Bergen Marine Service As
Juridisk navn:  Bergen Marine Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55120000
Grimstadvegen 93 Grimstadvegen 93 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 996824888
Aksjekapital: 501.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 4/7/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bergen Revisjon AS
Regnskapsfører: Jdk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.85%
Resultat  
  
1.47%
Egenkapital  
  
2.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.868.000 15.497.000 13.605.000 12.122.000 9.124.000
Resultat: 688.000 678.000 632.000 164.000 7.000
Egenkapital: 1.407.000 1.375.000 1.369.000 1.197.000 1.083.000
Regnskap for  Bergen Marine Service As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.868.000 15.497.000 13.605.000 12.122.000 9.124.000
Driftskostnader -16.081.000 -14.777.000 -12.973.000 -11.933.000 -9.101.000
Driftsresultat 786.000 721.000 631.000 189.000 23.000
Finansinntekter 17.000 17.000 27.000 6.000 1.000
Finanskostnader -115.000 -60.000 -27.000 -30.000 -18.000
Finans -98.000 -43.000 0 -24.000 -17.000
Resultat før skatt 688.000 678.000 632.000 164.000 7.000
Skattekostnad -156.000 -222.000 -130.000 -51.000 0
Årsresultat 532.000 456.000 502.000 113.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 864.000 314.000 352.000 131.000 96.000
Sum omløpsmidler 4.339.000 4.008.000 3.665.000 3.298.000 2.274.000
Sum eiendeler 5.203.000 4.322.000 4.017.000 3.429.000 2.370.000
Sum opptjent egenkapital 906.000 874.000 868.000 696.000 582.000
Sum egenkapital 1.407.000 1.375.000 1.369.000 1.197.000 1.083.000
Sum langsiktig gjeld 79.000 160.000 234.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.718.000 2.786.000 2.414.000 2.232.000 1.287.000
Sum gjeld og egenkapital 5.204.000 4.321.000 4.017.000 3.429.000 2.370.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.060.000 14.301.000 12.355.000 11.034.000 8.163.000
Andre inntekter 808.000 1.197.000 1.250.000 1.088.000 961.000
Driftsinntekter 16.868.000 15.497.000 13.605.000 12.122.000 9.124.000
Varekostnad -5.925.000 -5.820.000 -4.459.000 -4.150.000 -2.575.000
Lønninger -6.694.000 -5.712.000 -5.927.000 -5.345.000 -4.155.000
Avskrivning -65.000 -67.000 -19.000 -39.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.550.000 -3.561.000 -2.745.000 -2.725.000 -2.315.000
Driftskostnader -16.081.000 -14.777.000 -12.973.000 -11.933.000 -9.101.000
Driftsresultat 786.000 721.000 631.000 189.000 23.000
Finansinntekter 17.000 17.000 27.000 6.000 1.000
Finanskostnader -115.000 -60.000 -27.000 -30.000 -18.000
Finans -98.000 -43.000 0 -24.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -450.000 -330.000 0 0
Årsresultat 532.000 456.000 502.000 113.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 300.000 284.000 352.000 131.000 96.000
Sum varige driftsmidler 300.000 284.000 352.000 131.000 96.000
Sum finansielle anleggsmidler 530.000 30.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 864.000 314.000 352.000 131.000 96.000
Varebeholdning 1.668.000 1.493.000 1.010.000 833.000 508.000
Kundefordringer 1.699.000 1.761.000 2.696.000 1.986.000 1.369.000
Andre fordringer 801.000 241.000 74.000 48.000 187.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 171.000 512.000 0 430.000 211.000
Sum omløpsmidler 4.339.000 4.008.000 3.665.000 3.298.000 2.274.000
Sum eiendeler 5.203.000 4.322.000 4.017.000 3.429.000 2.370.000
Sum opptjent egenkapital 906.000 874.000 868.000 696.000 582.000
Sum egenkapital 1.407.000 1.375.000 1.369.000 1.197.000 1.083.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 666.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 79.000 160.000 234.000 0 0
Leverandørgjeld 651.000 441.000 640.000 487.000 140.000
Betalbar skatt 191.000 223.000 129.000 51.000 0
Skyldig offentlige avgifter 996.000 774.000 561.000 738.000 562.000
Utbytte -500.000 -450.000 -330.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 715.000 898.000 754.000 956.000 585.000
Sum kortsiktig gjeld 3.718.000 2.786.000 2.414.000 2.232.000 1.287.000
Sum gjeld og egenkapital 5.204.000 4.321.000 4.017.000 3.429.000 2.370.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 621.000 1.222.000 1.251.000 1.066.000 987.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.5 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 1.1 1.1 1.4
Soliditet 2 31.8 34.1 34.9 45.7
Resultatgrad 4.7 4.7 4.6 1.6 0.3
Rentedekningsgrad 6.8 1 23.4 6.3 1.3
Gjeldsgrad 2.7 2.1 1.9 1.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 15.4 17.1 16.4 5.7 1.0
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex