.000
Sum eiendeler 2.253.000 1.049.000 793.000 1.485.000 604.000
Sum opptjent egenkapital 1.004.000 -40.000 -413.000 449.000 -371.000
Sum egenkapital 1.114.000 70.000 -303.000 559.000 -261.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.139.000 979.000 1.096.000 926.000 866.000
Sum gjeld og egenkapital 2.253.000 1.049.000 793.000 1.485.000 605.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.443.000 16.699.000 17.240.000 22.325.000 20.185.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 22.443.000 16.699.000 17.240.000 22.325.000 20.185.000
Varekostnad -18.730.000 -14.251.000 -15.284.000 -19.298.000 -17.827.000
Lønninger -1.908.000 -1.564.000 -2.293.000 -1.634.000 -2.005.000
Avskrivning -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -583.000 -467.000 -492.000 -462.000 -580.000
Driftskostnader -21.221.000 -16.294.000 -18.081.000 -21.406.000 -20.424.000
Driftsresultat 1.222.000 405.000 -842.000 919.000 -239.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -32.000 -20.000 -5.000 -23.000
Finans -11.000 -31.000 -20.000 -5.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.044.000 373.000 -861.000 820.000 -262.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 24.000 36.000
Sum varige driftsmidler 12.000 24.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 10.000
Sum anleggsmidler 12.000 24.000 46.000
Varebeholdning 2.025.000 787.000 564.000 685.000 289.000
Kundefordringer 2.000 39.000 0 0 112.000
Andre fordringer 104.000 129.000 103.000 168.000 83.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 123.000 94.000 115.000 608.000 75.000
Sum omløpsmidler 2.253.000 1.049.000 781.000 1.461.000 558.000
Sum eiendeler 2.253.000 1.049.000 793.000 1.485.000 604.000
Sum opptjent egenkapital 1.004.000 -40.000 -413.000 449.000 -371.000
Sum egenkapital 1.114.000 70.000 -303.000 559.000 -261.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 278.000 390.000 441.000 0 216.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 343.000 312.000 256.000 216.000 161.000
Betalbar skatt 166.000 0 94.000 0
Skyldig offentlige avgifter 148.000 116.000 159.000 148.000 135.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 203.000 160.000 240.000 468.000 354.000
Sum kortsiktig gjeld 1.139.000 979.000 1.096.000 926.000 866.000
Sum gjeld og egenkapital 2.253.000 1.049.000 793.000 1.485.000 605.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.114.000 70.000 -315.000 535.000 -308.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.1 0.7 1.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.2 0.8 0.3
Soliditet 49.4 6.7 -38.2 37.6 -43.1
Resultatgrad 5.4 2.4 -4.9 4.1 -1.2
Rentedekningsgrad 111.1 12.7 -42.1 183.8 -10.4
Gjeldsgrad 1.0 14.0 -3.6 1.7 -3.3
Total kapitalrentabilitet 54.2 38.7 -106.2 61.9 -39.5
Signatur
16.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.12.2020
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Prokura hver for seg
Hylleseth Iselin
Prokura hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex