Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bernt Ankers Gate 23-25 As
Juridisk navn:  Bernt Ankers Gate 23-25 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 5200 Majorstuen Kongsveien 91 Fax:
0302 Oslo 1177 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918923373
Aksjekapital: 89.225 NOK
Etableringsdato: 2/24/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Langseth & Ramstad Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.76%
Resultat  
  
-36.49%
Egenkapital  
  
-5.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.046.000 1.372.000 674.000 256.000
Resultat: 712.000 1.121.000 20.000 43.000
Egenkapital: 287.000 305.000 274.000 216.000
Regnskap for  Bernt Ankers Gate 23-25 As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.046.000 1.372.000 674.000 256.000
Driftskostnader -339.000 -264.000 -653.000 -202.000
Driftsresultat 707.000 1.108.000 20.000 54.000
Finansinntekter 5.000 13.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -11.000
Finans 5.000 13.000 0 -11.000
Resultat før skatt 712.000 1.121.000 20.000 43.000
Skattekostnad -157.000 -252.000 -4.000 -9.000
Årsresultat 555.000 869.000 16.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.551.000 2.910.000 2.700.000 1.797.000
Sum omløpsmidler 439.000 126.000 305.000 76.000
Sum eiendeler 3.990.000 3.036.000 3.005.000 1.873.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 216.000 185.000 165.000
Sum egenkapital 287.000 305.000 274.000 216.000
Sum langsiktig gjeld 2.704.000 1.635.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 999.000 1.097.000 2.728.000 1.653.000
Sum gjeld og egenkapital 3.990.000 3.037.000 3.006.000 1.873.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 30.000 0
Andre inntekter 1.046.000 1.372.000 644.000 256.000
Driftsinntekter 1.046.000 1.372.000 674.000 256.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -170.000 -23.000 -19.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -169.000 -241.000 -634.000 -183.000
Driftskostnader -339.000 -264.000 -653.000 -202.000
Driftsresultat 707.000 1.108.000 20.000 54.000
Finansinntekter 5.000 13.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -11.000
Finans 5.000 13.000 0 -11.000
Konsernbidrag -573.000 -838.000 -14.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 555.000 869.000 16.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 5.000 0
Fast eiendom 3.551.000 2.896.000 2.611.000 1.744.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 34.000 54.000
Sum varige driftsmidler 3.551.000 2.910.000 2.645.000 1.797.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 50.000 0
Sum anleggsmidler 3.551.000 2.910.000 2.700.000 1.797.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 208.000 0 62.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 231.000 126.000 243.000 73.000
Sum omløpsmidler 439.000 126.000 305.000 76.000
Sum eiendeler 3.990.000 3.036.000 3.005.000 1.873.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 216.000 185.000 165.000
Sum egenkapital 287.000 305.000 274.000 216.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 14.000 4.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 735.000 1.074.000 2.721.000 964.000
Sum langsiktig gjeld 2.704.000 1.635.000 4.000 4.000
Leverandørgjeld 191.000 5.000 7.000 43.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 0 13.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000 0 0 634.000
Sum kortsiktig gjeld 999.000 1.097.000 2.728.000 1.653.000
Sum gjeld og egenkapital 3.990.000 3.037.000 3.006.000 1.873.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -560.000 -971.000 -2.423.000 -1.577.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.1 0.1 0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.1 0.1 0
Soliditet 7.2 1 9.1 11.5
Resultatgrad 67.6 80.8 3 21.1
Rentedekningsgrad 4.9
Gjeldsgrad 12.9 9 1 7.7
Total kapitalrentabilitet 17.8 36.9 0.7 2.9
Signatur
13.04.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex