Berner As
Juridisk navn:  Berner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67174900
Holmaveien 25 Holmaveien 25 Fax: 67174919
1339 Vøyenenga 1339 Vøyenenga
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 879845262
Aksjekapital: 1.805.400 NOK
Antall ansatte: 101
Etableringsdato: 3/15/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.1%
Resultat  
  
-224.77%
Egenkapital  
  
-37.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 216.049.000 235.080.000 212.927.000 209.527.000 183.163.000
Resultat: -4.981.000 3.992.000 -7.592.000 652.000 -7.136.000
Egenkapital: 8.257.000 13.239.000 9.246.000 7.338.000 6.686.000
Regnskap for  Berner As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 216.049.000 235.080.000 212.927.000 209.527.000 183.163.000
Driftskostnader -218.816.000 -230.427.000 -219.969.000 -209.011.000 -188.665.000
Driftsresultat -2.768.000 4.653.000 -7.043.000 516.000 -5.502.000
Finansinntekter 435.000 644.000 1.014.000 1.152.000 678.000
Finanskostnader -2.647.000 -1.305.000 -1.562.000 -1.016.000 -2.312.000
Finans -2.212.000 -661.000 -548.000 136.000 -1.634.000
Resultat før skatt -4.981.000 3.992.000 -7.592.000 652.000 -7.136.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -4.981.000 3.992.000 -7.592.000 652.000 -7.136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.459.000 1.108.000 1.472.000 714.000 800.000
Sum omløpsmidler 62.341.000 62.483.000 66.281.000 53.368.000 40.159.000
Sum eiendeler 63.800.000 63.591.000 67.753.000 54.082.000 40.959.000
Sum opptjent egenkapital 1.935.000 0 652.000 0
Sum egenkapital 8.257.000 13.239.000 9.246.000 7.338.000 6.686.000
Sum langsiktig gjeld 16.000.000 6.000.000 15.500.000 5.500.000 0
Sum kortsiktig gjeld 39.542.000 44.353.000 43.006.000 41.245.000 34.274.000
Sum gjeld og egenkapital 63.799.000 63.592.000 67.752.000 54.083.000 40.960.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 216.049.000 235.080.000 212.927.000 209.527.000 183.163.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 216.049.000 235.080.000 212.927.000 209.527.000 183.163.000
Varekostnad -91.319.000 -96.443.000 -86.549.000 -82.498.000 -73.548.000
Lønninger -85.455.000 -91.182.000 -88.797.000 -84.837.000 -77.923.000
Avskrivning -1.700.000 -2.869.000 -1.932.000 -1.372.000 -1.311.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.342.000 -39.933.000 -42.691.000 -40.304.000 -35.883.000
Driftskostnader -218.816.000 -230.427.000 -219.969.000 -209.011.000 -188.665.000
Driftsresultat -2.768.000 4.653.000 -7.043.000 516.000 -5.502.000
Finansinntekter 435.000 644.000 1.014.000 1.152.000 678.000
Finanskostnader -2.647.000 -1.305.000 -1.562.000 -1.016.000 -2.312.000
Finans -2.212.000 -661.000 -548.000 136.000 -1.634.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.981.000 3.992.000 -7.592.000 652.000 -7.136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 96.000 176.000 123.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 335.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 348.000 263.000 1.349.000 714.000 800.000
Sum varige driftsmidler 683.000 263.000 1.349.000 714.000 800.000
Sum finansielle anleggsmidler 679.000 669.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.459.000 1.108.000 1.472.000 714.000 800.000
Varebeholdning 24.275.000 25.889.000 26.333.000 22.328.000 17.073.000
Kundefordringer 26.512.000 29.057.000 24.291.000 21.655.000 17.221.000
Andre fordringer 2.574.000 1.790.000 11.389.000 1.418.000 2.017.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.979.000 5.748.000 4.267.000 7.967.000 3.848.000
Sum omløpsmidler 62.341.000 62.483.000 66.281.000 53.368.000 40.159.000
Sum eiendeler 63.800.000 63.591.000 67.753.000 54.082.000 40.959.000
Sum opptjent egenkapital 1.935.000 0 652.000 0
Sum egenkapital 8.257.000 13.239.000 9.246.000 7.338.000 6.686.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.000.000 6.000.000 15.500.000 5.500.000 0
Leverandørgjeld 12.984.000 15.783.000 17.879.000 17.197.000 13.910.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.853.000 14.642.000 13.380.000 13.315.000 8.264.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.705.000 13.928.000 11.747.000 10.733.000 12.099.000
Sum kortsiktig gjeld 39.542.000 44.353.000 43.006.000 41.245.000 34.274.000
Sum gjeld og egenkapital 63.799.000 63.592.000 67.752.000 54.083.000 40.960.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.799.000 18.130.000 23.275.000 12.123.000 5.885.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.5 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.0 0.8 0.9 0.8 0.7
Soliditet 12.9 20.8 13.6 13.6 16.3
Resultatgrad -1.3 2 -3.3 0.2
Rentedekningsgrad -1.0 3.6 -4.5 0.5 -2.4
Gjeldsgrad 6.7 3.8 6.3 6.4 5.1
Total kapitalrentabilitet -3.7 8.3 -8.9 3.1 -11.8
Signatur
24.06.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex