Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bernt Bygg As
Juridisk navn:  Bernt Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97718981
Brynjevegen 31A Brynjevegen 31A Fax:
7540 Klæbu 7540 Klæbu
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 997723694
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/15/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bilag & Cash Ernst Ivar Løkken
Utvikling:
Omsetning  
  
4.28%
Resultat  
  
76.39%
Egenkapital  
  
-17.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.923.000 1.844.000 1.959.000 2.195.000 2.092.000
Resultat: -85.000 -360.000 -20.000 -82.000 16.000
Egenkapital: -560.000 -475.000 -115.000 -95.000 -12.000
Regnskap for  Bernt Bygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.923.000 1.844.000 1.959.000 2.195.000 2.092.000
Driftskostnader -1.996.000 -2.203.000 -1.976.000 -2.271.000 -2.068.000
Driftsresultat -73.000 -360.000 -17.000 -76.000 25.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -1.000 -3.000 -6.000 -9.000
Finans -12.000 -1.000 -3.000 -6.000 -9.000
Resultat før skatt -85.000 -360.000 -20.000 -82.000 16.000
Skattekostnad 0 0 -1.000 0
Årsresultat -85.000 -360.000 -20.000 -83.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 422.000 103.000 121.000 172.000 228.000
Sum omløpsmidler 258.000 183.000 453.000 195.000 116.000
Sum eiendeler 680.000 286.000 574.000 367.000 344.000
Sum opptjent egenkapital -669.000 -584.000 -224.000 -204.000 -121.000
Sum egenkapital -560.000 -475.000 -115.000 -95.000 -12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.241.000 761.000 689.000 456.000 356.000
Sum gjeld og egenkapital 681.000 286.000 574.000 366.000 344.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.845.000 1.819.000 1.959.000 2.195.000 2.092.000
Andre inntekter 78.000 25.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.923.000 1.844.000 1.959.000 2.195.000 2.092.000
Varekostnad -864.000 -631.000 -643.000 -769.000 -554.000
Lønninger -677.000 -1.064.000 -872.000 -767.000 -782.000
Avskrivning -133.000 -29.000 -38.000 -40.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -322.000 -479.000 -423.000 -695.000 -682.000
Driftskostnader -1.996.000 -2.203.000 -1.976.000 -2.271.000 -2.068.000
Driftsresultat -73.000 -360.000 -17.000 -76.000 25.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -1.000 -3.000 -6.000 -9.000
Finans -12.000 -1.000 -3.000 -6.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -85.000 -360.000 -20.000 -83.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 422.000 92.000 121.000 160.000 200.000
Sum varige driftsmidler 422.000 92.000 121.000 160.000 200.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 0 12.000 29.000
Sum anleggsmidler 422.000 103.000 121.000 172.000 228.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 19.000 330.000 0 34.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 228.000 164.000 123.000 195.000 82.000
Sum omløpsmidler 258.000 183.000 453.000 195.000 116.000
Sum eiendeler 680.000 286.000 574.000 367.000 344.000
Sum opptjent egenkapital -669.000 -584.000 -224.000 -204.000 -121.000
Sum egenkapital -560.000 -475.000 -115.000 -95.000 -12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.000 0
Leverandørgjeld 99.000 87.000 173.000 229.000 46.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 86.000 64.000 124.000 42.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.055.000 610.000 392.000 185.000 248.000
Sum kortsiktig gjeld 1.241.000 761.000 689.000 456.000 356.000
Sum gjeld og egenkapital 681.000 286.000 574.000 366.000 344.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -983.000 -578.000 -236.000 -261.000 -240.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.7 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.7 0.4 0.3
Soliditet -82.2 -166.1 -3.5
Resultatgrad -3.8 -19.5 -0.9 -3.5 1.2
Rentedekningsgrad -6.1 -5.7 -12.7 2.8
Gjeldsgrad -2.2 -1.6 -4.9 -29.7
Total kapitalrentabilitet -10.7 -125.9 -20.8 7.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex