Bildeler Eksport As
Juridisk navn:  Bildeler Eksport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dalanvegen 1512 Dalanvegen 1512 Fax:
3850 Kviteseid 3850 Kviteseid
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kviteseid
Org.nr: 921041160
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/11/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rd Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.22%
Resultat  
  
45.16%
Egenkapital  
  
-73.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 11.000 9.000 164.000
Resultat: -17.000 -31.000 -22.000
Egenkapital: -40.000 -23.000 7.000
Regnskap for  Bildeler Eksport As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 11.000 9.000 164.000
Driftskostnader -21.000 -28.000 -178.000
Driftsresultat -11.000 -19.000 -14.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -7.000 -13.000 -8.000
Finans -7.000 -12.000 -8.000
Resultat før skatt -17.000 -31.000 -22.000
Skattekostnad 1.000 -1.000
Årsresultat -17.000 -30.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 240.000 271.000 291.000
Sum eiendeler 240.000 271.000 291.000
Sum opptjent egenkapital -70.000 -53.000 -23.000
Sum egenkapital -40.000 -23.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 59.000 144.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 221.000 150.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 240.000 271.000 291.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.000 9.000 164.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 11.000 9.000 164.000
Varekostnad -10.000 0 -25.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -28.000 -153.000
Driftskostnader -21.000 -28.000 -178.000
Driftsresultat -11.000 -19.000 -14.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -7.000 -13.000 -8.000
Finans -7.000 -12.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -17.000 -30.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 115.000 125.000 125.000
Kundefordringer 124.000 142.000 162.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.000 4.000 4.000
Sum omløpsmidler 240.000 271.000 291.000
Sum eiendeler 240.000 271.000 291.000
Sum opptjent egenkapital -70.000 -53.000 -23.000
Sum egenkapital -40.000 -23.000 7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 59.000 144.000 225.000
Leverandørgjeld 73.000 73.000 45.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 148.000 77.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 221.000 150.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 240.000 271.000 291.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000 121.000 232.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 4.9
Likviditetsgrad 2 0.6 1 2.8
Soliditet -16.7 -8.5 2.4
Resultatgrad -100.0 -211.1 -8.5
Rentedekningsgrad -1.6 -1.5 -1.8
Gjeldsgrad -7.0 -12.8 40.6
Total kapitalrentabilitet -4.6 -6.6 -4.8
Prokurister
22.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex