Bil & Invest As
Juridisk navn:  Bil & Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tranggata 15 Tranggata 15 Fax:
3302 Hokksund 3302 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 917877270
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/28/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-58.42%
Resultat  
  
-215.62%
Egenkapital  
  
-50%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 84.000 202.000 89.000 212.000
Resultat: -37.000 32.000 1.000 -18.000
Egenkapital: 21.000 42.000 26.000 12.000
Regnskap for  Bil & Invest As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 84.000 202.000 89.000 212.000
Driftskostnader -121.000 -171.000 -89.000 -230.000
Driftsresultat -37.000 32.000 1.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -37.000 32.000 1.000 -18.000
Skattekostnad -2.000 0 0
Årsresultat -37.000 29.000 1.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 21.000 42.000 28.000 54.000
Sum eiendeler 21.000 42.000 28.000 54.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 12.000 -4.000 -18.000
Sum egenkapital 21.000 42.000 26.000 12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 3.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 21.000 42.000 29.000 54.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 84.000 202.000 89.000 212.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 84.000 202.000 89.000 212.000
Varekostnad -121.000 -171.000 -89.000 -230.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0
Driftskostnader -121.000 -171.000 -89.000 -230.000
Driftsresultat -37.000 32.000 1.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -37.000 29.000 1.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 11.000 0 17.000 0
Kundefordringer 6.000 13.000 0 23.000
Andre fordringer 10.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.000 19.000 11.000 31.000
Sum omløpsmidler 21.000 42.000 28.000 54.000
Sum eiendeler 21.000 42.000 28.000 54.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 12.000 -4.000 -18.000
Sum egenkapital 21.000 42.000 26.000 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 6.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 30.000
Sum kortsiktig gjeld 0 3.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 21.000 42.000 29.000 54.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 42.000 25.000 12.000
Likviditetsgrad 1 9.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0 3.7 1.3
Soliditet 100.0 1 89.7 22.2
Resultatgrad -44.0 15.8 1.1 -8.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 3.5
Total kapitalrentabilitet -176.2 76.2 3.4 -33.3
Signatur
03.11.2016
Prokurister
03.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex