Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilauksjonen Kristiansand AS
Juridisk navn:  Bilauksjonen Kristiansand AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38051100
Postboks 1023 Linnegrøvan Fax: 38051570
4682 Søgne 4640 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 962121292
Aksjekapital: 3.591.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økodel As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.1%
Resultat  
  
215.54%
Egenkapital  
  
20.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.823.000 2.137.000 353.000 180.000 2.173.000
Resultat: 513.000 -444.000 -711.000 21.000 1.800.000
Egenkapital: 2.284.000 1.899.000 2.235.000 1.618.000 1.597.000
Regnskap for  Bilauksjonen Kristiansand AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.823.000 2.137.000 353.000 180.000 2.173.000
Driftskostnader -1.589.000 -1.935.000 -741.000 -137.000 -336.000
Driftsresultat 1.233.000 203.000 -387.000 42.000 1.837.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -721.000 -648.000 -324.000 -22.000 -38.000
Finans -720.000 -647.000 -324.000 -22.000 -37.000
Resultat før skatt 513.000 -444.000 -711.000 21.000 1.800.000
Skattekostnad -128.000 108.000 210.000 0 -49.000
Årsresultat 385.000 -336.000 -501.000 20.000 1.751.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.789.000 27.050.000 27.193.000 172.000 240.000
Sum omløpsmidler 4.498.000 2.504.000 2.553.000 1.967.000 1.988.000
Sum eiendeler 31.287.000 29.554.000 29.746.000 2.139.000 2.228.000
Sum opptjent egenkapital -297.000 -682.000 -346.000 -463.000 -484.000
Sum egenkapital 2.284.000 1.899.000 2.235.000 1.618.000 1.597.000
Sum langsiktig gjeld 27.741.000 26.499.000 26.560.000 262.000 407.000
Sum kortsiktig gjeld 1.262.000 1.156.000 951.000 259.000 223.000
Sum gjeld og egenkapital 31.287.000 29.554.000 29.746.000 2.139.000 2.227.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 480.000 182.000 0 2.125.000
Andre inntekter 2.823.000 1.657.000 171.000 180.000 48.000
Driftsinntekter 2.823.000 2.137.000 353.000 180.000 2.173.000
Varekostnad 0 50.000 -50.000 0 0
Lønninger -125.000 -71.000 -55.000 0 0
Avskrivning -637.000 -638.000 -56.000 -58.000 -218.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -827.000 -1.276.000 -580.000 -79.000 -118.000
Driftskostnader -1.589.000 -1.935.000 -741.000 -137.000 -336.000
Driftsresultat 1.233.000 203.000 -387.000 42.000 1.837.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -721.000 -648.000 -324.000 -22.000 -38.000
Finans -720.000 -647.000 -324.000 -22.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 385.000 -336.000 -501.000 20.000 1.751.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 223.000 111.000 3.000 0 0
Fast eiendom 25.927.000 26.667.000 26.708.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 640.000 273.000 482.000 172.000 230.000
Sum varige driftsmidler 26.566.000 26.939.000 27.190.000 172.000 230.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 10.000
Sum anleggsmidler 26.789.000 27.050.000 27.193.000 172.000 240.000
Varebeholdning 17.000 102.000 17.000 17.000 17.000
Kundefordringer 984.000 1.221.000 621.000 738.000 590.000
Andre fordringer 3.302.000 758.000 1.777.000 1.138.000 1.353.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 195.000 424.000 138.000 74.000 27.000
Sum omløpsmidler 4.498.000 2.504.000 2.553.000 1.967.000 1.988.000
Sum eiendeler 31.287.000 29.554.000 29.746.000 2.139.000 2.228.000
Sum opptjent egenkapital -297.000 -682.000 -346.000 -463.000 -484.000
Sum egenkapital 2.284.000 1.899.000 2.235.000 1.618.000 1.597.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.741.000 26.499.000 26.560.000 262.000 407.000
Leverandørgjeld 611.000 400.000 548.000 66.000 74.000
Betalbar skatt 240.000 0 0 50.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 362.000 -22.000 70.000 23.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 779.000 332.000 120.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 1.262.000 1.156.000 951.000 259.000 223.000
Sum gjeld og egenkapital 31.287.000 29.554.000 29.746.000 2.139.000 2.227.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.236.000 1.348.000 1.602.000 1.708.000 1.765.000
Likviditetsgrad 1 3.6 2.2 2.7 7.6 8.9
Likviditetsgrad 2 3.6 2.1 2.7 7.6 8.9
Soliditet 7.3 6.4 7.5 75.6 71.7
Resultatgrad 43.7 9.5 -109.6 23.3 84.5
Rentedekningsgrad 1.7 0.3 -1.2 1.9 48.4
Gjeldsgrad 12.7 14.6 12.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 3.9 0.7 -1.3 2.0 82.5
Signatur
28.01.2021
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex