Bertel O Steen Møre Og Romsdal AS
Juridisk navn:  Bertel O Steen Møre Og Romsdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70176400
Postboks 7583 Spjelkavik Lerstadvegen 525 Fax: 70176420
6022 Ålesund 6018 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 927190788
Aksjekapital: 3.835.000 NOK
Antall ansatte: 153
Etableringsdato: 7/6/1974 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.51%
Resultat  
  
-111.44%
Egenkapital  
  
-5.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 551.477.000 676.719.000 732.039.000 626.726.000 513.507.000
Resultat: -2.106.000 18.413.000 23.041.000 18.236.000 8.028.000
Egenkapital: 27.251.000 28.911.000 28.172.000 29.981.000 29.770.000
Regnskap for  Bertel O Steen Møre Og Romsdal AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 551.477.000 676.719.000 732.039.000 626.726.000 513.507.000
Driftskostnader -551.225.000 -656.793.000 -707.586.000 -607.399.000 -501.905.000
Driftsresultat 252.000 19.926.000 24.453.000 19.326.000 11.602.000
Finansinntekter 123.000 87.000 101.000 0 0
Finanskostnader -2.481.000 -1.599.000 -1.514.000 -1.090.000 -3.574.000
Finans -2.358.000 -1.512.000 -1.413.000 -1.090.000 -3.574.000
Resultat før skatt -2.106.000 18.413.000 23.041.000 18.236.000 8.028.000
Skattekostnad 447.000 -4.326.000 -5.633.000 -4.677.000 -3.195.000
Årsresultat -1.659.000 14.087.000 17.408.000 13.559.000 4.833.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.329.000 31.094.000 28.116.000 25.253.000 22.336.000
Sum omløpsmidler 138.870.000 131.064.000 139.954.000 122.093.000 120.521.000
Sum eiendeler 184.199.000 162.158.000 168.070.000 147.346.000 142.857.000
Sum opptjent egenkapital 21.371.000 23.030.000 22.292.000 24.101.000 23.890.000
Sum egenkapital 27.251.000 28.911.000 28.172.000 29.981.000 29.770.000
Sum langsiktig gjeld 117.922.000 60.393.000 54.820.000 37.775.000 32.198.000
Sum kortsiktig gjeld 39.026.000 72.854.000 85.077.000 79.591.000 80.889.000
Sum gjeld og egenkapital 184.199.000 162.157.000 168.069.000 147.347.000 142.857.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 548.226.000 671.970.000 726.700.000 620.787.000 509.828.000
Andre inntekter 3.252.000 4.748.000 5.339.000 5.938.000 3.679.000
Driftsinntekter 551.477.000 676.719.000 732.039.000 626.726.000 513.507.000
Varekostnad -405.896.000 -516.406.000 -568.773.000 -476.451.000 -387.710.000
Lønninger -87.155.000 -85.090.000 -85.238.000 -82.699.000 -69.494.000
Avskrivning -7.465.000 -6.883.000 -6.702.000 -5.415.000 -4.493.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.709.000 -48.414.000 -46.873.000 -42.834.000 -40.208.000
Driftskostnader -551.225.000 -656.793.000 -707.586.000 -607.399.000 -501.905.000
Driftsresultat 252.000 19.926.000 24.453.000 19.326.000 11.602.000
Finansinntekter 123.000 87.000 101.000 0 0
Finanskostnader -2.481.000 -1.599.000 -1.514.000 -1.090.000 -3.574.000
Finans -2.358.000 -1.512.000 -1.413.000 -1.090.000 -3.574.000
Konsernbidrag 0 -13.349.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.659.000 14.087.000 17.408.000 13.559.000 4.833.000
Balanse detaljer          
Goodwill 365.000 490.000 615.000 740.000 865.000
Sum Immatrielle midler 2.149.000 1.827.000 2.290.000 1.980.000 2.371.000
Fast eiendom 11.155.000 178.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.812.000 28.876.000 25.612.000 23.060.000 15.233.000
Sum varige driftsmidler 42.967.000 29.054.000 25.612.000 23.060.000 15.233.000
Sum finansielle anleggsmidler 214.000 214.000 214.000 214.000 4.732.000
Sum anleggsmidler 45.329.000 31.094.000 28.116.000 25.253.000 22.336.000
Varebeholdning 103.184.000 98.253.000 107.363.000 88.551.000 75.543.000
Kundefordringer 21.013.000 22.054.000 23.997.000 26.449.000 37.088.000
Andre fordringer 5.034.000 2.147.000 2.277.000 1.956.000 2.689.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.341.000 221.000 200.000 219.000 153.000
Sum omløpsmidler 138.870.000 131.064.000 139.954.000 122.093.000 120.521.000
Sum eiendeler 184.199.000 162.158.000 168.070.000 147.346.000 142.857.000
Sum opptjent egenkapital 21.371.000 23.030.000 22.292.000 24.101.000 23.890.000
Sum egenkapital 27.251.000 28.911.000 28.172.000 29.981.000 29.770.000
Sum avsetninger til forpliktelser 173.000 179.000 145.000 122.000 836.000
Gjeld til kredittinstitutt 9.266.000 46.310.000 53.275.000 48.880.000 50.528.000
Sum langsiktig gjeld 117.922.000 60.393.000 54.820.000 37.775.000 32.198.000
Leverandørgjeld 8.630.000 4.725.000 6.229.000 4.179.000 2.573.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.143.000 8.268.000 9.650.000 11.468.000 12.165.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.987.000 13.552.000 15.924.000 15.064.000 15.623.000
Sum kortsiktig gjeld 39.026.000 72.854.000 85.077.000 79.591.000 80.889.000
Sum gjeld og egenkapital 184.199.000 162.157.000 168.069.000 147.347.000 142.857.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 99.844.000 58.210.000 54.877.000 42.502.000 39.632.000
Likviditetsgrad 1 3.6 1.8 1.6 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 0.4 0.4 0.6
Soliditet 14.8 17.8 16.8 20.3 20.8
Resultatgrad 0 2.9 3.3 3.1 2.3
Rentedekningsgrad 0.1 12.5 16.2 17.7 3.2
Gjeldsgrad 5.8 4.6 5 3.9 3.8
Total kapitalrentabilitet 0.2 12.3 14.6 13.1 8.1
Signatur
13.02.2019
Prokurister
03.05.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex