Bergen Auto AS
Juridisk navn:  Bergen Auto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55295702
c/o Newsec Basale AS Postboks 5666 Torgarden Møllendalsveien 1 Fax:
7484 Trondheim 5009 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 980158918
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/11/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Newsec Basale As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-114.29%
Egenkapital  
  
-1.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.000 7.000 -9.000 -18.000 -21.000
Egenkapital: -57.000 -56.000 -64.000 -54.000 -37.000
Regnskap for  Bergen Auto AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -1.000 -9.000 -18.000 -22.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -9.000 -18.000 -22.000
Finansinntekter 0 8.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 8.000 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 7.000 -9.000 -18.000 -21.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 7.000 -9.000 -18.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 112.000 113.000
Sum eiendeler 0 0 0 112.000 113.000
Sum opptjent egenkapital -157.000 -156.000 -164.000 -154.000 -137.000
Sum egenkapital -57.000 -56.000 -64.000 -54.000 -37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 57.000 56.000 64.000 167.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 113.000 113.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -9.000 -18.000 -22.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -9.000 -18.000 -22.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -9.000 -18.000 -22.000
Finansinntekter 0 8.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 8.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 7.000 -9.000 -18.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 112.000 113.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 112.000 113.000
Sum eiendeler 0 0 0 112.000 113.000
Sum opptjent egenkapital -157.000 -156.000 -164.000 -154.000 -137.000
Sum egenkapital -57.000 -56.000 -64.000 -54.000 -37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 57.000 56.000 64.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 167.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 57.000 56.000 64.000 167.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 113.000 113.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -57.000 -56.000 -64.000 -55.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.7 0.8
Soliditet -47.8 -32.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.1 -4.1
Total kapitalrentabilitet -15.9 -19.5
Signatur
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex