Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Berlimo Pels AS
Juridisk navn:  Berlimo Pels AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stokkalandsvegen 60 Stokkalandsvegen 60 Fax:
4363 Brusand 4363 Brusand
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 891731752
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/17/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
372.75%
Resultat  
  
295.48%
Egenkapital  
  
70.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.728.000 3.750.000 5.143.000 5.586.000 8.725.000
Resultat: 9.739.000 -4.982.000 -5.563.000 -5.758.000 -2.944.000
Egenkapital: -4.124.000 -13.863.000 -8.881.000 -3.318.000 -754.000
Regnskap for  Berlimo Pels AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.728.000 3.750.000 5.143.000 5.586.000 8.725.000
Driftskostnader -7.189.000 -8.105.000 -10.416.000 -11.003.000 -11.292.000
Driftsresultat 10.539.000 -4.356.000 -5.274.000 -5.417.000 -2.567.000
Finansinntekter 0 10.000 1.000 2.000 12.000
Finanskostnader -800.000 -636.000 -289.000 -342.000 -389.000
Finans -800.000 -626.000 -288.000 -340.000 -377.000
Resultat før skatt 9.739.000 -4.982.000 -5.563.000 -5.758.000 -2.944.000
Skattekostnad 0 0 0 0 630.000
Årsresultat 9.739.000 -4.982.000 -5.563.000 -5.758.000 -2.313.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 1.197.000 1.629.000 1.772.000 2.283.000
Sum omløpsmidler 1.003.000 4.798.000 5.682.000 3.454.000 6.556.000
Sum eiendeler 1.103.000 5.995.000 7.311.000 5.226.000 8.839.000
Sum opptjent egenkapital -4.224.000 -13.963.000 -8.981.000 -3.418.000 -854.000
Sum egenkapital -4.124.000 -13.863.000 -8.881.000 -3.318.000 -754.000
Sum langsiktig gjeld 1.290.000 5.657.000 5.687.000 1.825.000 1.990.000
Sum kortsiktig gjeld 3.937.000 14.200.000 10.505.000 6.719.000 7.604.000
Sum gjeld og egenkapital 1.103.000 5.994.000 7.311.000 5.226.000 8.840.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.781.000 3.726.000 5.087.000 5.585.000 8.721.000
Andre inntekter 11.947.000 24.000 56.000 0 5.000
Driftsinntekter 17.728.000 3.750.000 5.143.000 5.586.000 8.725.000
Varekostnad -1.757.000 -6.680.000 -7.055.000 -7.544.000 -8.376.000
Lønninger -696.000 -922.000 -2.049.000 0 0
Avskrivning -16.000 -432.000 -513.000 -512.000 -481.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.003.000 -815.000 -813.000 -612.000 -788.000
Driftskostnader -7.189.000 -8.105.000 -10.416.000 -11.003.000 -11.292.000
Driftsresultat 10.539.000 -4.356.000 -5.274.000 -5.417.000 -2.567.000
Finansinntekter 0 10.000 1.000 2.000 12.000
Finanskostnader -800.000 -636.000 -289.000 -342.000 -389.000
Finans -800.000 -626.000 -288.000 -340.000 -377.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.739.000 -4.982.000 -5.563.000 -5.758.000 -2.313.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 100.000 774.000 977.000 1.303.000 1.525.000
Maskiner anlegg 0 0 0 195.000 271.000
Driftsløsøre 0 423.000 652.000 274.000 488.000
Sum varige driftsmidler 100.000 1.197.000 1.629.000 1.772.000 2.283.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 100.000 1.197.000 1.629.000 1.772.000 2.283.000
Varebeholdning 40.000 3.938.000 4.304.000 3.000.000 5.335.000
Kundefordringer 4.000 50.000 55.000 0 129.000
Andre fordringer 5.000 805.000 1.089.000 393.000 260.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 953.000 5.000 234.000 61.000 831.000
Sum omløpsmidler 1.003.000 4.798.000 5.682.000 3.454.000 6.556.000
Sum eiendeler 1.103.000 5.995.000 7.311.000 5.226.000 8.839.000
Sum opptjent egenkapital -4.224.000 -13.963.000 -8.981.000 -3.418.000 -854.000
Sum egenkapital -4.124.000 -13.863.000 -8.881.000 -3.318.000 -754.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 2.555.000
Sum langsiktig gjeld 1.290.000 5.657.000 5.687.000 1.825.000 1.990.000
Leverandørgjeld 2.286.000 5.848.000 1.703.000 1.815.000 641.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.553.000 541.000 979.000 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 97.000 7.811.000 7.823.000 4.904.000 4.406.000
Sum kortsiktig gjeld 3.937.000 14.200.000 10.505.000 6.719.000 7.604.000
Sum gjeld og egenkapital 1.103.000 5.994.000 7.311.000 5.226.000 8.840.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.934.000 -9.402.000 -4.823.000 -3.265.000 -1.048.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.5 0.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
Soliditet -373.9 -231.3 -121.5 -63.5 -8.5
Resultatgrad 59.4 -116.2 -102.5 -29.4
Rentedekningsgrad 13.2 -6.8 -18.2 -15.8 -6.6
Gjeldsgrad -1.3 -1.4 -1.8 -2.6 -12.7
Total kapitalrentabilitet 955.5 -72.5 -72.1 -103.6 -28.9
Signatur
12.04.2017
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.04.2017
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex