Bil 1 Gran As
Juridisk navn:  Bil 1 Gran As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61338600
Jarenvegen 71 Jarenvegen 71 Fax:
2770 Jaren 2770 Jaren
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 996220990
Aksjekapital: 985.000 NOK
Etableringsdato: 11/9/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Abacus Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.33%
Resultat  
  
87.52%
Egenkapital  
  
-5.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.928.000 3.542.000 15.580.000 30.679.000 34.581.000
Resultat: -67.000 -537.000 -963.000 -560.000 -76.000
Egenkapital: -1.222.000 -1.156.000 -618.000 344.000 904.000
Regnskap for  Bil 1 Gran As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.928.000 3.542.000 15.580.000 30.679.000 34.581.000
Driftskostnader -2.669.000 -3.727.000 -16.220.000 -30.911.000 -34.333.000
Driftsresultat 259.000 -185.000 -641.000 -232.000 248.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -326.000 -352.000 -322.000 -328.000 -324.000
Finans -326.000 -352.000 -322.000 -328.000 -324.000
Resultat før skatt -67.000 -537.000 -963.000 -560.000 -76.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -67.000 -537.000 -963.000 -560.000 -76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.364.000 2.367.000 3.353.000 3.081.000 2.721.000
Sum omløpsmidler 701.000 1.736.000 1.810.000 3.498.000 5.178.000
Sum eiendeler 3.065.000 4.103.000 5.163.000 6.579.000 7.899.000
Sum opptjent egenkapital -2.208.000 -2.141.000 -1.603.000 -641.000 -81.000
Sum egenkapital -1.222.000 -1.156.000 -618.000 344.000 904.000
Sum langsiktig gjeld 1.822.000 1.788.000 1.917.000 2.461.000 2.304.000
Sum kortsiktig gjeld 2.466.000 3.471.000 3.864.000 3.774.000 4.690.000
Sum gjeld og egenkapital 3.065.000 4.103.000 5.163.000 6.579.000 7.898.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.761.000 3.533.000 15.575.000 30.617.000 34.562.000
Andre inntekter 167.000 9.000 5.000 62.000 19.000
Driftsinntekter 2.928.000 3.542.000 15.580.000 30.679.000 34.581.000
Varekostnad -2.389.000 -3.035.000 -14.445.000 -28.265.000 -31.921.000
Lønninger -12.000 -35.000 -914.000 -1.444.000 -1.220.000
Avskrivning -46.000 -86.000 -205.000 -92.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -222.000 -571.000 -656.000 -1.110.000 -1.069.000
Driftskostnader -2.669.000 -3.727.000 -16.220.000 -30.911.000 -34.333.000
Driftsresultat 259.000 -185.000 -641.000 -232.000 248.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -326.000 -352.000 -322.000 -328.000 -324.000
Finans -326.000 -352.000 -322.000 -328.000 -324.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -67.000 -537.000 -963.000 -560.000 -76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.315.000 2.305.000 2.361.000 2.418.000 2.474.000
Maskiner anlegg 24.000 62.000 92.000 124.000 75.000
Driftsløsøre 0 900.000 540.000 173.000
Sum varige driftsmidler 2.339.000 2.367.000 3.353.000 3.081.000 2.721.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.364.000 2.367.000 3.353.000 3.081.000 2.721.000
Varebeholdning 512.000 1.619.000 1.451.000 2.890.000 4.795.000
Kundefordringer 189.000 97.000 45.000 332.000 192.000
Andre fordringer 21.000 289.000 204.000 174.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 25.000 73.000 17.000
Sum omløpsmidler 701.000 1.736.000 1.810.000 3.498.000 5.178.000
Sum eiendeler 3.065.000 4.103.000 5.163.000 6.579.000 7.899.000
Sum opptjent egenkapital -2.208.000 -2.141.000 -1.603.000 -641.000 -81.000
Sum egenkapital -1.222.000 -1.156.000 -618.000 344.000 904.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.332.000 2.807.000 3.028.000 2.920.000 2.514.000
Sum langsiktig gjeld 1.822.000 1.788.000 1.917.000 2.461.000 2.304.000
Leverandørgjeld 18.000 32.000 8.000 186.000 1.143.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 60.000 43.000 119.000 73.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 573.000 786.000 549.000 959.000
Sum kortsiktig gjeld 2.466.000 3.471.000 3.864.000 3.774.000 4.690.000
Sum gjeld og egenkapital 3.065.000 4.103.000 5.163.000 6.579.000 7.898.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.765.000 -1.735.000 -2.054.000 -276.000 488.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0 0.5 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.1 0.2 0.1
Soliditet -39.9 -28.2 5.2 11.4
Resultatgrad 8.8 -5.2 -4.1 -0.8 0.7
Rentedekningsgrad 0.8 -0.5 -0.7 0.8
Gjeldsgrad -3.5 -4.5 -9.4 18.1 7.7
Total kapitalrentabilitet 8.4 -4.5 -12.4 -3.5 3.1
Signatur
03.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex