Bergen Apartments As
Juridisk navn:  Bergen Apartments As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Melingsåsen 79 Melingsåsen 79 Fax:
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 923134867
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/26/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
138.25%
Resultat  
  
340.54%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 517.000 217.000
Resultat: 163.000 37.000
Egenkapital: 31.000 31.000
Regnskap for  Bergen Apartments As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 517.000 217.000
Driftskostnader -174.000 -80.000
Driftsresultat 342.000 137.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -179.000 -100.000
Finans -179.000 -100.000
Resultat før skatt 163.000 37.000
Skattekostnad -36.000 -7.000
Årsresultat 127.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.350.000 6.350.000
Sum omløpsmidler 240.000 111.000
Sum eiendeler 6.590.000 6.461.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 7.000
Sum egenkapital 31.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 6.149.000 6.310.000
Sum kortsiktig gjeld 410.000 120.000
Sum gjeld og egenkapital 6.590.000 6.461.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 517.000 217.000
Driftsinntekter 517.000 217.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -174.000 -80.000
Driftskostnader -174.000 -80.000
Driftsresultat 342.000 137.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -179.000 -100.000
Finans -179.000 -100.000
Konsernbidrag -127.000 -23.000
Utbytte 0
Årsresultat 127.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 6.350.000 6.350.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 6.350.000 6.350.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 6.350.000 6.350.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 27.000 0
Andre fordringer 5.000 4.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 208.000 107.000
Sum omløpsmidler 240.000 111.000
Sum eiendeler 6.590.000 6.461.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 7.000
Sum egenkapital 31.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 193.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 6.149.000 6.310.000
Leverandørgjeld 77.000 25.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 140.000 64.000
Sum kortsiktig gjeld 410.000 120.000
Sum gjeld og egenkapital 6.590.000 6.461.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -170.000 -9.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9
Soliditet 0.5 0.5
Resultatgrad 66.2 63.1
Rentedekningsgrad 1.9 1.4
Gjeldsgrad 211.6 207.4
Total kapitalrentabilitet 5.2 2.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex