Berge Maskin AS
Juridisk navn:  Berge Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70258480
Fax: 70258481
6215 Eidsdal 6215 Eidsdal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Fjord 
Org.nr: 835619192
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/4/1984 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nord-Vest Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-63.64%
Resultat  
  
85.85%
Egenkapital  
  
-7.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 64.000 176.000 1.168.000 431.000 146.000
Resultat: -15.000 -106.000 142.000 -43.000 6.000
Egenkapital: 178.000 193.000 299.000 157.000 199.000
Regnskap for  Berge Maskin AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 64.000 176.000 1.168.000 431.000 146.000
Driftskostnader -74.000 -276.000 -1.019.000 -456.000 -108.000
Driftsresultat -10.000 -100.000 148.000 -25.000 38.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -6.000 -6.000 -18.000 -31.000
Finans -5.000 -6.000 -6.000 -18.000 -31.000
Resultat før skatt -15.000 -106.000 142.000 -43.000 6.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -106.000 142.000 -43.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 360.000 370.000 446.000 381.000 402.000
Sum eiendeler 360.000 370.000 446.000 381.000 402.000
Sum opptjent egenkapital 78.000 93.000 199.000 57.000 99.000
Sum egenkapital 178.000 193.000 299.000 157.000 199.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 182.000 177.000 147.000 224.000 203.000
Sum gjeld og egenkapital 360.000 370.000 446.000 381.000 402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 64.000 176.000 1.168.000 431.000 146.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 64.000 176.000 1.168.000 431.000 146.000
Varekostnad -59.000 -206.000 -951.000 -400.000 -70.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -70.000 -68.000 -56.000 -38.000
Driftskostnader -74.000 -276.000 -1.019.000 -456.000 -108.000
Driftsresultat -10.000 -100.000 148.000 -25.000 38.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -6.000 -6.000 -18.000 -31.000
Finans -5.000 -6.000 -6.000 -18.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -106.000 142.000 -43.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 217.000 222.000 234.000 229.000 331.000
Kundefordringer 12.000 96.000 42.000 70.000 18.000
Andre fordringer 49.000 16.000 46.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 81.000 36.000 123.000 77.000 49.000
Sum omløpsmidler 360.000 370.000 446.000 381.000 402.000
Sum eiendeler 360.000 370.000 446.000 381.000 402.000
Sum opptjent egenkapital 78.000 93.000 199.000 57.000 99.000
Sum egenkapital 178.000 193.000 299.000 157.000 199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 59.000 26.000 6.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 104.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 169.000 118.000 117.000 115.000 194.000
Sum kortsiktig gjeld 182.000 177.000 147.000 224.000 203.000
Sum gjeld og egenkapital 360.000 370.000 446.000 381.000 402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 178.000 193.000 299.000 157.000 199.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.1 3 1.7 2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1.4 0.7 0.3
Soliditet 49.4 52.2 6 41.2 49.5
Resultatgrad -15.6 -56.8 12.7 -5.8 2
Rentedekningsgrad -2.0 -16.7 24.7 -1.4 1.2
Gjeldsgrad 1.0 0.9 0.5 1.4 1
Total kapitalrentabilitet -2.8 33.2 -6.6 9.5
Signatur
01.09.2021
SELSKAPETS FIRMA VERT TEIKNA AV STYRETS MEDLEMAR KVAR FOR
SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex