Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bildeleringen Sa
Juridisk navn:  Bildeleringen Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53699010
Kanalveien 107 Kanalveien 107 Fax:
5068 Bergen 5068 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 976543807
Aksjekapital: 13.983.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 6/10/1996
Foretakstype: SA
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.56%
Resultat  
  
-13.22%
Egenkapital  
  
-66.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 39.594.000 31.284.000 27.688.000 25.974.000 22.424.000
Resultat: 1.070.000 1.233.000 -470.000 1.764.000 540.000
Egenkapital: 5.716.000 17.226.000 14.398.000 13.440.000 10.427.000
Regnskap for  Bildeleringen Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 39.594.000 31.284.000 27.688.000 25.974.000 22.424.000
Driftskostnader -38.588.000 -30.151.000 -28.086.000 -24.140.000 -21.807.000
Driftsresultat 1.006.000 1.133.000 -398.000 1.833.000 617.000
Finansinntekter 220.000 344.000 101.000 101.000 112.000
Finanskostnader -156.000 -244.000 -173.000 -169.000 -189.000
Finans 64.000 100.000 -72.000 -68.000 -77.000
Resultat før skatt 1.070.000 1.233.000 -470.000 1.764.000 540.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.070.000 1.233.000 -470.000 1.764.000 540.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.973.000 19.150.000 17.169.000 12.607.000 11.518.000
Sum omløpsmidler 16.719.000 14.197.000 6.934.000 9.681.000 9.499.000
Sum eiendeler 30.692.000 33.347.000 24.103.000 22.288.000 21.017.000
Sum opptjent egenkapital 4.313.000 3.243.000 2.010.000 2.480.000 716.000
Sum egenkapital 5.716.000 17.226.000 14.398.000 13.440.000 10.427.000
Sum langsiktig gjeld 18.345.000 10.060.000 6.119.000 6.417.000 5.317.000
Sum kortsiktig gjeld 6.630.000 6.062.000 3.587.000 2.431.000 5.274.000
Sum gjeld og egenkapital 30.692.000 33.348.000 24.103.000 22.287.000 21.018.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.274.000 31.444.000 27.653.000 25.918.000 22.075.000
Andre inntekter -680.000 -159.000 35.000 56.000 349.000
Driftsinntekter 39.594.000 31.284.000 27.688.000 25.974.000 22.424.000
Varekostnad -29.228.000 -7.340.000 -6.231.000 -5.661.000 -4.847.000
Lønninger -4.248.000 -3.825.000 -3.596.000 -3.049.000 -2.610.000
Avskrivning -2.875.000 -2.625.000 -2.086.000 -1.622.000 -1.299.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.237.000 -16.361.000 -16.173.000 -13.808.000 -13.051.000
Driftskostnader -38.588.000 -30.151.000 -28.086.000 -24.140.000 -21.807.000
Driftsresultat 1.006.000 1.133.000 -398.000 1.833.000 617.000
Finansinntekter 220.000 344.000 101.000 101.000 112.000
Finanskostnader -156.000 -244.000 -173.000 -169.000 -189.000
Finans 64.000 100.000 -72.000 -68.000 -77.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.070.000 1.233.000 -470.000 1.764.000 540.000
Balanse detaljer          
Goodwill -260.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 85.000 170.000 211.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.468.000 13.244.000 11.702.000 9.535.000 9.080.000
Sum varige driftsmidler 8.468.000 13.244.000 11.702.000 9.535.000 9.080.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.504.000 5.906.000 5.382.000 2.902.000 2.227.000
Sum anleggsmidler 13.973.000 19.150.000 17.169.000 12.607.000 11.518.000
Varebeholdning 2.000 17.000 10.000 19.000
Kundefordringer 3.435.000 2.701.000 2.343.000 2.105.000 3.710.000
Andre fordringer 3.884.000 3.678.000 2.641.000 2.899.000 2.065.000
Sum investeringer 216.000 226.000 226.000 229.000 226.000
Kasse, bank 9.184.000 7.589.000 1.706.000 4.438.000 3.480.000
Sum omløpsmidler 16.719.000 14.197.000 6.934.000 9.681.000 9.499.000
Sum eiendeler 30.692.000 33.347.000 24.103.000 22.288.000 21.017.000
Sum opptjent egenkapital 4.313.000 3.243.000 2.010.000 2.480.000 716.000
Sum egenkapital 5.716.000 17.226.000 14.398.000 13.440.000 10.427.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.345.000 10.060.000 6.119.000 6.417.000 5.317.000
Leverandørgjeld 153.000 3.482.000 0 886.000 4.043.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 321.000 290.000 144.000 153.000 115.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.156.000 2.290.000 3.444.000 1.392.000 1.116.000
Sum kortsiktig gjeld 6.630.000 6.062.000 3.587.000 2.431.000 5.274.000
Sum gjeld og egenkapital 30.692.000 33.348.000 24.103.000 22.287.000 21.018.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.089.000 8.135.000 3.347.000 7.250.000 4.225.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.3 1.9 4 1.8
Likviditetsgrad 2 2.5 2.3 1.9 4 1.8
Soliditet 18.6 51.7 59.7 60.3 49.6
Resultatgrad 2.5 3.6 -1.4 7.1 2.8
Rentedekningsgrad 6.4 4.6 -2.3 10.8 3.3
Gjeldsgrad 4.4 0.9 0.7 0.7 1
Total kapitalrentabilitet 4.0 4.4 -1.2 8.7 3.5
Signatur
23.09.2021
STYRETS LEDER ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex