Bergen Marine As
Juridisk navn:  Bergen Marine As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55120000
Grimstadvegen 93 Grimstadvegen 93 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 996726126
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 3/21/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bergen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.94%
Resultat  
  
-4.79%
Egenkapital  
  
30.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 195.301.000 172.921.000 161.690.000 121.958.000 99.935.000
Resultat: 3.515.000 3.692.000 6.061.000 5.409.000 3.824.000
Egenkapital: 14.141.000 10.864.000 8.422.000 6.044.000 3.717.000
Regnskap for  Bergen Marine As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 195.301.000 172.921.000 161.690.000 121.958.000 99.935.000
Driftskostnader -191.291.000 -168.000.000 -154.081.000 -115.574.000 -95.256.000
Driftsresultat 4.011.000 4.921.000 7.610.000 6.384.000 4.679.000
Finansinntekter 3.549.000 1.617.000 125.000 61.000 80.000
Finanskostnader -4.044.000 -2.847.000 -1.674.000 -1.036.000 -934.000
Finans -495.000 -1.230.000 -1.549.000 -975.000 -854.000
Resultat før skatt 3.515.000 3.692.000 6.061.000 5.409.000 3.824.000
Skattekostnad -237.000 -650.000 -1.484.000 -1.281.000 -1.116.000
Årsresultat 3.278.000 3.042.000 4.577.000 4.128.000 2.708.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.629.000 41.504.000 3.402.000 2.852.000 583.000
Sum omløpsmidler 69.447.000 67.031.000 53.844.000 41.730.000 35.937.000
Sum eiendeler 112.076.000 108.535.000 57.246.000 44.582.000 36.520.000
Sum opptjent egenkapital 13.141.000 9.864.000 7.422.000 5.044.000 2.717.000
Sum egenkapital 14.141.000 10.864.000 8.422.000 6.044.000 3.717.000
Sum langsiktig gjeld 49.964.000 51.131.000 6.112.000 5.413.000 5.646.000
Sum kortsiktig gjeld 47.970.000 46.540.000 42.712.000 33.125.000 27.157.000
Sum gjeld og egenkapital 112.075.000 108.535.000 57.246.000 44.582.000 36.520.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 194.678.000 172.556.000 161.460.000 121.916.000 99.933.000
Andre inntekter 623.000 365.000 230.000 41.000 3.000
Driftsinntekter 195.301.000 172.921.000 161.690.000 121.958.000 99.935.000
Varekostnad -168.504.000 -147.859.000 -136.393.000 -102.622.000 -83.245.000
Lønninger -12.364.000 -10.235.000 -9.330.000 -6.805.000 -7.158.000
Avskrivning -459.000 -394.000 -253.000 -109.000 -111.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.964.000 -9.512.000 -8.105.000 -6.038.000 -4.742.000
Driftskostnader -191.291.000 -168.000.000 -154.081.000 -115.574.000 -95.256.000
Driftsresultat 4.011.000 4.921.000 7.610.000 6.384.000 4.679.000
Finansinntekter 3.549.000 1.617.000 125.000 61.000 80.000
Finanskostnader -4.044.000 -2.847.000 -1.674.000 -1.036.000 -934.000
Finans -495.000 -1.230.000 -1.549.000 -975.000 -854.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -1.357.000
Utbytte 0 -600.000 -2.200.000 -1.800.000 0
Årsresultat 3.278.000 3.042.000 4.577.000 4.128.000 2.708.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 172.000 90.000 0 0
Fast eiendom 133.000 240.000 252.000 0 0
Maskiner anlegg 311.000 73.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.571.000 1.734.000 1.904.000 1.368.000 222.000
Sum varige driftsmidler 2.015.000 2.047.000 2.156.000 1.368.000 222.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.566.000 39.286.000 1.157.000 1.485.000 361.000
Sum anleggsmidler 42.629.000 41.504.000 3.402.000 2.852.000 583.000
Varebeholdning 61.034.000 57.889.000 48.845.000 33.335.000 31.340.000
Kundefordringer 3.755.000 6.053.000 3.968.000 5.934.000 2.280.000
Andre fordringer 4.079.000 2.607.000 714.000 165.000 279.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 579.000 482.000 318.000 2.297.000 2.038.000
Sum omløpsmidler 69.447.000 67.031.000 53.844.000 41.730.000 35.937.000
Sum eiendeler 112.076.000 108.535.000 57.246.000 44.582.000 36.520.000
Sum opptjent egenkapital 13.141.000 9.864.000 7.422.000 5.044.000 2.717.000
Sum egenkapital 14.141.000 10.864.000 8.422.000 6.044.000 3.717.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 38.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.115.000 6.649.000 2.133.000 4.057.000 4.041.000
Sum langsiktig gjeld 49.964.000 51.131.000 6.112.000 5.413.000 5.646.000
Leverandørgjeld 32.778.000 29.929.000 27.106.000 24.346.000 18.390.000
Betalbar skatt 113.000 732.000 1.612.000 1.243.000 614.000
Skyldig offentlige avgifter 2.965.000 6.158.000 6.156.000 870.000 1.847.000
Utbytte 0 -600.000 -2.200.000 -1.800.000 0
Annen kortsiktig gjeld 5.999.000 2.471.000 3.506.000 808.000 2.265.000
Sum kortsiktig gjeld 47.970.000 46.540.000 42.712.000 33.125.000 27.157.000
Sum gjeld og egenkapital 112.075.000 108.535.000 57.246.000 44.582.000 36.520.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.477.000 20.491.000 11.132.000 8.605.000 8.780.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2
Soliditet 12.6 1 14.7 13.6 10.2
Resultatgrad 2.1 2.8 4.7 5.2 4.7
Rentedekningsgrad 1 1.7 4.5 6.2 5.1
Gjeldsgrad 6.9 9 5.8 6.4 8.8
Total kapitalrentabilitet 6.7 6 13.5 14.5 13.0
Signatur
17.04.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.04.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex