Bildeler As
Juridisk navn:  Bildeler As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brattbergsvegen 209 Brattbergsvegen 209 Fax:
7730 Beitstad 7730 Beitstad
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 913498151
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/17/2014
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 -6.000 0
Egenkapital: 0 0 0 0 3.000
Regnskap for  Bildeler As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 -6.000 0
Driftsresultat 0 0 0 -6.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 -6.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -6.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 8.000
Sum eiendeler 0 0 0 0 8.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -27.000
Sum egenkapital 0 0 0 0 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 5.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 8.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -6.000 0
Driftskostnader 0 0 0 -6.000 0
Driftsresultat 0 0 0 -6.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -6.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 6.000
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 8.000
Sum eiendeler 0 0 0 0 8.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -27.000
Sum egenkapital 0 0 0 0 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 5.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 8.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0 3.000
Likviditetsgrad 1 1.6
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 1.6
Soliditet 37.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
14.04.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex