Bergen Advokatkontor As
Juridisk navn:  Bergen Advokatkontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94791205
Postboks 143 Blomsterdalen Lønningsflaten 32E Fax:
5868 Bergen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 996262634
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/11/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Os Revisjon ANS
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
106.45%
Resultat  
  
121.13%
Egenkapital  
  
1.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 128.000 62.000 70.000 136.000 105.000
Resultat: 15.000 -71.000 -107.000 -78.000 -19.000
Egenkapital: -862.000 -877.000 -805.000 -698.000 -620.000
Regnskap for  Bergen Advokatkontor As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 128.000 62.000 70.000 136.000 105.000
Driftskostnader -98.000 -121.000 -167.000 -200.000 -118.000
Driftsresultat 31.000 -59.000 -96.000 -65.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 7.000
Finanskostnader -16.000 -13.000 -11.000 -13.000 -13.000
Finans -16.000 -13.000 -11.000 -13.000 -6.000
Resultat før skatt 15.000 -71.000 -107.000 -78.000 -19.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 -71.000 -107.000 -78.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 47.000 46.000 39.000 68.000 60.000
Sum eiendeler 47.000 46.000 39.000 68.000 60.000
Sum opptjent egenkapital -962.000 -977.000 -905.000 -798.000 -720.000
Sum egenkapital -862.000 -877.000 -805.000 -698.000 -620.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 909.000 923.000 844.000 766.000 680.000
Sum gjeld og egenkapital 47.000 46.000 39.000 68.000 60.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 128.000 62.000 70.000 136.000 105.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 128.000 62.000 70.000 136.000 105.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -15.000 -19.000 -25.000 -83.000 -21.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -83.000 -102.000 -142.000 -117.000 -97.000
Driftskostnader -98.000 -121.000 -167.000 -200.000 -118.000
Driftsresultat 31.000 -59.000 -96.000 -65.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 7.000
Finanskostnader -16.000 -13.000 -11.000 -13.000 -13.000
Finans -16.000 -13.000 -11.000 -13.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 -71.000 -107.000 -78.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 24.000 23.000 13.000 33.000 31.000
Andre fordringer 23.000 23.000 23.000 34.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 2.000 0 3.000
Sum omløpsmidler 47.000 46.000 39.000 68.000 60.000
Sum eiendeler 47.000 46.000 39.000 68.000 60.000
Sum opptjent egenkapital -962.000 -977.000 -905.000 -798.000 -720.000
Sum egenkapital -862.000 -877.000 -805.000 -698.000 -620.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 201.000 199.000 194.000 203.000 202.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 32.000 37.000 24.000 26.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 31.000 24.000 22.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 632.000 656.000 602.000 515.000 439.000
Sum kortsiktig gjeld 909.000 923.000 844.000 766.000 680.000
Sum gjeld og egenkapital 47.000 46.000 39.000 68.000 60.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -862.000 -877.000 -805.000 -698.000 -620.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0 0.1 0.1
Soliditet -1.834.0 -1906.5 -2064.1 -1026.5 -1033.3
Resultatgrad 24.2 -95.2 -137.1 -47.8 -12.4
Rentedekningsgrad 1.9 -4.5 -8.7
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet 66.0 -128.3 -246.2 -95.6
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.02.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex