Bil & Fritid AS
Juridisk navn:  Bil & Fritid AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69195454
Ingerfjellveien 4 Ingerfjellveien 4 Fax: 69195997
1788 Halden 1788 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 959422028
Aksjekapital: 30.250 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/1/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsteam Østfold As
Utvikling:
Omsetning  
  
110.42%
Resultat  
  
-24.22%
Egenkapital  
  
15.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 404.000 192.000 3.000 762.000 4.142.000
Resultat: 122.000 161.000 70.000 615.000 290.000
Egenkapital: 862.000 744.000 595.000 529.000 282.000
Regnskap for  Bil & Fritid AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 404.000 192.000 3.000 762.000 4.142.000
Driftskostnader -386.000 -134.000 22.000 -146.000 -3.851.000
Driftsresultat 17.000 59.000 25.000 615.000 290.000
Finansinntekter 105.000 103.000 45.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 105.000 103.000 45.000 0 0
Resultat før skatt 122.000 161.000 70.000 615.000 290.000
Skattekostnad -4.000 -13.000 -3.000 -123.000 -73.000
Årsresultat 118.000 148.000 66.000 492.000 217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 600.000 29.000
Sum omløpsmidler 973.000 838.000 655.000 297.000 920.000
Sum eiendeler 973.000 838.000 655.000 897.000 949.000
Sum opptjent egenkapital 831.000 713.000 565.000 499.000 7.000
Sum egenkapital 862.000 744.000 595.000 529.000 282.000
Sum langsiktig gjeld 33.000 42.000 52.000 57.000 0
Sum kortsiktig gjeld 78.000 52.000 8.000 311.000 667.000
Sum gjeld og egenkapital 972.000 837.000 655.000 897.000 949.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 404.000 192.000 3.000 48.000 4.142.000
Andre inntekter 0 0 0 714.000 0
Driftsinntekter 404.000 192.000 3.000 762.000 4.142.000
Varekostnad -6.000 -3.000 0 -69.000 -1.472.000
Lønninger -345.000 -51.000 9.000 0 -1.676.000
Avskrivning 0 0 0 0 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -80.000 13.000 -77.000 -676.000
Driftskostnader -386.000 -134.000 22.000 -146.000 -3.851.000
Driftsresultat 17.000 59.000 25.000 615.000 290.000
Finansinntekter 105.000 103.000 45.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 105.000 103.000 45.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 118.000 148.000 66.000 492.000 217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 29.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 600.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 600.000 29.000
Varebeholdning 0 0 0 0 166.000
Kundefordringer 0 64.000 36.000 47.000 275.000
Andre fordringer 7.000 21.000 4.000 0 70.000
Sum investeringer 853.000 718.000 615.000 0 0
Kasse, bank 113.000 34.000 0 250.000 409.000
Sum omløpsmidler 973.000 838.000 655.000 297.000 920.000
Sum eiendeler 973.000 838.000 655.000 897.000 949.000
Sum opptjent egenkapital 831.000 713.000 565.000 499.000 7.000
Sum egenkapital 862.000 744.000 595.000 529.000 282.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 42.000 52.000 57.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.000 42.000 52.000 57.000 0
Leverandørgjeld 0 5.000 0 64.000 209.000
Betalbar skatt 12.000 23.000 8.000 66.000 73.000
Skyldig offentlige avgifter 66.000 24.000 0 21.000 224.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 161.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 78.000 52.000 8.000 311.000 667.000
Sum gjeld og egenkapital 972.000 837.000 655.000 897.000 949.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 895.000 786.000 647.000 -14.000 253.000
Likviditetsgrad 1 12.5 16.1 81.9 1 1.4
Likviditetsgrad 2 12.5 16.1 81.9 1 1.1
Soliditet 88.6 88.8 90.8 5 29.7
Resultatgrad 4.2 30.7 833.3 80.7 7
Rentedekningsgrad 6 2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.7 2.4
Total kapitalrentabilitet 12.5 19.3 10.7 68.7 30.7
Signatur
28.08.2017
STYRET.
Prokurister
28.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex