Bil & Dekkservice Slomarka As
Juridisk navn:  Bil & Dekkservice Slomarka As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62962900
Slomarka 9 Slomarka 9 Fax:
2100 Skarnes 2100 Skarnes
Fylke: Kommune:
Innlandet Sør-Odal
Org.nr: 923311831
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/12/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice Stokke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
449.79%
Resultat  
  
178.96%
Egenkapital  
  
85.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 2.639.000 480.000
Resultat: 244.000 -309.000
Egenkapital: -41.000 -284.000
Regnskap for  Bil & Dekkservice Slomarka As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 2.639.000 480.000
Driftskostnader -2.395.000 -789.000
Driftsresultat 245.000 -309.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 244.000 -309.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 244.000 -309.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 44.000
Sum omløpsmidler 634.000 123.000
Sum eiendeler 667.000 167.000
Sum opptjent egenkapital -65.000 -309.000
Sum egenkapital -41.000 -284.000
Sum langsiktig gjeld 400.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 308.000 296.000
Sum gjeld og egenkapital 667.000 166.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.639.000 480.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.639.000 480.000
Varekostnad -1.133.000 -146.000
Lønninger -493.000 -400.000
Avskrivning -11.000 -11.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -758.000 -232.000
Driftskostnader -2.395.000 -789.000
Driftsresultat 245.000 -309.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 244.000 -309.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 33.000 44.000
Sum varige driftsmidler 33.000 44.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 33.000 44.000
Varebeholdning 352.000 92.000
Kundefordringer 221.000 21.000
Andre fordringer 23.000 -24.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 39.000 33.000
Sum omløpsmidler 634.000 123.000
Sum eiendeler 667.000 167.000
Sum opptjent egenkapital -65.000 -309.000
Sum egenkapital -41.000 -284.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 400.000 155.000
Leverandørgjeld 108.000 126.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 155.000 133.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 308.000 296.000
Sum gjeld og egenkapital 667.000 166.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 326.000 -173.000
Likviditetsgrad 1 2.1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.1
Soliditet -6.1 -170.1
Resultatgrad 9.3 -64.4
Rentedekningsgrad 245.0
Gjeldsgrad -17.3 -1.6
Total kapitalrentabilitet 36.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex