Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bernt Ankersgate 6b As
Juridisk navn:  Bernt Ankersgate 6b As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 38 Lilleaker Bernt Ankers Gate 6B Fax:
0216 Oslo 183 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 923402616
Aksjekapital: 948.000 NOK
Etableringsdato: 6/5/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: To Streker Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.42%
Resultat  
  
-275.58%
Egenkapital  
  
-72.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 2.115.000 2.415.000
Resultat: -2.711.000 1.544.000
Egenkapital: 1.132.000 4.110.000
Regnskap for  Bernt Ankersgate 6b As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 2.115.000 2.415.000
Driftskostnader -4.818.000 -871.000
Driftsresultat -2.703.000 1.544.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -8.000 0
Finans -8.000 0
Resultat før skatt -2.711.000 1.544.000
Skattekostnad 919.000 -340.000
Årsresultat -1.792.000 1.204.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.261.000 11.649.000
Sum omløpsmidler 526.000 17.000
Sum eiendeler 9.787.000 11.666.000
Sum opptjent egenkapital -670.000 1.829.000
Sum egenkapital 1.132.000 4.110.000
Sum langsiktig gjeld 620.000 1.539.000
Sum kortsiktig gjeld 8.035.000 6.016.000
Sum gjeld og egenkapital 9.787.000 11.666.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 2.415.000
Andre inntekter 2.115.000 0
Driftsinntekter 2.115.000 2.415.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -232.000 -146.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -4.586.000 -725.000
Driftskostnader -4.818.000 -871.000
Driftsresultat -2.703.000 1.544.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -8.000 0
Finans -8.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.792.000 1.204.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 9.261.000 11.649.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 9.261.000 11.649.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 9.261.000 11.649.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 17.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 526.000 0
Sum omløpsmidler 526.000 17.000
Sum eiendeler 9.787.000 11.666.000
Sum opptjent egenkapital -670.000 1.829.000
Sum egenkapital 1.132.000 4.110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 620.000 1.539.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.329.000 5.694.000
Sum langsiktig gjeld 620.000 1.539.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 322.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.705.000 0
Sum kortsiktig gjeld 8.035.000 6.016.000
Sum gjeld og egenkapital 9.787.000 11.666.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.509.000 -5.999.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0
Soliditet 11.6 35.2
Resultatgrad -127.8 63.9
Rentedekningsgrad -337.9
Gjeldsgrad 7.6 1.8
Total kapitalrentabilitet -27.6 13.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex