Bil & Mekaniske AS
Juridisk navn:  Bil & Mekaniske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51477018
Industriveien 3 Industriveien 3 Fax: 51477018
4380 Hauge I Dalane 4380 Hauge I Dalane
Fylke: Kommune:
Rogaland Sokndal
Org.nr: 914286662
Aksjekapital: 110.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 4/26/1968
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.33%
Resultat  
  
5.02%
Egenkapital  
  
10.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 37.428.000 34.233.000 36.439.000 29.465.000 31.039.000
Resultat: 1.758.000 1.674.000 598.000 556.000 812.000
Egenkapital: 7.980.000 7.191.000 6.035.000 5.778.000 5.364.000
Regnskap for  Bil & Mekaniske AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 37.428.000 34.233.000 36.439.000 29.465.000 31.039.000
Driftskostnader -35.761.000 -33.834.000 -35.755.000 -29.349.000 -30.278.000
Driftsresultat 1.667.000 399.000 684.000 115.000 761.000
Finansinntekter 134.000 1.332.000 10.000 529.000 117.000
Finanskostnader -42.000 -57.000 -97.000 -87.000 -67.000
Finans 92.000 1.275.000 -87.000 442.000 50.000
Resultat før skatt 1.758.000 1.674.000 598.000 556.000 812.000
Skattekostnad -369.000 -118.000 -141.000 -13.000 -184.000
Årsresultat 1.389.000 1.557.000 456.000 543.000 628.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.012.000 1.086.000 2.265.000 2.334.000 1.293.000
Sum omløpsmidler 9.532.000 8.789.000 6.042.000 5.914.000 5.917.000
Sum eiendeler 10.544.000 9.875.000 8.307.000 8.248.000 7.210.000
Sum opptjent egenkapital 7.870.000 7.081.000 5.925.000 5.668.000 5.254.000
Sum egenkapital 7.980.000 7.191.000 6.035.000 5.778.000 5.364.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.563.000 2.683.000 2.273.000 2.469.000 1.846.000
Sum gjeld og egenkapital 10.543.000 9.874.000 8.308.000 8.247.000 7.210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.130.000 34.100.000 36.291.000 29.117.000 30.776.000
Andre inntekter 299.000 133.000 149.000 348.000 263.000
Driftsinntekter 37.428.000 34.233.000 36.439.000 29.465.000 31.039.000
Varekostnad -29.011.000 -26.571.000 -28.329.000 -22.601.000 -23.406.000
Lønninger -4.456.000 -4.762.000 -4.898.000 -4.526.000 -4.469.000
Avskrivning -163.000 -191.000 -156.000 -125.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.131.000 -2.310.000 -2.372.000 -2.097.000 -2.279.000
Driftskostnader -35.761.000 -33.834.000 -35.755.000 -29.349.000 -30.278.000
Driftsresultat 1.667.000 399.000 684.000 115.000 761.000
Finansinntekter 134.000 1.332.000 10.000 529.000 117.000
Finanskostnader -42.000 -57.000 -97.000 -87.000 -67.000
Finans 92.000 1.275.000 -87.000 442.000 50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -400.000 -200.000 -128.000 0
Årsresultat 1.389.000 1.557.000 456.000 543.000 628.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 94.000 73.000 35.000 44.000 58.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 536.000 631.000 826.000 850.000 255.000
Sum varige driftsmidler 536.000 631.000 826.000 850.000 255.000
Sum finansielle anleggsmidler 382.000 382.000 1.405.000 1.440.000 981.000
Sum anleggsmidler 1.012.000 1.086.000 2.265.000 2.334.000 1.293.000
Varebeholdning 3.369.000 3.879.000 3.063.000 2.986.000 2.727.000
Kundefordringer 779.000 559.000 898.000 1.293.000 742.000
Andre fordringer 280.000 244.000 95.000 474.000 80.000
Sum investeringer 601.000 0 0 0 0
Kasse, bank 2.432.000 1.941.000 1.987.000 1.161.000 2.368.000
Sum omløpsmidler 9.532.000 8.789.000 6.042.000 5.914.000 5.917.000
Sum eiendeler 10.544.000 9.875.000 8.307.000 8.248.000 7.210.000
Sum opptjent egenkapital 7.870.000 7.081.000 5.925.000 5.668.000 5.254.000
Sum egenkapital 7.980.000 7.191.000 6.035.000 5.778.000 5.364.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 607.000 895.000 474.000 943.000 803.000
Betalbar skatt 390.000 156.000 132.000 0 188.000
Skyldig offentlige avgifter 531.000 586.000 942.000 561.000 412.000
Utbytte -600.000 -400.000 -200.000 -128.000 0
Annen kortsiktig gjeld 435.000 645.000 524.000 837.000 443.000
Sum kortsiktig gjeld 2.563.000 2.683.000 2.273.000 2.469.000 1.846.000
Sum gjeld og egenkapital 10.543.000 9.874.000 8.308.000 8.247.000 7.210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.969.000 6.106.000 3.769.000 3.445.000 4.071.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3.3 2.7 2.4 3.2
Likviditetsgrad 2 2.4 1.8 1.3 1.2 1.7
Soliditet 75.7 72.8 72.6 70.1 74.4
Resultatgrad 4.5 1.2 1.9 0.4 2.5
Rentedekningsgrad 39.7 7 7.1 1.3 11.4
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 17.1 17.5 8.4 7.8 12.2
Signatur
07.06.2006
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex