Bergen Revmatikerforening
Juridisk navn:  Bergen Revmatikerforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55596810
C/O Aasegåden Vestre Strømkaien 7 C/O Aasegåden Vestre Strømkaien 7 Fax: 55901353
5008 Bergen 5008 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 977181550
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/17/1997
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
595.45%
Resultat  
  
5816.67%
Egenkapital  
  
267.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013
Omsetning: 2.448.000 352.000 352.000
Resultat: 2.058.000 -36.000 -36.000
Egenkapital: 2.827.000 770.000 770.000
Regnskap for  Bergen Revmatikerforening
Resultat 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.448.000 352.000 352.000
Driftskostnader -390.000 -388.000 -388.000
Driftsresultat 2.058.000 -36.000 -36.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 2.058.000 -36.000 -36.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 80.000 80.000
Sum omløpsmidler 2.874.000 711.000 711.000
Sum eiendeler 2.874.000 791.000 791.000
Sum opptjent egenkapital 2.100.000 0 0
Sum egenkapital 2.827.000 770.000 770.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 22.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 2.874.000 792.000 792.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 173.000 159.000 159.000
Andre inntekter 2.276.000 192.000 192.000
Driftsinntekter 2.448.000 352.000 352.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -390.000 -388.000 -388.000
Driftskostnader -390.000 -388.000 -388.000
Driftsresultat 2.058.000 -36.000 -36.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 80.000 80.000
Sum anleggsmidler 0 80.000 80.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 67.000 8.000 8.000
Sum investeringer 80.000 0 0
Kasse, bank 2.728.000 703.000 703.000
Sum omløpsmidler 2.874.000 711.000 711.000
Sum eiendeler 2.874.000 791.000 791.000
Sum opptjent egenkapital 2.100.000 0 0
Sum egenkapital 2.827.000 770.000 770.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 18.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 47.000 22.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 2.874.000 792.000 792.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.827.000 689.000 689.000
Likviditetsgrad 1 61.1 32.3 32.3
Likviditetsgrad 2 61.2 32.4 32.4
Soliditet 98.4 97.2 97.2
Resultatgrad 84.1 -10.2 -10.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 71.6 -4.5 -4.5
Signatur
03.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.09.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex