Bil & Maskinservice Nøtterøy As
Juridisk navn:  Bil & Maskinservice Nøtterøy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33345440
Kirkeveien 390 Kirkeveien 390 Fax: 33345441
3143 Kjøpmannskjær 3143 Kjøpmannskjær
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 887061602
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/2/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet J Bruserud & Co As
Regnskapsfører: Intra Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.95%
Resultat  
  
-191.89%
Egenkapital  
  
-20.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.496.000 7.378.000 7.212.000 6.899.000 6.681.000
Resultat: -102.000 111.000 166.000 34.000 183.000
Egenkapital: 337.000 424.000 434.000 283.000 258.000
Regnskap for  Bil & Maskinservice Nøtterøy As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.496.000 7.378.000 7.212.000 6.899.000 6.681.000
Driftskostnader -6.520.000 -7.177.000 -6.958.000 -6.818.000 -6.448.000
Driftsresultat -24.000 202.000 255.000 82.000 235.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -78.000 -91.000 -90.000 -50.000 -55.000
Finans -77.000 -90.000 -88.000 -48.000 -51.000
Resultat før skatt -102.000 111.000 166.000 34.000 183.000
Skattekostnad 15.000 -27.000 -16.000 -9.000 -43.000
Årsresultat -87.000 85.000 150.000 25.000 140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 246.000 329.000 185.000 287.000 293.000
Sum omløpsmidler 1.250.000 1.264.000 1.220.000 1.115.000 1.031.000
Sum eiendeler 1.496.000 1.593.000 1.405.000 1.402.000 1.324.000
Sum opptjent egenkapital 235.000 322.000 332.000 181.000 156.000
Sum egenkapital 337.000 424.000 434.000 283.000 258.000
Sum langsiktig gjeld 52.000 119.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.106.000 1.051.000 971.000 1.118.000 1.066.000
Sum gjeld og egenkapital 1.495.000 1.594.000 1.405.000 1.401.000 1.324.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.396.000 7.376.000 7.032.000 6.881.000 6.681.000
Andre inntekter 100.000 2.000 180.000 18.000 0
Driftsinntekter 6.496.000 7.378.000 7.212.000 6.899.000 6.681.000
Varekostnad -1.877.000 -2.081.000 -2.346.000 -2.151.000 -2.195.000
Lønninger -2.965.000 -3.403.000 -3.087.000 -3.060.000 -2.816.000
Avskrivning -118.000 -108.000 -89.000 -106.000 -105.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.560.000 -1.585.000 -1.436.000 -1.501.000 -1.332.000
Driftskostnader -6.520.000 -7.177.000 -6.958.000 -6.818.000 -6.448.000
Driftsresultat -24.000 202.000 255.000 82.000 235.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -78.000 -91.000 -90.000 -50.000 -55.000
Finans -77.000 -90.000 -88.000 -48.000 -51.000
Konsernbidrag -95.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -87.000 85.000 150.000 25.000 140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 246.000 329.000 185.000 287.000 293.000
Sum varige driftsmidler 246.000 329.000 185.000 287.000 293.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 246.000 329.000 185.000 287.000 293.000
Varebeholdning 255.000 315.000 238.000 303.000 257.000
Kundefordringer 78.000 188.000 216.000 80.000 190.000
Andre fordringer 697.000 631.000 524.000 548.000 423.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 219.000 131.000 242.000 184.000 161.000
Sum omløpsmidler 1.250.000 1.264.000 1.220.000 1.115.000 1.031.000
Sum eiendeler 1.496.000 1.593.000 1.405.000 1.402.000 1.324.000
Sum opptjent egenkapital 235.000 322.000 332.000 181.000 156.000
Sum egenkapital 337.000 424.000 434.000 283.000 258.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 14.000 0 12.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 52.000 119.000 0 0 0
Leverandørgjeld 501.000 337.000 372.000 464.000 262.000
Betalbar skatt 0 16.000 9.000 43.000
Skyldig offentlige avgifter 342.000 427.000 316.000 290.000 372.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 263.000 273.000 267.000 344.000 352.000
Sum kortsiktig gjeld 1.106.000 1.051.000 971.000 1.118.000 1.066.000
Sum gjeld og egenkapital 1.495.000 1.594.000 1.405.000 1.401.000 1.324.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 144.000 213.000 249.000 -3.000 -35.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1 0.7 0.7
Soliditet 22.5 26.6 30.9 20.2 19.5
Resultatgrad -0.4 2.7 3.5 1.2 3.5
Rentedekningsgrad -0.3 2.2 2.8 1.6 4.3
Gjeldsgrad 3.4 2.8 2.2 4 4.1
Total kapitalrentabilitet -1.5 12.7 18.3 6 18.1
Signatur
22.02.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex